CĐNVQGHK – Thư yêu cầu Quốc Hội Hoa Kỳ đòi Bộ Ngoại Giao giải thích vụ Đại Sứ Ted Osius

                        Thư Yêu Cầu Quốc Hội Hoa Kỳ
   Đòi Bộ Ngoại Giao Giải Thích Vụ Đại Sứ Ted Osius

Kính thông báo với quý tổ chức Cộng Đồng, quý Hội Đoàn và toàn thể quý Đồng Hương
Hôm nay, chúng tôi đã in, dán phong bì để Thứ Hai 24-8-2015 sẽ gửi đến tất cả các Nghị Sĩ, Dân Biểu trong các Ủy Ban Ngoại Giao của Quốc Hội Hoa Kỳ, gồm có 33 vị, cộng thêm hai Dân Biểu Zoe Lofgren và Mike Honda.
Nếu quý cũng in lá thư và ghi tên vị dân cử cấp Liên Bang ở địa phương của quý vị và gửi sớm thì tiếng nói chúng ta sẽ mạnh thêm.
Đồng thời cũng xin quý vị vào link dưới đây ký tên ủng hộ

Xin vào link bên dưới để ký thư yêu cầu Quốc Hội Hoa Kỳ đòi Bộ Ngoại Giao giải thích vụ Ted Osius. Đồng thời gửi cho tất cả bạn bè mà quý vị biết để mời ký.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
The Vietnamese American Community of the USA
 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
TEL: (703) 980 9425 – (512) 789 0481
______________________________________________________________________________________
 
August 22, 2015
 
US Congress

Washington, DC 20515

 
Dear Congress,
 
On July 14, 2015, Mr. Ted Osius, the U.S. Ambassador to Vietnam, visited the Vietnamese American community in San Jose, California. The event was organized by the office of US Congressman Mike Honda and San Jose Councilman Ash Kalra. Upon arrival to the venue, an attendee, Ms., Ngoc Minh Do was asked by an agent to remove and submit her lanyard that features the flags of the USA and Republic of Vietnam. Appearing in front of the audience who has fled Vietnam to avoid revenge and discrimination from the Communist tyranny, Mr. Ted Osius wore on his coat a lapel pin with the flag of Communist Vietnam.
 
Ms. Do, as well as several Vietnamese activists had sent letter to protest Mr. Osius and the organizers and was explained that Mr. Osius “as the U.S. Ambassador to Vietnam, he preferred not to be photographed with it given the potential sensitivities” (Mr. Osius’s email to Mr. Michael Do, President of the Vietnamese American Community of the USA on 07/30/2015) and the organizers “had to abide by the requests of the U.S. State Department” (Mr. Edwin Tan – District Director of Congressman Mike Honda – wrote to Ms. Minh Ngoc Do on 07/23/2015). Mr. Osius has at least once stated that he would lose his job if taken picture with any symbol of South Vietnam.
 
On July 27, 2015, The Vietnamese American Community of the USA had sent letter to the State Department requesting an explanation, but so far, received no reply. In an official letter to Congresswoman Zoe Lofgren, Ms. Julia Frifield (Assistant Secretary) states that “Displaying the flag is obviously a lawful and legitimate right for any American citizens.” Obviously, the flag of Republic of Vietnam – recognized by about 50 States, Counties, and Cities in the US as the Freedom and Heritage Flag – is the true identity of all Vietnamese Americans.
 
On behalf of the Vietnamese American citizens, we are writing this letter to express our disappointment in regard to such humiliating behavior of a high official of the Department of State and request an explanation from the State Department for the following issues:
 
1.- Who in the State Department requested the event organizers not to display the freedom and heritage flag of the Vietnamese Americans and to remove Ms. Do’s lanyard?
2.-  Is the act of requesting to remove Ms. Do’s lanyard with RVN flag a violation to the Freedom of Expression that was written in the US Constitution and the 1st Amendment?
3.- Can such act considered an emotional attack to the Vietnamese Community?
4.- Mr. Osius feared of losing his job if photographed with the Vietnamese American symbols. Is this a policy of the State Department? Who will fire him? Based on what documentations?
 
We send this letter to the Congress because you are our representatives and only the Congress has the authorities to get the answers from the State Department.  We really need to find out who is/are responsible for such behaviors that hurt so much our emotion.
 
Thank you for your serious attention to this matter.
 
Sincerely yours,
Michael Do
CEO, President of the VAC-USA
 
P.S. This letter will be posted on Petition Online to gather signatures of Vietnamese American supporters, and also be mailed to the members of Congress Foreign Affairs Committees (both House and Senate)

 Bản Việt Ngữ

Kính gửi quý Dân Biểu và Nghị Sĩ Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ – Ủy Ban Đối Ngoại.
Ngày 14 tháng 7 vừa qua, ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã gặp gở người Mỹ gốc Việt tại San Jose. Cuộc gặp gỡ này do văn phòng Dân Biểu Mike Honda và Nghị viên Ash Kalra tổ chức. Bà Đỗ Minh Ngọc khi vừa đến phòng họp đã bị một nhân viên yêu cầu tháo gỡ chiếc dây đeo cổ có in màu cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà. Cũng trong buổi tiếp xúc này, ông Đại sứ đã đeo trên ve áo của ông chiếc phù hiệu có in cờ Việt Cộng.
Bà Ngọc cũng như nhiều người Việt Nam đã viết thư để phản đối hành vi của ông Đại sứ và được ông ta giải thích rằng ông không muốn bị chụp hình có dính tới cờ vàng (thư ông Đại sứ gửi cho ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch CĐNVQGHK ngày 30 tháng 7, 2015), và ông Edwin Tan, Giám đốc văn phòng Dân biểu Mike Hona cũng viết thư trả lời bà Minh Ngọc rằng họ phải tuân theo yêu cầu của Bộ Ngoại Giao. Chính ông Đại sứ cũng cho biết ông sợ sẽ bị mất việc nếu chụp hình với cờ vàng.
Ngày 27 tháng 7, Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ viết thư phản đối tới Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ yêu cầu giải thích sự việc, nhưng đến nay chưa nhận hồi âm. Trong một văn thư chính thức của Bộ Ngoại Giao, bà Julia Fiefield, phụ tá Ngoại trưởng, đã minh xác rằng việc trưng bày lá cờ là quyền hợp pháp của bất cứ công dân Mỹ nào. Lá cờ Vàng, đã được hơn 50 thành phố, tiểu bang trên toàn nước Mỹ thừa nhận là lá cờ truyền thống tự do của người Mỹ gốc Việt, là căn cước chính thức của chúng tôi.
Thay mặt các công dân Mỹ gốc Việt, chúng tôi gửi lá thư này đến quý vị để biểu lộ sự thất vọng về hành vi xúc phạm của một viên chức cao cấp Bộ Ngoại Giao, và yêu cầu một sự giải thích của Bộ Ngoại Giao về các điểm sau:
1.- Ai là người trong Bộ Ngoại Giao đã yêu cầu ban tổ chức không trưng bày lá cờ truyền thống của người Mỹ gốc Việt, và tháo gở dây đeo của bà Minh Ngọc.
2.- Có phải hành vi tháo gở dây đeo của bà Minh Ngọc là vi phạm quyền tự do biểu lộ đã được ghi trong Hiến Pháp Hoa Kỳ và Tu Chính Án số 1?
3.- Có thể coi hành vi của ông Đại sứ là tấn công vào tình cảm của người Mỹ gốc Việt?
4.- Ông Đại sứ sợ mất việc vì chụp hình có cờ vàng. Việc này dựa trên chính sách nào? Ai là người sẽ đuổi việc ông Đại sứ?
Sở dĩ chúng tôi viết thư này vì quý vị là đại diện cho cử tri người Mỹ gốc Việt, và chỉ có Quốc Hội có đủ thẩm quyền để yêu cầu Bộ Ngoại Giao phải trả lời.  Chúng tôi rất muốn biết ai là người chịu trách nhiệm trong sự việc xúc phạm tình cảm chúng tôi.
Xin cám ơn sự quan tâm của quý vị.
Michael Do (Do Van Phuc)
Chairman of the Board of Executives.
The Vietnamese American Community of the USA
https://vacusa.wordpress.com
http://tienggoicongdan.com/
Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng | 5 Comments

Thư ngỏ

                                                  MỘT Ý CHÍ CHỐNG CỘNG 

                                       MỘT LỜI THỀ GIÀNH LẠI QUÊ HƯƠNG                                                                    

  photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg
               

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                               Websites: http://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.

Tiếng Gọi Công Dân là tiếng nói của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ, nhằm mang những tin tức liên quan đến công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản của toàn dân đến với đồng bào trong và ngoài nước.

Lập trường của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ là :

–          Không chấp nhận chế độ việt gian cộng sản.

–          Không chấp nhận  hoà hợp hoà giải với việt cộng dưới bất cứ hình thức nào.

–          Không đả phá các tổ chức, cá nhân của Người Việt Quốc Gia.

–          Kết hợp với các cộng đồng địa phương tại Hoa Kỳ cũng như tại các quốc gia khác trên thế giới, nhằm tạo một sự liên kết vững chắc để có các hoạt động  hỗ trợ tích cực cho các hoạt động đấu tranh của đồng bào trong nước.

Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam  Độc Lập – Tự Do –Dân Chủ – Không cộng sản.

Để rộng đường dư luận, các bài viết được đăng trong Tiếng Gọi Công Dân không nhất thiết phản ảnh quan điểm và lập trường cuả Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia _ Hoa Kỳ.

Mọi liên lạc thư từ , đóng góp bài vở xin gởi về  kbc3506@yahoo.com

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ

Khối truyền thông

   

                                          Thông Báo

V/V Trang web bằng tiếng Anh và Facebook của CĐNVQGHK

Kính thưa quý vị.

Để tiện phổ biến đến người  bản xứ cũng như con em của chúng ta các tin tức liên quan đến sinh hoạt của Người Việt tại hải ngoại, cũng như các tin tức trong nước. Kể từ hôm nay 30-01-2015 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ bắt đầu có một trang bằng tiếng Anh. Để truy cập vào trang này xin vui lòng vào địa chỉ

                            https://vacusa.wordpress.com/

Quý vị cũng có thể truy cập một số thông tin của CĐNVQGHK qua Facebook tại địa chỉ

               https://www.facebook.com/VACUSA/timeline

Khối truyền thông

Đoàn Trọng Hiếu


a93ef60f-6952-41f4-a4db-bc8a526d0dad_zps6aa180efcanvas

     HÃY NGỪNG MUA HÀNG “MADE IN CHINA”

      HẠN CHẾ GỞI TIỀN VÀ DU LỊCH VIỆT NAM

     LÀ HÀNH ĐỘNG TÍCH CỰC CHỐNG TÀU CỘNG VÀ VIỆT CỘNG  

   

               

Tổ chức CĐNVQGHK nhiệm kỳ 2014 – 2017

Hội Đồng  Quản Trị             

Chủ Tịch                     Ông Nguyễn Văn Tần             Virginia

Phó CT Nội Vụ           Ông Đỗ Văn Phúc                  Texas

Phó CT Ngoại Vụ       Ông Ngô Thế Bảo                   Pennsylvania

Tổng Thư Ký              Ông Dương Đức Vĩnh                        Michigan

Phó TTK                    Bác Sĩ Hồ Thị Nhất Anh        Georgia

Ủy viên                       Bà Lý Thị Thái                        Georgia

Ủy viên                       Ông Nguyễn Thi Ân               Utah

Ủy viên                       Ông Vũ Hồng                         Florida

Ủy viên                       Ông Ngô Sĩ Hân                     Michigan

 

Hội Đồng  Chấp Hành                     

Chủ Tịch                     Ông Đỗ Văn Phúc                  Texas

Phó CT Nội Vụ           Ông Nguyễn Kinh Luân         Texas              

Phó CT Ngoại Vụ       Tiến Sĩ Phan Quang Trọng      Texas

Tổng Thư Ký              Bà Trish Nguyễn Thùy Dương Georgia

Thủ Quỹ                      Bà Ngô Mỹ Hạnh                   Pennsylvania

Khối Truyền Thông     Ông Đoàn Trọng Hiếu            New Mexico

UB Tổ Chức              Ông Linh Huy Nguyen           Texas

UB Kế Hoạch             Cô Stanton Mai Nguyen         Texas

UB Tài Chánh             Ông Nguyễn Thân               Utah

UB Liên Lac               Ông Nguyễn Đình Trinh         Tennessee

 

Hội Đồng  Giám Sát             

Chủ Tịch                     Ông Nguyễn Ngọc Tiên          North California

Phó CT                        Ông Nguyễn Tri Quế              Georgia

Tổng Thư Ký              Ông Võ Trung Nhơn              Georgia

 

Hội Đồng Cố Vấn                 

                                    Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Sơn      Florida

                                    Ông Nguyễn Minh Tuấn         Georgia

                                    Bác Sĩ Phạm Văn Chất           Texas

 

CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN

1-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Colorado

2- C​ộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona

3-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids, Michigan

4- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Holland, Michigan

5-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Austin,Texas

6-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant, Texas

7-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Antoni​o​, Texas

8–  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nashville, TN

9- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia

10- Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

11- ​C​ộng Đồng Người Việt Quốc Gia Cleveland, Ohio

12- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Akron, Ohio

13 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Utah

14 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Michigan

15 – Cộng Đồng Người Việt Louisville, Kentucky

16 – Cộng Đồng Người Việt  Nevada

  photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                                   Websites: http://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

 
 
 
               ĐƯỜNG LỐI SINH HOẠT CỦA CĐ/NVQG/HK
                                NHIỆM KỲ 2014-2017

       1-    Tuân thủ Hiến Chương và giữ vững lời tuyên thệ lúc nhận trách vụ của CĐ/NVQG/HK

       2-    Giữ vững tinh thần đoàn kết tuyệt đối của ba Hội Đồng trong CĐ/NVQG/HK.
 
       3-    Phát triển sự liên hệ giữa các Cộng Đồng Thành Viên hiện đang sinh hoạt  với CĐ/NVQG/HK.Tạo mọi liên lạc để mời gọi sự tham gia của các tân cộng đồng thành viên.
 
      4-   Tìm kiếm, hoàn chỉnh mối liên lạc với các tổ chức, đảng phái không cộng sản tại quốc nội đang đấu tranh cho cơm no áo ấm, công bằng xã hội, dân chủ tự do  và nhân quyền cho Việt Nam. Hệ thống hóa và đẩy mạnh công tác yểm trợ quốc nội.   Ước mong CĐ/NVQG/HK sẽ là một trong những cơ cấu tạo dựng, tiếp tay  thúc đẩy sự đoàn kết của các lực lượng đấu tranh cho dân chủ tại quốc nội ngày thêm vững mạnh.
 
      5-  Kiện toàn sự lớn mạnh của các Cộng Đồng Thành Viên, nỗ lực hỗ trợ về mọi mặt cho từng Cộng Đồng Thành Viên nếu được yêu cầu.
 
      6  Giữ liên lạc hài hòa, thành tín với các tổ chức, đoàn thể Quốc Gia chống cộng và sẵn sàng yểm trợ mọi công tác phù hợp với đường lối và hiến chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
 
     7-  Gầy dựng uy tín cho CĐNVQGHK trong chính quyền cũng như các tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ và quốc tế.
 
     9-  Chủ xướng và tham gia các cuộc vận động quốc tế chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng, giữ vững độc lập tự chủ cho đất nước Việt Nam.
 
 

TM. Hội Đồng Quản Trị CĐNVQGHK
                    Chủ tịch
            Nguyễn Văn Tần

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Điểm Báo Lề Dân tuần lễ từ đến 28-8-2015

Posted in Điểm báo lề dân | Leave a comment

Tổng lãnh sự CSVN tại San Francisco Vương Hải Nam chết vì bạo bệnh hay do bị thanh toán phe nhóm???


Ông Tổng Lãnh sự csVN tại San Francisco VƯƠNG HẢI NAM phát biểu tại đêm 15-2-2015
tổ chức Mừng Xuân Dân tộc và Tết Nguyên đán tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ông bị gọi về Hà Nội họp
và được công bố “Chết vì Bạo Bệnh” ly1c 7:00AM sáng Thứ Ba 25-8-2015 tại Hà Nội. Continue reading

Posted in Tin tức thời sự | Leave a comment

Mỹ cảnh báo một Tiến sĩ quốc tịch Mỹ gốc Việt làm từ thiện, nhưng mục đích là huấn luyện sinh viên đến từ VN làm tình báo! ông ta là ai trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ???

VietPress USA (16-8-2015): Ông Chủ tịch Trung Quóc (TQ) Tập Cận Bình đã có dự trù thăm Hoa Kỳ vào tháng 9-2015 lần đầu với tư cách Chủ Tịch đảng csTQ kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên có một số đồn đoán rằng hiện ông Tập Cận Bình đang có nhiều lo ngại và khó khăn trong nội bộ cầm quyền tại TQ cũng như sự suy sụp nhanh chóng của nền kinh tế tài chánh của TQ lúc nầy nên có thể ông Tập Cận Bình sẽ hoãn chuyến đi thăm chính thức Hoa Kỳ vào một  dịp khác. Tin nầy chưa được phía Hoa Kỳ hay TQ xác nhận nên vẫn xem là tin đồn của giới nhận định chính trị. Continue reading

Posted in Tin tức thời sự | Leave a comment

CSVN đặt tên Mạc Đăng Dung cho tên đường tại Hà Nội

TÔN VINH TÊN PHẢN QUỐC MẠC ĐĂNG DUNG

NHẰM XÓA TỘI BÁN ĐẤT BIỂN CỦA ĐANG CSVN

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 30.08.2015

Web : http://VietTUDAN.net

Facebook : Phuc Lien Nguyen

 

Inline image 1

CSVN đã chính thức tôn vinh Mạc Đăng Dung bằng hai đường phố Hà Nội với  tên Mạc Thái Tổ và Mãc Thái  Tông. Việc tiếm quyền Nhà Lê có thể coi như việc thay đổ triều đại nội bộ. Nhưng cái tội lớn nhất của chính Mạc Đăng Dung là phản quốc một cách hèn hạ, nhục nhã, không xứng đáng mang tên của một con đường để nhắc nhở cho hậu thế. Suốt triều dài Lịch sử những ngàn năm, Dân Tộc Việt luôn luôn bị đe dọa, rồi bị xâm lăng bởi Bắc Phương. Dân Tộc Việt cần phải có những anh hùng bất khuất để có thể giữ gìn vẹn toàn lãnh thổ, giòng giống, tiếng nói Việt cho đến ngày nay. Continue reading

Posted in Bình luận, Tin tức thời sự | Leave a comment

Mẹ Già Rồi, Xin Đừng Nói Những Lời Này Với Mẹ!

Mẹ Già Rồi, Xin Đừng Nói Những Lời Này Với Mẹ!

Dù cho mẹ có là người nuôi dưỡng bạn hay không thì ít nhất mẹ cũng là người đã mang thai gần 10 tháng trời và sinh ra bạn trên cõi đời này. Có thể chứng kiến tất cả mọi điều xảy ra trên thế giới này, cái đẹp cái xấu, cái thiện cái ác, tất cả đều là do Thượng đế và cha mẹ đã ban cho bạn. Continue reading

Posted in Tản mạn | Leave a comment

Sách có nội dung nhảm nhí, thô tục: “Mất dạy chứ giáo dục cái gì”

TGCD: Đọc để thấy phương cách giáo dục trẻ thơ tại Việt Nam hôm nay của các đỉnh cao trí tuệ

Posted in Bình luận, Tin tức thời sự | Leave a comment

Âu Dương Thệ – 70 năm các “Đầy tớ” xây dựng chế độ “Cộng hòa Chuối”!

 – (Danlambao) – Hiện nay vào đầu Thế kỉ 21 cả mấy tỉ người trong các nước Dân chủ đa nguyên từng ngày, từng tháng, từng năm đang được hưởng các lợi ích thiết thực của chế độ này, mặc dù còn ở những mức độ khác nhau. Ra đường không sợ bị công an tra hỏi hạch sách cốt để được tống tiền; bạn bè hay bà con tới thăm nhau tự do không bị công an theo dõi; đọc báo nào hay nghe đài nào không ai được phép hạch hỏi; tham gia chính đảng, vào hội đoàn, viết báo phê bình sai lầm của tổng thống, thủ tướng… không sợ bị ghép vào tội phản quốc hay xâm phạm bí mật quốc gia. Những người có công ăn việc làm đều được bảo hiểm thất nghiệp, y tế và hưởng hưu trí; những người tàn tật… được hưởng trợ cấp xã hội. Continue reading

Posted in Bình luận | Leave a comment