Danh sách các Tử Sĩ LĐ3BĐQ và SĐ18BB đã được cải táng tại An Lộc, Bình Long

  Kính mong quý cơ quan truyền thông, quý chiến hữu giúp chúng tôi phổ biến rộng rãi tin tức này. Gia đình nào có thân nhân trong hai danh sách dưới đây xin vui lòng liên lạc với chúng tôi
Đoàn Trọng Hiếu (505) 990-3476

Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | 1 Comment

Thư ngỏ

                                            

      MỘT Ý CHÍ CHỐNG CỘNG 

                                       MỘT LỜI THỀ GIÀNH LẠI QUÊ HƯƠNG  

            

  photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg
               

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                               Websites: https://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.

Tiếng Gọi Công Dân là tiếng nói của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ, nhằm mang những tin tức liên quan đến công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản của toàn dân đến với đồng bào trong và ngoài nước.

Lập trường của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ là :

–          Không chấp nhận chế độ việt gian cộng sản.

–          Không chấp nhận  hoà hợp hoà giải với việt cộng dưới bất cứ hình thức nào.

–          Không đả phá các tổ chức, cá nhân của Người Việt Quốc Gia.

–          Kết hợp với các cộng đồng địa phương tại Hoa Kỳ cũng như tại các quốc gia khác trên thế giới, nhằm tạo một sự liên kết vững chắc để có các hoạt động  hỗ trợ tích cực cho các hoạt động đấu tranh của đồng bào trong nước.

Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam  Độc Lập – Tự Do –Dân Chủ – Không cộng sản.

Để rộng đường dư luận, các bài viết được đăng trong Tiếng Gọi Công Dân không nhất thiết phản ảnh quan điểm và lập trường cuả Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia _ Hoa Kỳ.

Mọi liên lạc thư từ , đóng góp bài vở xin gởi về  kbc3506@yahoo.com

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ

Khối truyền thông

   

                                          Thông Báo

V/V Trang web bằng tiếng Anh và Facebook của CĐNVQGHK

Kính thưa quý vị.

Để tiện phổ biến đến người  bản xứ cũng như con em của chúng ta các tin tức liên quan đến sinh hoạt của Người Việt tại hải ngoại, cũng như các tin tức trong nước. Kể từ hôm nay 30-01-2015 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ bắt đầu có một trang bằng tiếng Anh. Để truy cập vào trang này xin vui lòng vào địa chỉ

                            https://vacusa.wordpress.com/

Quý vị cũng có thể truy cập một số thông tin của CĐNVQGHK qua Facebook tại địa chỉ

               https://www.facebook.com/VACUSA/timeline

Khối truyền thông

Đoàn Trọng Hiếu


a93ef60f-6952-41f4-a4db-bc8a526d0dad_zps6aa180efcanvas

     HÃY NGỪNG MUA HÀNG “MADE IN CHINA”

      HẠN CHẾ GỞI TIỀN VÀ DU LỊCH VIỆT NAM

     LÀ HÀNH ĐỘNG TÍCH CỰC CHỐNG TÀU CỘNG VÀ VIỆT CỘNG  

   

               

Tổ chức CĐNVQGHK nhiệm kỳ 2014 – 2017

Hội Đồng  Quản Trị             

Chủ Tịch                     Ông Nguyễn Văn Tần             Virginia

Phó CT Nội Vụ           Ông Đỗ Văn Phúc                  Texas

Phó CT Ngoại Vụ       Ông Ngô Thế Bảo                   Pennsylvania

Tổng Thư Ký              Ông Dương Đức Vĩnh                        Michigan

Phó TTK                    Bác Sĩ Hồ Thị Nhất Anh        Georgia

Ủy viên                       Bà Lý Thị Thái                        Georgia

Ủy viên                       Ông Nguyễn Thi Ân               Utah

Ủy viên                       Ông Vũ Hồng                         Florida

Ủy viên                       Ông Ngô Sĩ Hân                     Michigan

 

Hội Đồng  Chấp Hành                     

Chủ Tịch                     Ông Đỗ Văn Phúc                  Texas

Phó CT Nội Vụ           Ông Nguyễn Kinh Luân         Texas              

Phó CT Ngoại Vụ       Tiến Sĩ Phan Quang Trọng      Texas

Tổng Thư Ký              Bà Trish Nguyễn Thùy Dương Georgia

Thủ Quỹ                      Bà Ngô Mỹ Hạnh                   Pennsylvania

Khối Truyền Thông     Ông Đoàn Trọng Hiếu            New Mexico

UB Tổ Chức              Ông Linh Huy Nguyen           Texas

UB Kế Hoạch             Cô Stanton Mai Nguyen         Texas

UB Tài Chánh             Ông Nguyễn Thân               Utah

UB Liên Lac               Ông Nguyễn Đình Trinh         Tennessee

 

Hội Đồng  Giám Sát             

Chủ Tịch                     Ông Nguyễn Ngọc Tiên          North California

Phó CT                        Ông Nguyễn Tri Quế              Georgia

Tổng Thư Ký              Ông Võ Trung Nhơn              Georgia

 

Hội Đồng Cố Vấn                 

                                    Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Sơn      Florida

                                    Ông Nguyễn Minh Tuấn         Georgia

                                    Bác Sĩ Phạm Văn Chất           Texas

CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN

1-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Colorado

2- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona

3-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids, Michigan

4- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Holland, Michigan

5-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Austin,Texas

6-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant, Texas

7-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio, Texas

8–  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nashville, TN

9- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia

10- Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

11- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Cleveland, Ohio

12- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Akron, Ohio

13 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Utah

14 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Michigan

15 – Cộng Đồng Người Việt Louisville, Kentucky

16 – Cộng Đồng Người Việt  Nevada

17 – Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Hawaii

18 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oregon

19 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia West Virginia

20 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oklahoma

  photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                                   Websites: https://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

 
 
 
               ĐƯỜNG LỐI SINH HOẠT CỦA CĐ/NVQG/HK
                                NHIỆM KỲ 2014-2017

       1-    Tuân thủ Hiến Chương và giữ vững lời tuyên thệ lúc nhận trách vụ của CĐ/NVQG/HK

       2-    Giữ vững tinh thần đoàn kết tuyệt đối của ba Hội Đồng trong CĐ/NVQG/HK.
 
       3-    Phát triển sự liên hệ giữa các Cộng Đồng Thành Viên hiện đang sinh hoạt  với CĐ/NVQG/HK.Tạo mọi liên lạc để mời gọi sự tham gia của các tân cộng đồng thành viên.
 
      4-   Tìm kiếm, hoàn chỉnh mối liên lạc với các tổ chức, đảng phái không cộng sản tại quốc nội đang đấu tranh cho cơm no áo ấm, công bằng xã hội, dân chủ tự do  và nhân quyền cho Việt Nam. Hệ thống hóa và đẩy mạnh công tác yểm trợ quốc nội.   Ước mong CĐ/NVQG/HK sẽ là một trong những cơ cấu tạo dựng, tiếp tay  thúc đẩy sự đoàn kết của các lực lượng đấu tranh cho dân chủ tại quốc nội ngày thêm vững mạnh.
 
      5-  Kiện toàn sự lớn mạnh của các Cộng Đồng Thành Viên, nỗ lực hỗ trợ về mọi mặt cho từng Cộng Đồng Thành Viên nếu được yêu cầu.
 
      6  Giữ liên lạc hài hòa, thành tín với các tổ chức, đoàn thể Quốc Gia chống cộng và sẵn sàng yểm trợ mọi công tác phù hợp với đường lối và hiến chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
 
     7-  Gầy dựng uy tín cho CĐNVQGHK trong chính quyền cũng như các tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ và quốc tế.
 
     9-  Chủ xướng và tham gia các cuộc vận động quốc tế chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng, giữ vững độc lập tự chủ cho đất nước Việt Nam.
 
 

TM. Hội Đồng Quản Trị CĐNVQGHK
                    Chủ tịch
            Nguyễn Văn Tần

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Thông Báo Biểu Tình của Cộng Đồng Việt Nam Wichita, Kansas

                             CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM . WICHITA , KANSAS VÀ VÙNG PHỤ CẬN
                           VIETNAMESE COMMUNITY OF WICHITA KANSAS AND VICINITY
                         2205 S . STONEYBROOK , WICHITA .KS 67207 . TEL : (316) 992 – 8880
                                     Email : thangnong124@yahoo.com
                                           THÔNG  BÁO  BIỂU TÌNH
                         Cộng Đồng Việt Nam tại T/P Wichita T/B  Kansas và vùng phụ cận .
             Trân trọng thông báo đến  :     Quý vị  lãnh Đạo các Tôn Giáo  .__  Quý vị  Nhân Sĩ  .
 Quý Hội Đoàn . __ Quý Đoàn Thể  . __ Quý Đài Truyền Thông . __ Quý Vị P hóng Viên Báo Chí
 .__  Quý Anh chị em Sinh Viên & Học Sinh VN .__ Cùng Toàn thể Quý Đồng Hương Tại T/P Wiichita . KS
        Tham chiếu buổi họp đặc biệt của Cộng Đồng Việt Nam . Cùng các Hội Đoàn tại T/P Wichita KS
 Ngày 25 tháng 02 năm 2017 .        Toàn thể đều đồng lòng và quyết định .
                  Tổ chức cuộc biểu tình ôn hòa để đồng Hành cùng Đồng Bào Quốc nội
 Thời gian  :    vào lúc  03 : 00 PM   Đến  04 : 00PM  Thứ bảy   ngày  04 tháng 03 năm 2017  .
 Địa Điểm  :   Tại khu vực  đậu xe ,  Nhà Thờ  ALL SAINTS catholic Church & School .
                      3205 E . Grand , Wichita  KS  67218  . Trên đường  Harry + hillside
            Vì tầm quan trọng đến sự tồn vong của Dân Tộc Việt . Đất nước Việt Nam , và đây cũng là sự lên
  Tiếng ngăn chặn hành động bành trướng của Tập Đoàn Cộng Sản Bắc Kinh , đang lấn chiếm biên giới
  và biển Đảo Việt Nam  . Từng bước Hán hóa Dân Việt , Ngang tàng ngay trên Quê Hương VN  .
          Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lộ rõ là bọn bán nước . nhu nhược trước thế lực  sâm lăng của Bắc Kinh
mặc cho các công ty tàu khai thác núi rừng . làm ô nhiễm trầm trọng vùng biển miền Trung VN .
thẳng tay đàn áp dã man với Đồng Bào đứng lên đòi  Công Lý .  Nhân Quyền .
     Xin kêu gọi Quý vị , các Tôn Giáo , các  Tổ Chức các Thành Phần các Hội Đoàn Quí Đồng Hương con Dân  
Nước Việt hãy xóa bỏ mọi dị biệt . Cùng đoàn kết dành 1 tiếng đồng hồ để đáp lời kêu cứu của Đồng Bào trong  
 Nước mà trong đó có cả  bà con thân nhân của chúng ta
               Đến  tham dự , sự hiện diện của quý vị là những đóng góp quí báu cho Đồng Bào Việt  
  người Việt Nam Ai còn nặng lòng với quê hương đây chính là lúc biểu hiện TÌNH YÊU TỔ QUỐC VN
                                              Trân trọng kính chào đoàn kết .
                                                                                                                                      Wichita ngày 26 tháng 02 năm 2017
                                                                                                                                                                       TM / HĐCH Cộng Đồng VN . Wichita KS
                                                                                                                                                                                               Chủ  Tịch
      Ghi chú  :     
 .___  Xin quý Đồng Hương đến đúng giờ .                                                                                                                                                        
 .___ Đề nghị Quý Chiến Hữu nếu có thể nên mặc Quân Phục .                                                                           Nông văn Thắng
 
Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK kêu gọi các cộng đồng thành viên yểm trợ quốc nội

Kính thưa toàn thể quý vị,

Tin tức về chiến dịch Biểu Tình Ôn Hoà Đồng Loạt Trên Toàn Quốc của Tập Hợp Quốc Dân Việt do Tổ Chức
TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT gởi ra từ Quốc Nội đã lan rộng và gây chấn động mạnh trên toàn Hải Ngoại.
Người Việt Quốc Gia Tị Nạn cộng sản trên khắp thế giới đều nức lòng bừng lên tia hy vọng về những diễn biến
sẽ xảy ra trong Quốc Nội trong ngày 5 tháng 3 năm 2017 và sau đó.
Cuộc đấu tranh dành Cơm No Áo Ấm, Công Bằng Xã Hội, Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho Dân Tộc và
bảo vệ đất nước vẹn toàn là trách nhiệm chung của tất cả con dân Việt Nam.

Đồng bào Quốc Nội đồng lòng đứng lên, trách nhiệm Người Việt khắp nơi là phải nỗ lực yểm trợ bằng
tất cả khả năng có được
.
Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Viết Quốc Gia Hoa Kỳ trân trong kính mong Quý Vị Chủ Tịch
nghiên cứu để tổ chức những công tác hỗ trợ mọi mặt.
Tùy hoàn cảnh, phương tiện và điều kiện từng địa phương có thể tổ chức biểu tình, thắp nến cầu nguyện hiệp thông
với Đồng Bào Quốc Nội, cầu nguyện cho mọi người kiên gan bền chí không sờn lòng dù gian khổ chông gai,
chân cứng đá mềm vượt qua mọi trở ngại, mau chóng được thành tựu để Việt Nam mãi mãi trường tồn, và cuộc sống
Ấm No, Hạnh Phúc, Tự Do Dân Chủ, Nhân quyền thực sự trở lại với Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam.
Mọi nỗ lực yểm trợ của chúng ta, là lời xác quyết mạnh mẽ với Đồng Bào Quốc Nội rằng, chúng ta luôn luôn là
hậu phương vững mạnh yểm trợ trực tiếp cũng như vận động quốc tế hậu thuẫn cho công cuộc đấu tranh
mau chóng thành công.

Xin chân thành cảm tạ Quý Vị Chủ Tịch.

Nguyễn Văn Tần – HTD
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
02/22/2017

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

LHCCS/VNCH/HTD&PC tổ chức Đêm Thắp Nến để yểm trợ tinh thần đồng bào quốc nội

Kính gởi:
    – Quý Đồng Hương vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận,
    – Quý Niên Trưởng vá quý Chiến Hữu QLVNCH,
– Quý Chiến Hữu Hội Trưởng trong Hội Đồng Chỉ Đạo
LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.

    – Quý Chiến Hữu thành viên trong Ban Chấp Hành
LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.
    
 Kính thưa toàn thể quý vị,

Tin tức về chiến dịch Biểu Tình Ôn Hoà Đồng Loạt Trên Toàn Quốc của Tập Hợp Quốc Dân Việt do Tổ Chức
TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT gởi ra từ Quốc Nội đã lan rộng và gây chấn động mạnh trên toàn Hải Ngoại.
Người Việt Quốc Gia Tị Nạn cộng sản trên khắp thế giới đều nức lòng chờ đợi những diễn biến sẽ x
y ra tại 
Quốc Nội trong ngày 5 tháng 3 năm 2017 và sau đó.

Cuộc đấu tranh dành lại Cơm No Áo Ấm, Công Bằng Xã Hội, Dân Chủ Tự Do cũng như Nhân Quyền cho
đất nước Việt Nam thân yêu là trách nhiệm của tất cả con dân Việt Nam.
Quốc Nội vùng dậy lên tiếng, trách nhiệm chúng ta là phải y
m trợ.

Để góp phần yểm trợ Quốc Nội, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
s
 tổ chức một Đêm Thắp Nến để hiệp thông với Đồng Bào Việt Nam tại Quốc Nội, cầu nguyện cho đất nước
được trường tồn, đồng bào Việt Nam thân yêu được mọi sự an lành
cơm no áo ấm, công bằng xã hội,
dân chủ tự do cũng như nhân quyền sớm thực sự trở lại với Quê Hương Việt Nam. 
Đêm Thắp Nến sẽ được t chức tại Kỳ Đài Thương Xá Eden và lúc 8:00PM ngày Thứ Bảy 4 tháng 3 năm 2017.
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận trân trọng kính mời Quý Đồng Hưong,
Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu cùng tham dự  Đê
m Thắp Nến.
Liên Hội ước mong quý chiến hữu Hội Trưởng loan báo rộng rải tin tức Đêm Thắp Nến và vận động với
quý hội viên, gia đình, thân bằng quyến thuộc, b
ạn bè thân hữu cùng tham dự đông đủ.

Sự hiện diện của quý đồng hương và sự nổ lực tiếp tay của quý Chiến Hữu Hội Trưởng chắc chắn sẽ đem lại
thành công cho Đêm Thắp Nến. 
Đây là hành động thiết thực để tiếp sức và  Yểm Trợ đồng bào Quốc Nội trong
công cuộc Cứu Nguy Tổ Quốc.

Xin chân thành c
ảm tạ Quý Đồng Huơng, Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu .
Trân trọng,
Nguyễn Văn Tần – HTD
Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH
Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
02/22/2017
Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

Sài gòn nóng lên với các nhóm ca khúc Cờ Vàng công khai biểu diễn khắp nơi hát cho đồng bào tôi nghe

Posted in Thơ văn đấu tranh, Tin tức thời sự, Uncategorized | 1 Comment

Phân Ưu cùng gia đình Cựu Đại tá Nguyễn Công Vĩnh

phan-uu

Image | Posted on by | Leave a comment

Hướng dẫn 16 điểm Tập Hợp Quốc Dân Việt Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện suốt năm 2017

I. Nền tảng Nội Tâm, Ý Chí, Nghị Lực, Đức Hạnh & Thành Công :
1. Quốc Dân Việt là Anh Chị Em ruột – là Bạn của Gia Đình Nhân Loại, không coi bất cứ ai là kẻ thù, chỉ cương quyết nhưng ôn hòa kiên trì chống lại và ngăn chặn mọi điều ác-xấu dưới mọi hình thức. Người Chiến Sĩ Dân Chủ Hòa Bình Mới (CSDCHBM) của QDV luôn lên án mọi điều ác-xấu lớn nhỏ bất cứ từ đâu, nhưng luôn thương xót mọi người ác-xấu, vì tất cả Anh Chị Em ruột của mình cần được cứu thoát & hoàn thiện.

Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

Cám ơn em lòng can đảm

1. Bố mẹ chúng tôi đã đào mồ chôn sâu lòng can đảm từ mùa đông Cải cách ruộng đất, từ những ngày Trần Dần đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Can đảm đã biến mất trên cuộc đời khi mảnh đất tổ tiên trở thành một phần của hợp tác xã, khi những miếng thịt đã biến mất trong cửa hàng mậu dịch, và hơi thở tự do của Nhân Văn Giai Phẩm đã vào tù. Từ ấy, chúng tôi ra đời. Sữa mẹ ngọt nhưng luôn có mùi sợ hãi. Sợ hãi! Gia tài lớn nhất để lại cho con. Can đảm? Làm sao chúng tôi mất đi cái chưa bao giờ có, từ thuở lọt lòng cho đến lớn khôn!?

Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment