Thư ngỏ

   We wish you a very happy Thanksgiving on behalf of the Olivet New ...                                         

      MỘT Ý CHÍ CHỐNG CỘNG 

                                       MỘT LỜI THỀ GIÀNH LẠI QUÊ HƯƠNG                                                                    

  photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg
               

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                               Websites: http://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.

Tiếng Gọi Công Dân là tiếng nói của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ, nhằm mang những tin tức liên quan đến công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản của toàn dân đến với đồng bào trong và ngoài nước.

Lập trường của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ là :

–          Không chấp nhận chế độ việt gian cộng sản.

–          Không chấp nhận  hoà hợp hoà giải với việt cộng dưới bất cứ hình thức nào.

–          Không đả phá các tổ chức, cá nhân của Người Việt Quốc Gia.

–          Kết hợp với các cộng đồng địa phương tại Hoa Kỳ cũng như tại các quốc gia khác trên thế giới, nhằm tạo một sự liên kết vững chắc để có các hoạt động  hỗ trợ tích cực cho các hoạt động đấu tranh của đồng bào trong nước.

Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam  Độc Lập – Tự Do –Dân Chủ – Không cộng sản.

Để rộng đường dư luận, các bài viết được đăng trong Tiếng Gọi Công Dân không nhất thiết phản ảnh quan điểm và lập trường cuả Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia _ Hoa Kỳ.

Mọi liên lạc thư từ , đóng góp bài vở xin gởi về  kbc3506@yahoo.com

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ

Khối truyền thông

   

                                          Thông Báo

V/V Trang web bằng tiếng Anh và Facebook của CĐNVQGHK

Kính thưa quý vị.

Để tiện phổ biến đến người  bản xứ cũng như con em của chúng ta các tin tức liên quan đến sinh hoạt của Người Việt tại hải ngoại, cũng như các tin tức trong nước. Kể từ hôm nay 30-01-2015 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ bắt đầu có một trang bằng tiếng Anh. Để truy cập vào trang này xin vui lòng vào địa chỉ

                            https://vacusa.wordpress.com/

Quý vị cũng có thể truy cập một số thông tin của CĐNVQGHK qua Facebook tại địa chỉ

               https://www.facebook.com/VACUSA/timeline

Khối truyền thông

Đoàn Trọng Hiếu


a93ef60f-6952-41f4-a4db-bc8a526d0dad_zps6aa180efcanvas

     HÃY NGỪNG MUA HÀNG “MADE IN CHINA”

      HẠN CHẾ GỞI TIỀN VÀ DU LỊCH VIỆT NAM

     LÀ HÀNH ĐỘNG TÍCH CỰC CHỐNG TÀU CỘNG VÀ VIỆT CỘNG  

   

               

Tổ chức CĐNVQGHK nhiệm kỳ 2014 – 2017

Hội Đồng  Quản Trị             

Chủ Tịch                     Ông Nguyễn Văn Tần             Virginia

Phó CT Nội Vụ           Ông Đỗ Văn Phúc                  Texas

Phó CT Ngoại Vụ       Ông Ngô Thế Bảo                   Pennsylvania

Tổng Thư Ký              Ông Dương Đức Vĩnh                        Michigan

Phó TTK                    Bác Sĩ Hồ Thị Nhất Anh        Georgia

Ủy viên                       Bà Lý Thị Thái                        Georgia

Ủy viên                       Ông Nguyễn Thi Ân               Utah

Ủy viên                       Ông Vũ Hồng                         Florida

Ủy viên                       Ông Ngô Sĩ Hân                     Michigan

 

Hội Đồng  Chấp Hành                     

Chủ Tịch                     Ông Đỗ Văn Phúc                  Texas

Phó CT Nội Vụ           Ông Nguyễn Kinh Luân         Texas              

Phó CT Ngoại Vụ       Tiến Sĩ Phan Quang Trọng      Texas

Tổng Thư Ký              Bà Trish Nguyễn Thùy Dương Georgia

Thủ Quỹ                      Bà Ngô Mỹ Hạnh                   Pennsylvania

Khối Truyền Thông     Ông Đoàn Trọng Hiếu            New Mexico

UB Tổ Chức              Ông Linh Huy Nguyen           Texas

UB Kế Hoạch             Cô Stanton Mai Nguyen         Texas

UB Tài Chánh             Ông Nguyễn Thân               Utah

UB Liên Lac               Ông Nguyễn Đình Trinh         Tennessee

 

Hội Đồng  Giám Sát             

Chủ Tịch                     Ông Nguyễn Ngọc Tiên          North California

Phó CT                        Ông Nguyễn Tri Quế              Georgia

Tổng Thư Ký              Ông Võ Trung Nhơn              Georgia

 

Hội Đồng Cố Vấn                 

                                    Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Sơn      Florida

                                    Ông Nguyễn Minh Tuấn         Georgia

                                    Bác Sĩ Phạm Văn Chất           Texas

 

CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN

1-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Colorado

2- C​ộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona

3-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids, Michigan

4- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Holland, Michigan

5-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Austin,Texas

6-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant, Texas

7-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Antoni​o​, Texas

8–  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nashville, TN

9- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia

10- Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

11- ​C​ộng Đồng Người Việt Quốc Gia Cleveland, Ohio

12- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Akron, Ohio

13 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Utah

14 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Michigan

15 – Cộng Đồng Người Việt Louisville, Kentucky

16 – Cộng Đồng Người Việt  Nevada

  photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg

 

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                                   Websites: http://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

 
 
 
               ĐƯỜNG LỐI SINH HOẠT CỦA CĐ/NVQG/HK
                                NHIỆM KỲ 2014-2017

       1-    Tuân thủ Hiến Chương và giữ vững lời tuyên thệ lúc nhận trách vụ của CĐ/NVQG/HK

       2-    Giữ vững tinh thần đoàn kết tuyệt đối của ba Hội Đồng trong CĐ/NVQG/HK.
 
       3-    Phát triển sự liên hệ giữa các Cộng Đồng Thành Viên hiện đang sinh hoạt  với CĐ/NVQG/HK.Tạo mọi liên lạc để mời gọi sự tham gia của các tân cộng đồng thành viên.
 
      4-   Tìm kiếm, hoàn chỉnh mối liên lạc với các tổ chức, đảng phái không cộng sản tại quốc nội đang đấu tranh cho cơm no áo ấm, công bằng xã hội, dân chủ tự do  và nhân quyền cho Việt Nam. Hệ thống hóa và đẩy mạnh công tác yểm trợ quốc nội.   Ước mong CĐ/NVQG/HK sẽ là một trong những cơ cấu tạo dựng, tiếp tay  thúc đẩy sự đoàn kết của các lực lượng đấu tranh cho dân chủ tại quốc nội ngày thêm vững mạnh.
 
      5-  Kiện toàn sự lớn mạnh của các Cộng Đồng Thành Viên, nỗ lực hỗ trợ về mọi mặt cho từng Cộng Đồng Thành Viên nếu được yêu cầu.
 
      6  Giữ liên lạc hài hòa, thành tín với các tổ chức, đoàn thể Quốc Gia chống cộng và sẵn sàng yểm trợ mọi công tác phù hợp với đường lối và hiến chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
 
     7-  Gầy dựng uy tín cho CĐNVQGHK trong chính quyền cũng như các tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ và quốc tế.
 
     9-  Chủ xướng và tham gia các cuộc vận động quốc tế chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng, giữ vững độc lập tự chủ cho đất nước Việt Nam.
 
 

TM. Hội Đồng Quản Trị CĐNVQGHK
                    Chủ tịch
            Nguyễn Văn Tần

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Quỹ Pháp Lý Minnesota tính đến ngày 30-11-2015

STT Người Ủng Hộ Tiểu Bang Số Tiền Ngày
Nhận
Check #
Paypal#
(Đợt 1) 1 3 Vị Thân Hữu ở Pháp Pháp $ 137.77 11/5/15 Paypal
2 Anh Lộc Nguyễn MN $ 48.25 11/7/15 Paypal
3 Ô/B Đỗ V. Phúc TX $ 100.00 11/10/15 Ck 1828
4 Ô Nguyễn N. Tiên CA $ 100.00 11/10/15 Ck 200
5 Ô Brian Đỗ Xuân Triêu CA $ 50.00 11/10/15 Ck 1680
6 Ô/B Huỳnh B Martin MD $ 30.00 11/10/15 Ck 1178
7 GS Trần Thủy Tiên TX $ 100.00 11/10/15 Ck 168
8 Ô/B Hoàng Thế Diên MN $ 100.00 11/10/15 Ck 4672
9 Ô/B Từ V. Hien CA $ 100.00 11/10/15 Ck 1520
10 Ô Nguyễn D. Tuy MN $ 100.00 11/10/15 Ck 2043
11 Ô Nguyễn X. Cường MN $ 50.00 11/10/15 Ck 7568
(Đợt 2) 12 Ô Cao Chánh Cường $ 100.00 11/14/15 Paypal
13 Ô Nguyễn Văn Tần VA $ 100.00 11/14/15 Ck 2127
14 Ô Nguyễn Tri Quế GA $ 50.00 11/14/15 Ck 2127
15 Ô Nguyễn Văn Vui LA $ 100.00 11/16/15 Ck 1187
16 Ô/B Truong V Hon MN $ 100.00 11/16/15 Ck 4997
17 Bà Nguyễn Thi Thanh Nguyệt CA $ 50.00 11/16/15 Ck 0967
18 Cô Bùi T Kim Oanh CA $ 100.00 11/16/15 Ck 575
19 Ô Trần N. Ly CA $ 50.00 11/16/15 Ck 181
20 Ô Nguyễn V. Hiếu MA $ 50.00 11/16/15 Ck 6673
21 Ô Dương Mười CA $ 50.00 11/16/15 Ck 1116
22 Ô Hoàng Xuân MN $ 48.25 11/16/15 Paypal
(Đợt 3)23 Nguyễn Kinh Luân TX $ 100.00 11/17/15 Paypal
24 Ô Phạm Văn Yến MN $ 100.00 11/20/15 Ck 3289
25 Bà Nguyễn Thị Minh Thúy CA $ 200.00 11/20/15 Ck 2747
26 Ô Trần Ngân MN $ 100.00 11/20/15 Ck 2087
27 BS NK John Walker TX $ 100.00 11/20/15 Ck 4520
28 Ô Phạm Anh Tuấn MN $ 100.00 11/20/15 Ck 4674
29 Ô Nguyễn Sí MN $ 100.00 11/20/15 Ck 4674
30 Ô Nguyễn Bá Khôi MN $ 100.00 11/20/15 Ck 4674
31 Bà Phan Tuyết Belgique $ 100.00 11/20/15 Ck 4674
32 Bà Công Huyền Trân CA $ 100.00 11/20/15 Ck 4674
33 Ô Quách Ngọc MN $ 50.00 11/20/15 Ck 4674
34 Bà Võ T Ngọc Hương MN $ 50.00 11/20/15 Ck 4674
35 Ô Phạm Đình Long MN $ 100.00 11/20/15 Ck 4674
36 Bà R. Nguyễn MN $ 200.00 11/20/15 Ck 4675
37 Ô Vũ Chân FL $ 50.00 11/20/15 Ck 563
38 Nguyễn H Luyên CA $ 50.00 11/20/15 Ck 102
39 Ô Vương Hạnh TX $ 100.00 11/20/15 Ck 1109
40 Ô Quách Liên TX $ 100.00 11/20/15 Ck 577
41 1 Cựu SVSQ Khóa 6/72 T.Đ CA $ 50.00 11/20/15 Ck 750
42 Ô Nguyễn Sơn MN $ 50.00 11/20/15 Ck 9366
43 Bà Nguyễn Hoa T. Võ MN $ 100.00 11/20/15 Ck 4528
44 Ô Vũ Trung Hien CA $ 200.00 11/20/15 Ck 104620214
(Đợt 4) 45 Ô/B Vĩnh Đại MN $ 100.00 12/1/15 Ck 102
46 Ô/B Nguyễn Gia Quốc MN $ 100.00 12/1/15 Ck 4425
47 Bà Vũ Thỏa Tuyết MN $ 100.00 12/1/15 Ck 2139
48 Ô/B Ngô Nơi MN $ 100.00 12/1/15 Ck 528
49 Patricia Tranberg MN $ 30.00 12/1/15 Ck 131
50 Ô/B Lê Trâm MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4677
51 Ô/B Nguyễn Huy Tư MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4677
52 Bà Đỗ Bảo MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4677
53 Ô/B Nguyễn Vinh Quang MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4677
54 Ô Bùi Đình Giao MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4677
55 Ô/B Nguyễn Bính MN $ 50.00 12/1/15 Ck 4677
56 Bà Phạm Thị Nga PA $ 150.00 12/1/15 Ck 4678
57 Ô Huỳnh Long Hải MN $ 100.00 12/1/15 Ck 4678
58 Ông Võ Nhân VA $ 50.00 12/1/15 Ck 1310
59 Ông Trương Sang MN $ 50.00 12/1/15 Ck 2186
60 Cô Võ Thị Trang Mai CA $ 50.00 12/1/15 Ck 1362
61 CĐNVQG-PA $ 300.00 12/1/15 Ck 1037
62 Ông Nguyễn Đình Trinh TN $ 50.00 12/1/15 Ck 232
63 Ông Lê Quang Liễn TX $ 50.00 12/1/15 Ck 409
64 Ông Trần Quỳ CA $ 50.00 12/1/15 Ck 2148
65 Ông Trần Khắc Huyên, K14 CA $ 30.00 12/1/15 Ck 2695
66 Ô/B Võ Trung Nhơn GA $ 50.00 12/1/15 Ck 1692
67 Ô Vũ Mạnh Hùng OR $ 50.00 12/1/15 Ck 2251
68 Ông Đoàn Hiếu NM $ 50.00 12/1/15 Ck 111
69 Vina Vietnamese Restaurant MN $ 200.00 12/1/15 Ck 9463
70 Ô/B Phạm Văn Uyển WA $ 100.00 12/1/15 Ck 4681
71 Ô Nguyễn Quốc Hiệp MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4681
72 Ông Thục Nguyễn MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4681
73 Chị Kim MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4681
Tổng Cộng Đến Ngày 12/1/2015 $ 5,884.27
Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Huỳnh Việt Lang – Người nông dân Việt Nam cần làm những gì trước những tác động từ Hiệp định TPP

http://www.danchimviet.info

nong dan

Trước khi gia nhập Hiệp định TPP, Việt Nam đã ký 11 Hiệp định tự do mậu dịch khác. Trong lãnh vực nông nghiệp, nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đã được hưởng mức thuế suất rất thấp hoặc miễn thuế khi nhập khẩu vào các thị trường này. Do đó, dù có hay không có TPP thì cũng không còn nhiều khoảng trống cho các mặt hàng nông sản Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu.

Tuy nhiên, Hiệp định TPP không đơn thuần là một Hiệp định thương mại thuần túy; dựa trên nền tảng tự do mậu dịch, Hiệp định này còn là nhưng cam kết chia sẻ các giá trị dân chủ, nhân quyền và pháp trị.

Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Phạm Đình Trọng – Lạc lõng

Phạm Đình Trọng (Danlambao) – Cuối tháng 11. 2015 không khí tang tóc còn đang bao trùm thủ đô nước Pháp sau vụ khủng bố đẫm máu đêm 13.11.2015 nhằm vào dân lành Paris giết chết hơn 150 dân thường. Cuối tháng 11. 2015, cả thế giới còn đang hướng về nước Pháp, hướng về Paris, chia sẻ đau buồn với người dân Pháp.

Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

VII – Những ngày ‘Cải Cách Ruộng Đất’ kinh hoàng trên quê ngoại của tôi

1- Quê ngoại Phú Minh yêu dấu của tôi
Tôi lững thững đi theo anh cả về quê ngoại vào một buổi sáng cuối đông lạnh lẽo. Hai bên đường số Một, nhiều ruộng lúa chiêm đã cấy xong, ngọn lúa xanh mơn mởn ngút ngát cánh đồng. Những đàn cò trắng bay ngang lưng trời thong thả sải cánh. Thỉnh thoảng một vài đàn cò hạ cánh xuống những ruộng lúa vừa mới cấy xong bắt tôm bắt cá.

Continue reading

Posted in Tài liệu, Tiếng kêu từ địa ngục | Leave a comment

VIII – Quê Nội tôi ai oán và tang thương vì CCRĐ

Đặng Huy Văn (Danlambao) – (Mục VIII- trong “Giấc mơ thiên đường tuổi thơ tôi”(1))

 

1- Vài lời phi lộ trước khi post mục VIII này lên blog.

 

Sau khi post mục “VII- Những ngày CCRĐ kinh hoàng trên quê ngoại của tôi”(2) lên mạng, tôi đã nhận được rất nhiều tấm lòng đồng cảm với những đau thương, mất mát và kinh hoàng đối với những người thân yêu của tôi trên quê ngoại Thiên Lộc mến thương. Tuy nhiên, tôi cũng đã nhận được một số ý kiến đóng góp đại ý, chuyện đã qua thì không nên nhắc lại, hơn nữa CCRĐ đã được Hồ chủ tịch thay mặt đảng và chính phủ nước VNDCCH nhận sai lầm, đã sửa sai và đền bù thỏa đáng rồi! Vậy thực tế việc “đã nhận sai lầm, đã sửa sai và đền bù thỏa đáng rồi” ấy đã diễn ra trên quê hương tôi như thế nào?

Continue reading

Posted in Tài liệu, Tiếng kêu từ địa ngục, Uncategorized | Leave a comment

Cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật tố cáo chế độ cộng sản

Continue reading

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục, Uncategorized | Leave a comment

Lộ diện tàu nước ngoài bắn chết ngư dân Việt ở Trường Sa?

Lộ diện tàu nước ngoài bắn chết ngư dân Việt ở Trường Sa?

Ảnh minh họa. Nguồn: Người lao động 

Theo thông tin ban đầu từ Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, qua bộ đàm, ngư dân báo về cho biết, tàu nước ngoài bắn chết ông Bảy ở khu vực Trường Sa có thể là tàu của Philippines.
Continue reading

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment