Danh sách các Tử Sĩ LĐ3BĐQ và SĐ18BB đã được cải táng tại An Lộc, Bình Long

  Kính mong quý cơ quan truyền thông, quý chiến hữu giúp chúng tôi phổ biến rộng rãi tin tức này. Gia đình nào có thân nhân trong hai danh sách dưới đây xin vui lòng liên lạc với chúng tôi
Đoàn Trọng Hiếu (505) 990-3476

Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | 1 Comment

Thư ngỏ

                                            

      MỘT Ý CHÍ CHỐNG CỘNG 

                                       MỘT LỜI THỀ GIÀNH LẠI QUÊ HƯƠNG  

            

  photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg
               

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                               Websites: https://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.

Tiếng Gọi Công Dân là tiếng nói của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ, nhằm mang những tin tức liên quan đến công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản của toàn dân đến với đồng bào trong và ngoài nước.

Lập trường của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ là :

–          Không chấp nhận chế độ việt gian cộng sản.

–          Không chấp nhận  hoà hợp hoà giải với việt cộng dưới bất cứ hình thức nào.

–          Không đả phá các tổ chức, cá nhân của Người Việt Quốc Gia.

–          Kết hợp với các cộng đồng địa phương tại Hoa Kỳ cũng như tại các quốc gia khác trên thế giới, nhằm tạo một sự liên kết vững chắc để có các hoạt động  hỗ trợ tích cực cho các hoạt động đấu tranh của đồng bào trong nước.

Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam  Độc Lập – Tự Do –Dân Chủ – Không cộng sản.

Để rộng đường dư luận, các bài viết được đăng trong Tiếng Gọi Công Dân không nhất thiết phản ảnh quan điểm và lập trường cuả Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia _ Hoa Kỳ.

Mọi liên lạc thư từ , đóng góp bài vở xin gởi về  kbc3506@yahoo.com

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ

Khối truyền thông

   

                                          Thông Báo

V/V Trang web bằng tiếng Anh và Facebook của CĐNVQGHK

Kính thưa quý vị.

Để tiện phổ biến đến người  bản xứ cũng như con em của chúng ta các tin tức liên quan đến sinh hoạt của Người Việt tại hải ngoại, cũng như các tin tức trong nước. Kể từ hôm nay 30-01-2015 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ bắt đầu có một trang bằng tiếng Anh. Để truy cập vào trang này xin vui lòng vào địa chỉ

                            https://vacusa.wordpress.com/

Quý vị cũng có thể truy cập một số thông tin của CĐNVQGHK qua Facebook tại địa chỉ

               https://www.facebook.com/VACUSA/timeline

Khối truyền thông

Đoàn Trọng Hiếu


a93ef60f-6952-41f4-a4db-bc8a526d0dad_zps6aa180efcanvas

     HÃY NGỪNG MUA HÀNG “MADE IN CHINA”

      HẠN CHẾ GỞI TIỀN VÀ DU LỊCH VIỆT NAM

     LÀ HÀNH ĐỘNG TÍCH CỰC CHỐNG TÀU CỘNG VÀ VIỆT CỘNG  

   

               

Tổ chức CĐNVQGHK nhiệm kỳ 2014 – 2017

Hội Đồng  Quản Trị             

Chủ Tịch                     Ông Nguyễn Văn Tần             Virginia

Phó CT Nội Vụ           Ông Đỗ Văn Phúc                  Texas

Phó CT Ngoại Vụ       Ông Ngô Thế Bảo                   Pennsylvania

Tổng Thư Ký              Ông Dương Đức Vĩnh                        Michigan

Phó TTK                    Bác Sĩ Hồ Thị Nhất Anh        Georgia

Ủy viên                       Bà Lý Thị Thái                        Georgia

Ủy viên                       Ông Nguyễn Thi Ân               Utah

Ủy viên                       Ông Vũ Hồng                         Florida

Ủy viên                       Ông Ngô Sĩ Hân                     Michigan

 

Hội Đồng  Chấp Hành                     

Chủ Tịch                     Ông Đỗ Văn Phúc                  Texas

Phó CT Nội Vụ           Ông Nguyễn Kinh Luân         Texas              

Phó CT Ngoại Vụ       Tiến Sĩ Phan Quang Trọng      Texas

Tổng Thư Ký              Bà Trish Nguyễn Thùy Dương Georgia

Thủ Quỹ                      Bà Ngô Mỹ Hạnh                   Pennsylvania

Khối Truyền Thông     Ông Đoàn Trọng Hiếu            New Mexico

UB Tổ Chức              Ông Linh Huy Nguyen           Texas

UB Kế Hoạch             Cô Stanton Mai Nguyen         Texas

UB Tài Chánh             Ông Nguyễn Thân               Utah

UB Liên Lac               Ông Nguyễn Đình Trinh         Tennessee

 

Hội Đồng  Giám Sát             

Chủ Tịch                     Ông Nguyễn Ngọc Tiên          North California

Phó CT                        Ông Nguyễn Tri Quế              Georgia

Tổng Thư Ký              Ông Võ Trung Nhơn              Georgia

 

Hội Đồng Cố Vấn                 

                                    Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Sơn      Florida

                                    Ông Nguyễn Minh Tuấn         Georgia

                                    Bác Sĩ Phạm Văn Chất           Texas

CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN

1-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Colorado

2- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona

3-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids, Michigan

4- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Holland, Michigan

5-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Austin,Texas

6-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant, Texas

7-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio, Texas

8–  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nashville, TN

9- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia

10- Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

11- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Cleveland, Ohio

12- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Akron, Ohio

13 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Utah

14 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Michigan

15 – Cộng Đồng Người Việt Louisville, Kentucky

16 – Cộng Đồng Người Việt  Nevada

17 – Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Hawaii

18 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oregon

19 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia West Virginia

20 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oklahoma

  photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                                   Websites: https://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

 
 
 
               ĐƯỜNG LỐI SINH HOẠT CỦA CĐ/NVQG/HK
                                NHIỆM KỲ 2014-2017

       1-    Tuân thủ Hiến Chương và giữ vững lời tuyên thệ lúc nhận trách vụ của CĐ/NVQG/HK

       2-    Giữ vững tinh thần đoàn kết tuyệt đối của ba Hội Đồng trong CĐ/NVQG/HK.
 
       3-    Phát triển sự liên hệ giữa các Cộng Đồng Thành Viên hiện đang sinh hoạt  với CĐ/NVQG/HK.Tạo mọi liên lạc để mời gọi sự tham gia của các tân cộng đồng thành viên.
 
      4-   Tìm kiếm, hoàn chỉnh mối liên lạc với các tổ chức, đảng phái không cộng sản tại quốc nội đang đấu tranh cho cơm no áo ấm, công bằng xã hội, dân chủ tự do  và nhân quyền cho Việt Nam. Hệ thống hóa và đẩy mạnh công tác yểm trợ quốc nội.   Ước mong CĐ/NVQG/HK sẽ là một trong những cơ cấu tạo dựng, tiếp tay  thúc đẩy sự đoàn kết của các lực lượng đấu tranh cho dân chủ tại quốc nội ngày thêm vững mạnh.
 
      5-  Kiện toàn sự lớn mạnh của các Cộng Đồng Thành Viên, nỗ lực hỗ trợ về mọi mặt cho từng Cộng Đồng Thành Viên nếu được yêu cầu.
 
      6  Giữ liên lạc hài hòa, thành tín với các tổ chức, đoàn thể Quốc Gia chống cộng và sẵn sàng yểm trợ mọi công tác phù hợp với đường lối và hiến chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
 
     7-  Gầy dựng uy tín cho CĐNVQGHK trong chính quyền cũng như các tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ và quốc tế.
 
     9-  Chủ xướng và tham gia các cuộc vận động quốc tế chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng, giữ vững độc lập tự chủ cho đất nước Việt Nam.
 
 

TM. Hội Đồng Quản Trị CĐNVQGHK
                    Chủ tịch
            Nguyễn Văn Tần

Posted in Uncategorized | 7 Comments

CĐNVQG Hạt Tarrant, Texas kêu gọi biểu tình yểm trợ đồng bào quốc nội

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận
2117 Roosevelt Dr. Dalworthington Gardens, TX 76013
 
TÂM THƯ
KÊU GỌI BIỂU TÌNH YỂM TRỢ ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC
 
Dallas – Fort Worth, ngày 23 tháng 3 năm 2017
 
Kính thưa quý vị,
Đầu tháng 3 năm 2017, Linh Mục Nguyễn Văn Lý lên tiếng kêu gọi đồng bào trong nước tổng biểu tình hàng tuần vào mỗi Chủ Nhật và các ngày nghỉ trong suốt năm 2017. Sau ba tuần tổ chức, suốt từ Nam ra Bắc, đồng bào hưởng ứng Lời Kêu Gọi ngày càng nhiều hơn. Cũng trong thời gian đó, tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại, Mỹ, Úc, Âu Châu, Canada, và các nước ở châu Á cũng đã liên tiếp tổ chức nhiều buổi biểu tình, thắp nến, cầu nguyện v.v. để yểm trợ đồng bào trong nước.
 
Gần đây nhất, đồng bào chúng ta ở xã Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.đã bị công an, cảnh sát, dân phòng Việt cộng đàn áp một cách dã man khi họ biểu tình đòi được đền bù thỏa đáng do thảm họa Formosa gây ra. Theo nguồn tin trong nước, có cả nhân viên an ninh của Trung cộng tham gia trong vụ đàn áp này.
 
Máu chảy ruột mềm! Chúng ta không thể ngồi yên trước sự sống còn của quốc gia dân tộc! Vì vậy, tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH DFW và các hội đòan, đoàn thể trong vùng DFW sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện, tuần hành và văn nghệ đấu tranh để ủng hộ đồng bào trong nước tại:
 
Khu thương mại Chợ Bến Thành
Arlington, TX
Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2017
Từ 6:00PM – 10:00PM
Chủ Đề: Hải Ngoại Quyết Tâm Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội
 
 
Chương trình gồm các tiết mục chính như sau:
1.     Lễ Cầu An cho quốc gia dân tộc
2.     Văn nghệ đấu tranh
3.     Thắp nến tuần hành cùng đồng bào quốc nội
 
Vì tiền đồ đất nước, vì sự sống còn của đồng bào quốc nội, kính mong quý đồng hương hãy đến tham dự thật đông để nói lên sự quan tâm của đồng hương hải ngoại trước sự hủy diệt môi trường sống của đất nước, đồng thời lên án sự tàn ác của nhà nước CSVN trong việc đàn áp người biểu tình và cam tâm làm khuyển mã cho Tàu Cộng.
Trân trọng kính mời.
Danh sách các tổ chức Cộng Đồng, Liên Hội và Hội Đoàn tham gia:
1.     Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận
2.     Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH DFW:
        Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia VN
        Hội Thủy Quân Lục Chiến
        Hội Hải Quân Trùng Dương
        Nha Kỹ Thuật
        Hội Quân Cảnh
        Hội Công Binh
        Hội Cựu Thiếu Sinh Quân DFW
        Phủ Đặc Ủy DFW
        Hội Thiết Giáp
3.     Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị DFW
4.     Ủy Ban Bảo Vệ Quốc Kỳ VNCH
5.     Hội Cảnh Sát Quốc Gia VN
6.     Hội Không Quân
7.     Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
8.     Hội Văn Hóa Khoa Hoc DFW
9.     Hội Cao Niên Tarrant
10.  Hội Phụ Nữ Quốc Gia
11.  Hội Bình Định
12.  Hội Quảng Ngãi
13.  Hội Thừa Thiên – Huế
14.  Nhóm Sân Khấu Nhỏ
15.  Nhóm Thân Hữu Hồn Việt
16.  Nhóm VNITED Movement
17.  Đoàn Thanh Niên Đinh Tiên Hoàng
18.  Báo Thế Giới Mới
19.  Đài phát thanh 1600AM
20.  Đài truyền hình SBTN TX
21.  Báo Người Việt Dallas
22.  Vovinam

Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thêm tin tức.
Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thông Báo của Cộng Đồng Người Việt Louisville, Kentucky

 d8fcebee-6335-4fae-b1a5-163bee4bf476.jpg
Đêm Nguyện Cầu Cho Quê Hương
7:00 – 8:00 tối Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017 
Hội Trường Giáo Xứ St. John Vianney
4839 Southside Dr., Louisville, KY 40214

 

Kính thưa quý đồng hương,

Trong ba tuần qua, theo lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, đồng bào nhiều nơi trong nước đã đồng loạt biểu tình tranh đấu cho tự do, đòi hỏi môi trường sạch, và phản đối những hành động bành trướng ngang ngược của Trung Cộng tại biển đông.

Cũng như nhiều lần trước đây, những người biểu tình ôn hoà đã bị nhà cầm quyền Cộng Sản đàn áp, bắt bớ. Nhiều người bị công an đánh đập, dù họ chỉ phản đối những kẻ đang xâm lấn đất đai và biển cả của quê hương, hoặc những công ty nước ngoài xả chất độc bừa bãi, huỷ hoại môi trường và nguồn sống của ngư dân các tỉnh miền Trung.

Được sự cố vấn và khuyến khích của nhiều vị lãnh đạo tôn giáo và đoàn thể, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt tại Louisville sẽ tổ chức một đêm cầu nguyện cho quê hương với thời gian và địa điểm nêu trên. Sau lời phát biểu của quý vị lãnh đạo tinh thần và đại diện các đoàn thể, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau thắp nến, cầu nguyện cho người dân Việt Nam sớm được sống trong bình an và công lý.

Là những người đang được sống yên ổn trong tự do, đây là một việc tối thiểu mà chúng ta có thể làm được để yểm trợ cho những đồng bào đang phải đối đầu với bất công và bạo quyền trong nước. Kính mong được sự tham gia đông đảo của quý đồng hương.
Kính thư,
T/M Ban Chấp Hành
Nguyễn Tiến Dũng
Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tại Louisville
Mọi chi tiết, xin liên lạc cô Văn Trần, 502-741-8338,
hoặc cô Châu Nguyễn, 859-494-0743.

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 16 – Hiện tình quốc nội sau 3 tuần lễ tổng biểu tình

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Tập Hợp Quốc Dân Việt Lời kêu gọi tổng biểu tình lần thứ 4

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

Lễ hội, ca hát, ăn mừng trong ngày Quốc Hận 30-4???

Continue reading

Posted in Diễn đàn, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CDNVVGHK – Thư phản đối giáo xứ CTTĐVN Houston tổ chức mừng xuân nhằm ngày Quốc Hận 30-4

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

The Vietnamese American Community of the USA

 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

Websites: http://tienggoicongdan.com, vacusa.wordpress.com

Email: cdvnhk@gmail.commd46usa@gmail.com

Kính gửi Linh Mục Giuse Vũ Thành

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

10610 Kingpoint, Houston, TX 77075

Về việc: Phản đối việc tổ chức Hội Chợ nhằm ngày Quốc Hận 30-4.

Kính thưa Linh Mục,

Chúng tôi kính gửi đến Linh Mục và giáo hữu thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Houston lời thăm hỏi và chúc mọi sự bình an trong ơn Thiên Triệu.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu ngày Cộng Sản chiếm đoạt miền Nam. Từ đó, gieo rắc bao đau thuơng, uất hận và dẫn đến ngày nay, 42 năm sau, nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng. Thiết tưởng chúng ta không mất thì giờ để kể lể những điều đau thương mà 42 năm qua người Việt Nam đã từng biết, từng trải qua sau ngày mà tất cả chúng ta đã gọi là Ngày Quốc Hận.

Cũng vì gọi đó là Ngày Quốc Hận, người Việt tại hải ngoại đã minh thị, đồng ý rằng khắp nơi, nếu có diều kiện thì phải tổ chức tưởng niệm để đánh dấu, nhắc nhở các thế hệ sau về ngày đau thương, mất nước; mà không bao giờ tổ chức lễ hội, ca hát, nhảy múa, vui chơi trong ngày này.

Chúng tôi vô cùng thắc mắc khi hay tin Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Houston sắp tổ chức Hôi Chợ Mùa Xuân vào ba ngày 28, 29, và 30 tháng 4, năm 2017. Đã có rất nhiều điện thư, điện thoại từ khắp nơi gửi cho chúng tôi để tỏ sự bất bình và thúc bách chúng tôi phải lên tiếng với quý Linh Mục.

Kính thưa Linh Mục,

Chúng tôi không biết bản thân Linh Mục đã rời Việt Nam đến Hoa Kỳ trong thành phần vượt biên tị nạn hay bảo lãnh để hành đạo; nhưng chúng tôi biết rất chắc chắn rằng tuyệt đại đa số giáo dân của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Houston là những người tị nạn. Chắc họ sẽ không hài long khi Linh Mục tổ chức Hội Xuân vào đúng ngày Quốc Hận.

Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay tại Việt Nam, các Giáo Xứ toàn quốc đang rầm rộ tổ chứcTổng Biểu Tình liên tiếp trong các ngày Chủ Nhật để chống sự xâm lược của Trung Cộng và bán nước của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam. Tất cả những đoàn thể, tổ chức tại hải ngoại đã đồng loạt lên tiếng hỗ trợ. Chúng tôi thiết tưởng quý Linh Mục và tín đồ trong Giáo Xứ lại càng nên tích cực yểm trợ cho công cuộc đấu tranh vì sự sống còn của tổ quốc Việt Nam, thay vì tổ chức vui  xuân (muộn màng) trùng vào ngày Quốc Hận.

Chúng tôi xin đề nghị Giáo Xứ dời ngày vui vào một ngày khác để tránh dư luận không tốt về quan điểm lập trường của quý Linh Mục.

Xin cầu xin Thiên Chúa ban cho Linh Mục sự sáng suốt và cảm thông với đồng bào Việt Nam.

Trân trọng.

Hoa Kỳ ngày 21 tháng 3, 2017

T.M Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

CT Hội Đồng Chấp Hành                   

phuc.gif

Đỗ Văn Phúc   

blob.jpg

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

5000 giáo dân hiệp thông cầu nguyện trước khi xuống đường biểu tình ngày 19-3-2017

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment