Thư Mời Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ 2017

ThuMoi_1ThuMoi_2

ThuMoi_3

ThuMoi_4

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thư ngỏ

                                            

      MỘT Ý CHÍ CHỐNG CỘNG 

                                       MỘT LỜI THỀ GIÀNH LẠI QUÊ HƯƠNG  

            

  photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg
               

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                               Websites: https://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.

Tiếng Gọi Công Dân là tiếng nói của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ, nhằm mang những tin tức liên quan đến công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản của toàn dân đến với đồng bào trong và ngoài nước.

Lập trường của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ là :

–          Không chấp nhận chế độ việt gian cộng sản.

–          Không chấp nhận  hoà hợp hoà giải với việt cộng dưới bất cứ hình thức nào.

–          Không đả phá các tổ chức, cá nhân của Người Việt Quốc Gia.

–          Kết hợp với các cộng đồng địa phương tại Hoa Kỳ cũng như tại các quốc gia khác trên thế giới, nhằm tạo một sự liên kết vững chắc để có các hoạt động  hỗ trợ tích cực cho các hoạt động đấu tranh của đồng bào trong nước.

Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam  Độc Lập – Tự Do –Dân Chủ – Không cộng sản.

Để rộng đường dư luận, các bài viết được đăng trong Tiếng Gọi Công Dân không nhất thiết phản ảnh quan điểm và lập trường cuả Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia _ Hoa Kỳ.

Mọi liên lạc thư từ , đóng góp bài vở xin gởi về  kbc3506@yahoo.com

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ

Khối truyền thông

   

                                          Thông Báo

V/V Trang web bằng tiếng Anh và Facebook của CĐNVQGHK

Kính thưa quý vị.

Để tiện phổ biến đến người  bản xứ cũng như con em của chúng ta các tin tức liên quan đến sinh hoạt của Người Việt tại hải ngoại, cũng như các tin tức trong nước. Kể từ hôm nay 30-01-2015 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ bắt đầu có một trang bằng tiếng Anh. Để truy cập vào trang này xin vui lòng vào địa chỉ

                            https://vacusa.wordpress.com/

Quý vị cũng có thể truy cập một số thông tin của CĐNVQGHK qua Facebook tại địa chỉ

               https://www.facebook.com/VACUSA/timeline

Khối truyền thông

Đoàn Trọng Hiếu


a93ef60f-6952-41f4-a4db-bc8a526d0dad_zps6aa180efcanvas

     HÃY NGỪNG MUA HÀNG “MADE IN CHINA”

      HẠN CHẾ GỞI TIỀN VÀ DU LỊCH VIỆT NAM

     LÀ HÀNH ĐỘNG TÍCH CỰC CHỐNG TÀU CỘNG VÀ VIỆT CỘNG  

   

               

Tổ chức CĐNVQGHK nhiệm kỳ 2014 – 2017

Hội Đồng  Quản Trị             

Chủ Tịch                     Ông Nguyễn Văn Tần             Virginia

Phó CT Nội Vụ           Ông Đỗ Văn Phúc                  Texas

Phó CT Ngoại Vụ       Ông Ngô Thế Bảo                   Pennsylvania

Tổng Thư Ký              Ông Dương Đức Vĩnh                        Michigan

Phó TTK                    Bác Sĩ Hồ Thị Nhất Anh        Georgia

Ủy viên                       Bà Lý Thị Thái                        Georgia

Ủy viên                       Ông Nguyễn Thi Ân               Utah

Ủy viên                       Ông Vũ Hồng                         Florida

Ủy viên                       Ông Ngô Sĩ Hân                     Michigan

 

Hội Đồng  Chấp Hành                     

Chủ Tịch                     Ông Đỗ Văn Phúc                  Texas

Phó CT Nội Vụ           Ông Nguyễn Kinh Luân         Texas              

Phó CT Ngoại Vụ       Tiến Sĩ Phan Quang Trọng      Texas

Tổng Thư Ký              Bà Trish Nguyễn Thùy Dương Georgia

Thủ Quỹ                      Bà Ngô Mỹ Hạnh                   Pennsylvania

Khối Truyền Thông     Ông Đoàn Trọng Hiếu            New Mexico

UB Tổ Chức              Ông Linh Huy Nguyen           Texas

UB Kế Hoạch             Cô Stanton Mai Nguyen         Texas

UB Tài Chánh             Ông Nguyễn Thân               Utah

UB Liên Lac               Ông Nguyễn Đình Trinh         Tennessee

 

Hội Đồng  Giám Sát             

Chủ Tịch                     Ông Nguyễn Ngọc Tiên          North California

Phó CT                        Ông Nguyễn Tri Quế              Georgia

Tổng Thư Ký              Ông Võ Trung Nhơn              Georgia

 

Hội Đồng Cố Vấn                 

                                    Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Sơn      Florida

                                    Ông Nguyễn Minh Tuấn         Georgia

                                    Bác Sĩ Phạm Văn Chất           Texas

CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN

1-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Colorado

2- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona

3-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids, Michigan

4- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Holland, Michigan

5-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Austin,Texas

6-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant, Texas

7-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio, Texas

8–  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nashville, TN

9- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia

10- Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

11- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Cleveland, Ohio

12- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Akron, Ohio

13 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Utah

14 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Michigan

15 – Cộng Đồng Người Việt Louisville, Kentucky

16 – Cộng Đồng Người Việt  Nevada

17 – Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Hawaii

18 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oregon

19 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia West Virginia

20 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oklahoma

  photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                                   Websites: https://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

 
 
 
               ĐƯỜNG LỐI SINH HOẠT CỦA CĐ/NVQG/HK
                                NHIỆM KỲ 2014-2017

       1-    Tuân thủ Hiến Chương và giữ vững lời tuyên thệ lúc nhận trách vụ của CĐ/NVQG/HK

       2-    Giữ vững tinh thần đoàn kết tuyệt đối của ba Hội Đồng trong CĐ/NVQG/HK.
 
       3-    Phát triển sự liên hệ giữa các Cộng Đồng Thành Viên hiện đang sinh hoạt  với CĐ/NVQG/HK.Tạo mọi liên lạc để mời gọi sự tham gia của các tân cộng đồng thành viên.
 
      4-   Tìm kiếm, hoàn chỉnh mối liên lạc với các tổ chức, đảng phái không cộng sản tại quốc nội đang đấu tranh cho cơm no áo ấm, công bằng xã hội, dân chủ tự do  và nhân quyền cho Việt Nam. Hệ thống hóa và đẩy mạnh công tác yểm trợ quốc nội.   Ước mong CĐ/NVQG/HK sẽ là một trong những cơ cấu tạo dựng, tiếp tay  thúc đẩy sự đoàn kết của các lực lượng đấu tranh cho dân chủ tại quốc nội ngày thêm vững mạnh.
 
      5-  Kiện toàn sự lớn mạnh của các Cộng Đồng Thành Viên, nỗ lực hỗ trợ về mọi mặt cho từng Cộng Đồng Thành Viên nếu được yêu cầu.
 
      6  Giữ liên lạc hài hòa, thành tín với các tổ chức, đoàn thể Quốc Gia chống cộng và sẵn sàng yểm trợ mọi công tác phù hợp với đường lối và hiến chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
 
     7-  Gầy dựng uy tín cho CĐNVQGHK trong chính quyền cũng như các tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ và quốc tế.
 
     9-  Chủ xướng và tham gia các cuộc vận động quốc tế chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng, giữ vững độc lập tự chủ cho đất nước Việt Nam.
 
 

TM. Hội Đồng Quản Trị CĐNVQGHK
                    Chủ tịch
            Nguyễn Văn Tần

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Ông Nguyễn Văn Tần chặn cờ máu tại Washington DC

 
Kính gởi:
    – Quý Chiến Hữu Hội Trưởng trong Hội Đồng Chỉ Đạo LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.
    – Quý Chiến Hữu thành viên trong Ban Chấp Hành LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.

    Kính thưa quý chiến hữu,
    Kính thưa quý đồng Hương vùng Hoa Thịnh Đốn Và phụ cận.

Thưa quý vị
Sáng hôm nay, Thứ Tư 08/16/2017, vào khoảng 10:00AM tôi nhận được điện thoại của một đồng hương cho biết :
chiếc xe Honda có cắm cờ máu lại xuất hiện tại cây xăng trong khu Eden.

Tôi khẩn cấp chạy ra Eden, trên đường đi tôi gọi ông Chủ Tịch Cộng Đồng Đinh Hùng Cường, Ông Cường cho biết
Cộng Đồng đã liên lạc chủ đất Eden và chủ đất Eden đã “CẤM” đương sự không được đến Eden. Vì lý do pháp lý,
TCCD không thể làm gì khác được. Tôi cũng gọi mọi người khác như Ông Trung Thành, Ông Duệ, Ông Thái…
cùng chạy ra Eden để xem xét tình hình.

Lúc tôi đến Eden, Ông Trung Thành điện thoại cho biết tên cầm cờ đỏ đã chạy qua Leohmann’s Plaza, vào Phở 75
ăn phở đem theo cờ đỏ, nhưng nhân viên nhà hàng chưa liên lạc với chủ nhân nên chưa có thái độ (nửa giờ sau tôi
được biết chủ nhà hàng Phở 75 đã đuổi đương sự ra và cấm trở lại).

Lúc tôi đến Phở 75. tôi gặp Ông Đặng, Ông Trung Thành, Ông Thái, Ông Duệ, anh Sơn và nhiều đồng hương mà tôi không biết tên. Tôi thấy chiếc xe Honda màu bạc số WMK 5604 có treo cờ đỏ trên nóc. Lập tức tôi lái xe đậu sát phía sau xe đương sự, không cho đương sự rời đi, phải đợi cảnh sát đến. Và với sự tiếp tay của một đồng hường lớn tuổi, chúng tôi hạ cờ máu xưống và tôi xé nó, đút vào túi.Sau đó cảnh sát Fairfax đến, tôi giải thích mọi chuyện nhưng cảnh sát cho biết : NẾU CÓ MỘT NGƯỜI ĐỐT CỜ
HOA KỲ CHÚNG TÔI KHÔNG THÍCH NHƯNG CHÚNG TÔI KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC.
Sau đó, vì xe tên thân cộng này bị bể bánh trước, nên đương sự đưa xe vào trạm xăng Shell để sửa chữa.


Chúng tôi cũng có gặp Ông Hoàng Đức Long (Nhà Việt Nam) và Ông Hùng (DJ ban nhạc) đến giải thích để “CALM DOWN” và bắt tay đương sự !!!!Tôi có giải thích để Ông Long và Ông Hùng biết rằng hành động đó vô ích.

Ngay sau đó, trong khi chờ đợi sửa xe, đương sự lại đem ra một lá cờ máu thứ hai, treo lên một cây gậy và phất cờ máu dọc theo đường Loeman St. Tôi nổi giận nên rượt theo đương sự vòng quanh tiệm xăng Shell, xuyên qua khu vực sửa xe. Lúc đương sự chạy trốn vào phòng khách tôi chạy theo, giựt đứt lá cờ khỏi cây gậy, nhưng người Manager của cây xăng ngăn tôi lại.

Khi cảnh sát Fairfax, đến chúng tôi giải thích mọi chuyện thì người Manager cây xăng yêu cầu đương sự tháo lá cờ máu, rời phòng khách của tiệm Shell và sau đó, khi xe sửa xong đương sự dời đi.
Nhận định của cá nhân tôi, Nguyễn Văn Tần:

Hoa Kỳ là một quốc gia pháp trị, như tôi đã báo cho cảnh sát biết, chúng ta không chủ trương bạo động, nhưng chúng ta không cản nổi đồng hương Người Việt Tị Nạn cs nổi giận vì bị khiêu khích trắng trợn và quá đáng.
Tại đất nước pháp trị này chính quyền phải có phương thức giải quyết nếu trường hợp có người khiêu khích Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn cs bằng cách trắng trợn trưng bày cờ máu. Hậu quả tai hại sẽ xảy ra nếu một người đem cờ KKK vào Cộng Đồng Người Da Đen hay đem cờ phát xít vào Cộng Đồng Do Thái.

Trong trường hợp này mong tất cả đồng hương trong vùng phải có thái độ, vì cờ máu đã xuất hiện 5 lần liên tiếp trong
gần hai tuần là một nỗi bực dọc ghê gớm nếu không muốn nói là “XẤU HỔ” của tất cả đồng hương Người Việt Tị Nạn cs tại vùng HTĐ và Phú Cận, không phải chỉ riêng Ông Chủ Tịch Cộng Đồng.
Phần lớn chúng ta ở xa Eden, vì vậy nhận được điện thoại thì quá trễ chúng ta không còn làm gì được.
Vì vậy, khi thấy bất cứ ai trưng bày cờ máu, xin quý Chiến Hữu, quý Đồng Hương kêu gọi bạn bè bên cạnh :
 – Có thái độ cương quyết để chúng tỏ chúng ta không muốn thấy cờ máu xuất hiện.
– Cố gắng không cho đương sự rời địa điểm và bắt đương sự chờ nhân viên
cảnh sát đến
.
 – Kêu gọi chủ nhân nhà hàng hay cơ sở thương mãi mà đương sự đang hiện diện đuổi  đương sự ra và cấm đương sự trở lại. (Cảnh sát không có quyền đuổi đương sự ra  nhưng chủ nhân cơ sở thương mãi có quyền).
 – Gọi cảnh sát càng nhiều càng tốt để báo động trường hợp bị khiêu khích cho cơ quan  an ninh. Điện thoại của Cảnh Sát Fairfax là 703 691 2131, Cảnh Sát Fallschurch là    703 241 5053 (càng nhiều người gọi càng tốt). TCCD sẽ loan báo số điện thoại của   Ông Chủ Tịch Định Hùng Cường để quý vị xử dụng trong trường hợp cần thiết.

Xin lưu ý, trường hợp xảy ra trong hai tuần qua làm tất cả mọi người cùng bực dọc và xấu hổ vì
không làm gì được để ngăn chận cờ máu xuất hiện trong vùng đất tạm dung của Người Việt Tị Nạn cs tại Hải Ngoai.Đây phải là một kế hoạch của ngụy quyền cs Hà Nội để tìm cách xâm chiếm vùng đất tự do an toàn của chúng ta, chúng ta sẽ không còn được yên ổn an toàn nữa nếu không ngăn chận được.
Không một Tổ Chức, Hội Đoàn hay cá nhân nào có thể thành công mỹ mãn trong công tác ngăn chận cờ máu. Tại quốc gia pháp trị này, muốn thành công tất cả Đồng Hương Việt Nam Tị Nạn cs phải có thái độ
quyết liệt để gióng lên ý muốn và nguyện vọng của chúng ta.

Xin quý Chiến Hữu và Quý Đồng Hương nỗ lực tiếp tay.

Xin cám ơn Quý Chiến Hữu, Quý Đồng Hương.

Trân trọng
Nguyễn Văn Tần – HTD
CT/LHCCS/VNCH/HTD&PC

 


 

‘Hieu Doan’ via CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ – CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN <CDNVQGHK_CDTV@googlegroups.com>
To:bietdong,Chinh tri Viet Nam,Yahoo! Inc.,DD- CHINHLUAN,Dien Dan Cong Luan
Cc:CĐNVQGHK CĐTV
Aug 17 at 7:48 AM

MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG

 
Kính gởi:
    – Quý Chiến Hữu Hội Trưởng trong Hội Đồng Chỉ Đạo LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.
    – Quý Chiến Hữu thành viên trong Ban Chấp Hành LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.

    Kính thưa quý chiến hữu,
    Kính thưa quý đồng Hương vùng Hoa Thịnh Đốn Và phụ cận.

Thưa quý vị
Sáng hôm nay, Thứ Tư 08/16/2017, vào khoảng 10:00AM tôi nhận được điện thoại của một đồng hương cho biết :
chiếc xe Honda có cắm cờ máu lại xuất hiện tại cây xăng trong khu Eden.

Tôi khẩn cấp chạy ra Eden, trên đường đi tôi gọi ông Chủ Tịch Cộng Đồng Đinh Hùng Cường, Ông Cường cho biết
Cộng Đồng đã liên lạc chủ đất Eden và chủ đất Eden đã “CẤM” đương sự không được đến Eden. Vì lý do pháp lý,
TCCD không thể làm gì khác được. Tôi cũng gọi mọi người khác như Ông Trung Thành, Ông Duệ, Ông Thái…
cùng chạy ra Eden để xem xét tình hình.

Lúc tôi đến Eden, Ông Trung Thành điện thoại cho biết tên cầm cờ đỏ đã chạy qua Leohmann’s Plaza, vào Phở 75
ăn phở đem theo cờ đỏ, nhưng nhân viên nhà hàng chưa liên lạc với chủ nhân nên chưa có thái độ (nửa giờ sau tôi
được biết chủ nhà hàng Phở 75 đã đuổi đương sự ra và cấm trở lại).

Lúc tôi đến Phở 75. tôi gặp Ông Đặng, Ông Trung Thành, Ông Thái, Ông Duệ, anh Sơn và nhiều đồng hương mà tôi không biết tên. Tôi thấy chiếc xe Honda màu bạc số WMK 5604 có treo cờ đỏ trên nóc. Lập tức tôi lái xe đậu sát phía sau xe đương sự, không cho đương sự rời đi, phải đợi cảnh sát đến. Và với sự tiếp tay của một đồng hường lớn tuổi, chúng tôi hạ cờ máu xưống và tôi xé nó, đút vào túi.Sau đó cảnh sát Fairfax đến, tôi giải thích mọi chuyện nhưng cảnh sát cho biết : NẾU CÓ MỘT NGƯỜI ĐỐT CỜ
HOA KỲ CHÚNG TÔI KHÔNG THÍCH NHƯNG CHÚNG TÔI KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC.
Sau đó, vì xe tên thân cộng này bị bể bánh trước, nên đương sự đưa xe vào trạm xăng Shell để sửa chữa.


Chúng tôi cũng có gặp Ông Hoàng Đức Long (Nhà Việt Nam) và Ông Hùng (DJ ban nhạc) đến giải thích để “CALM DOWN” và bắt tay đương sự !!!!Tôi có giải thích để Ông Long và Ông Hùng biết rằng hành động đó vô ích.

Ngay sau đó, trong khi chờ đợi sửa xe, đương sự lại đem ra một lá cờ máu thứ hai, treo lên một cây gậy và phất cờ máu dọc theo đường Loeman St. Tôi nổi giận nên rượt theo đương sự vòng quanh tiệm xăng Shell, xuyên qua khu vực sửa xe. Lúc đương sự chạy trốn vào phòng khách tôi chạy theo, giựt đứt lá cờ khỏi cây gậy, nhưng người Manager của cây xăng ngăn tôi lại.

Khi cảnh sát Fairfax, đến chúng tôi giải thích mọi chuyện thì người Manager cây xăng yêu cầu đương sự tháo lá cờ máu, rời phòng khách của tiệm Shell và sau đó, khi xe sửa xong đương sự dời đi.
Nhận định của cá nhân tôi, Nguyễn Văn Tần:

Hoa Kỳ là một quốc gia pháp trị, như tôi đã báo cho cảnh sát biết, chúng ta không chủ trương bạo động, nhưng chúng ta không cản nổi đồng hương Người Việt Tị Nạn cs nổi giận vì bị khiêu khích trắng trợn và quá đáng.
Tại đất nước pháp trị này chính quyền phải có phương thức giải quyết nếu trường hợp có người khiêu khích Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn cs bằng cách trắng trợn trưng bày cờ máu. Hậu quả tai hại sẽ xảy ra nếu một người đem cờ KKK vào Cộng Đồng Người Da Đen hay đem cờ phát xít vào Cộng Đồng Do Thái.

Trong trường hợp này mong tất cả đồng hương trong vùng phải có thái độ, vì cờ máu đã xuất hiện 5 lần liên tiếp trong
gần hai tuần là một nỗi bực dọc ghê gớm nếu không muốn nói là “XẤU HỔ” của tất cả đồng hương Người Việt Tị Nạn cs tại vùng HTĐ và Phú Cận, không phải chỉ riêng Ông Chủ Tịch Cộng Đồng.
Phần lớn chúng ta ở xa Eden, vì vậy nhận được điện thoại thì quá trễ chúng ta không còn làm gì được.
Vì vậy, khi thấy bất cứ ai trưng bày cờ máu, xin quý Chiến Hữu, quý Đồng Hương kêu gọi bạn bè bên cạnh :
 – Có thái độ cương quyết để chúng tỏ chúng ta không muốn thấy cờ máu xuất hiện.
 – Cố gắng không cho đương sự rời địa điểm và bắt đương sự chờ nhân viên
   cảnh sát đến
.
 – Kêu gọi chủ nhân nhà hàng hay cơ sở thương mãi mà đương sự đang hiện diện đuổi  đương sự ra và cấm đương sự trở lại. (Cảnh sát không có quyền đuổi đương sự ra  nhưng chủ nhân cơ sở thương mãi có quyền).
 – Gọi cảnh sát càng nhiều càng tốt để báo động trường hợp bị khiêu khích cho cơ quan  an ninh. Điện thoại của Cảnh Sát Fairfax là 703 691 2131, Cảnh Sát Fallschurch là    703 241 5053 (càng nhiều người gọi càng tốt). TCCD sẽ loan báo số điện thoại của   Ông Chủ Tịch Định Hùng Cường để quý vị xử dụng trong trường hợp cần thiết.

Xin lưu ý, trường hợp xảy ra trong hai tuần qua làm tất cả mọi người cùng bực dọc và xấu hổ vì
không làm gì được để ngăn chận cờ máu xuất hiện trong vùng đất tạm dung của Người Việt Tị Nạn cs tại Hải Ngoai.Đây phải là một kế hoạch của ngụy quyền cs Hà Nội để tìm cách xâm chiếm vùng đất tự do an toàn của chúng ta, chúng ta sẽ không còn được yên ổn an toàn nữa nếu không ngăn chận được.
Không một Tổ Chức, Hội Đoàn hay cá nhân nào có thể thành công mỹ mãn trong công tác ngăn chận cờ máu. Tại quốc gia pháp trị này, muốn thành công tất cả Đồng Hương Việt Nam Tị Nạn cs phải có thái độ
quyết liệt để gióng lên ý muốn và nguyện vọng của chúng ta.

Xin quý Chiến Hữu và Quý Đồng Hương nỗ lực tiếp tay.

Xin cám ơn Quý Chiến Hữu, Quý Đồng Hương.

Trân trọng
Nguyễn Văn Tần – HTD
CT/LHCCS/VNCH/HTD&PC


You received this message because you are subscribed to the Google Groups “DiendanTuoiHac” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to xomnhala_yamaha+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to xomnhala_yamaha@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/xomnhala_yamaha/1019174636.3244209.1502953108657%40mail.yahoo.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


You received this message because you are subscribed to the Google Groups “CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ – CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to CDNVQGHK_CDTV+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to CDNVQGHK_CDTV@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/CDNVQGHK_CDTV.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/CDNVQGHK_CDTV/831972500.3395865.1502977242354%40mail.yahoo.com.

 

  • ,
  • or

 

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Đánh Tráo Khái Niệm

“Đánh tráo khái niệm” là một thủ thuật trong chính sách tuyên truyền của cộng sản. Tất cả các khái niệm đều được cộng sản đánh tráo về bản chất nhằm tạo tính chính danh, chính nghĩa cho chính quyền của chúng. Rất tiếc là cho đến nay hơn 72 năm trôi qua , nhiều kẻ dù là trí thức hẳn hoi vẫn đang mơ hồ, nhầm lẫn các khái niệm này, thậm chí nhiều kẻ đang sống tại Mỹ như Lê Diễn Đức vừa qua cũng đã cố tình nhầm lẫn để gây nên một cơn bão mạng.

Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Tuyên Bố của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ về sự xuất hiện của bọn Việt Cộng và tay sai

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
The Vietnamese American Community of the USA
 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
Websites: http://tienggoicongdan.com, vacusa.wordpress.com 
Email: cdvnhk@gmail.com,  md46usa@gmail.com
 
 
Tuyên Bố của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
về sự xuất hiện của bọn Việt Cộng và tay sai mới đây
 
Kính thưa toàn thể đồng hương người Việt tị nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ
 
Chỉ trong một thời gian rất ngắn gần đây, đã xẩy ra vài vụ mà những tên hoặc là Việt Cộng, hoặc là bọn Việt gian thân Cộng xuất hiện, gây rối, thách thức những người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ.
Đáng kể là vụ tên Đoàn Trọng, từng tự xưng là ký giả tại vùng Orange County, từng hợp tác với vài tờ báo và truyền hình địa phương. Mấy năm trước, y che đậy rất khéo nên đã chiếm cảm tình một số người. Nhưng ngày nay thì đã lộ diện là tay sai Cộng Sản. Tên này từng về Việt Nam, tuyên bố nịnh bợ bọn cầm quyền Cộng Sản như trường hợp Nguyễn Cao Kỳ, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Phương Hùng trước đây. Hiện nay, y có những hoạt động tuyên truyền cho Cộng Sản ở Nam California.
Vụ thứ hai là một tên Vũ Trọng Khá ở vùng DC. Trong hai tuần qua, y đã mang lá cờ nhuốm máu đồng bào đến khu thương mại Eden ở Virginia. Đồng hương ở đây, vì tôn trọng pháp luật Hoa Kỳ mà chỉ biết ngăn chặn tại chỗ và gọi Cảnh Sát can thiệp. Lợi dụng tình trạng này, tên Khá lại liên tiếp giương cờ Việt Cộng thêm vài lần nữa. Hiện nay, Cộng Đồng và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Thủ Đô đã liên lạc với nhà chức trách và chủ thương xá Eden để kêu gọi tìm biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn vì nếu tên Khá còn ngoan cố, sợ rằng có đồng hương nóng tánh sẽ có phản ứng mạnh bạo, gây đổ máu và tạo thêm tình hình căng thẳng, khó khăn cho Cộng Đồng.
 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, do tôn chỉ là không can dự vào việc nội bộ các cộng đồng địa phương, nên ra Thông Cáo này kêu gọi:
 
1.- Các tổ chức Cộng Đồng, Hội Đoàn Quốc Gia tại địa phương khẩn cấp họp và tìm biện pháp nào hữu hiệu, trong vòng pháp luật để ngăn chặn tức khắc những hiện tượng trên
2.- Các cơ quan ngôn luận, truyền thông nào còn nhận mình là thành phần Quốc Gia chống Cộng, hãy ngưng sự hợp tác của tên Đoàn Trọng. Không đăng bài, không chuyển bài của tên Việt gian.
3.- Đề nghị đồng hương nếu thấy mặt những tên này, hãy lánh xa, không giao thiệp với chúng. Những tin tức về bọn này phải được phổ biến rộng rãi cho đồng hương bằng mọi phương tiện.
 
Chúng ta rất cần thực hiện các điều trên để chứng tỏ lằn ranh Quốc – Cộng phân minh. Vì nếu không, trong tương lai chúng sẽ sinh sôi nảy nở them nhiều làm bẩn không khí tự do của chúng ta.
Chân thành cám ơn quý vị.
Làm tại Hoa Kỳ ngày 15 tháng 8 năm 2017
 
 
T.M Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
  CT Hội Đồng Chấp Hành              
 
             phuc
                  Đỗ Văn Phúc       
Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần 12-8-2017 – Cảnh báo sự xâm nhập ngôn từ Việt cộng

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

” Lên Thuyền”

Nguyên Ngọc
Cách đây mấy hôm, tôi có đến thăm một chị bạn, gặp cả chị và con trai chị. Chả là vài năm trước đây tôi có dạy cả hai mẹ con học một ít tiếng Pháp. Tôi hỏi thăm cháu năm nay lên lớp mấy rồi, chỉ bảo giờ đang nghỉ hè, vào năm học mới cháu sẽ lên lớp tám. Ngừng một chút, rồi chị nói tiếp: “Em cũng đang chuẩn bị ráo riết để cho cháu ‘lên thuyền’ thầy ạ.” Tôi ngạc nhiên: “Lên thuyền?”. Thấy tôi ngơ ngác, chị cười bảo: “Hai chữ này bây giờ người ta nói phổ biến rồi mà thầy. ‘Lên thuyền’ tức là ra nước ngoài học, đi du học ấy mà. Em chuẩn bị cho cháu lên cấp ba thì sang học ở Mỹ. Bây giờ cũng đang có một phong trào “thuyền nhân” chạy khỏi đất nước như hồi mấy mươi năm trước, ngày càng đông đảo.

Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

Đón Xem Hiện Tượng Nhật Thực Tại Hoa Kỳ

Huỳnh Quốc Bình

… sẽ có trên dưới một triệu người từ các nơi khác sẽ đổ về Oregon vào cuối tuần 19-8-2017 này và sẽ tạo ra nạn kẹt xe, khách sạn không còn chỗ, nhà hàng đầy khách, tai nạn xe và các bất trắc khác sẽ không thể tránh khỏi…

Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

You Tube Giải độc Chiến Tranh Việt Nam

Posted in Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment