Thư ngỏ

                                            

      MỘT Ý CHÍ CHỐNG CỘNG 

                                       MỘT LỜI THỀ GIÀNH LẠI QUÊ HƯƠNG  

            

  photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg
               

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                               Websites: https://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước.

Tiếng Gọi Công Dân là tiếng nói của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ, nhằm mang những tin tức liên quan đến công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản của toàn dân đến với đồng bào trong và ngoài nước.

Lập trường của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ là :

–          Không chấp nhận chế độ việt gian cộng sản.

–          Không chấp nhận  hoà hợp hoà giải với việt cộng dưới bất cứ hình thức nào.

–          Không đả phá các tổ chức, cá nhân của Người Việt Quốc Gia.

–          Kết hợp với các cộng đồng địa phương tại Hoa Kỳ cũng như tại các quốc gia khác trên thế giới, nhằm tạo một sự liên kết vững chắc để có các hoạt động  hỗ trợ tích cực cho các hoạt động đấu tranh của đồng bào trong nước.

Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam  Độc Lập – Tự Do –Dân Chủ – Không cộng sản.

Để rộng đường dư luận, các bài viết được đăng trong Tiếng Gọi Công Dân không nhất thiết phản ảnh quan điểm và lập trường cuả Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia _ Hoa Kỳ.

Mọi liên lạc thư từ , đóng góp bài vở xin gởi về  kbc3506@yahoo.com

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Hoa Kỳ

Khối truyền thông

   

                                          Thông Báo

V/V Trang web bằng tiếng Anh và Facebook của CĐNVQGHK

Kính thưa quý vị.

Để tiện phổ biến đến người  bản xứ cũng như con em của chúng ta các tin tức liên quan đến sinh hoạt của Người Việt tại hải ngoại, cũng như các tin tức trong nước. Kể từ hôm nay 30-01-2015 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ bắt đầu có một trang bằng tiếng Anh. Để truy cập vào trang này xin vui lòng vào địa chỉ

                            https://vacusa.wordpress.com/

Quý vị cũng có thể truy cập một số thông tin của CĐNVQGHK qua Facebook tại địa chỉ

               https://www.facebook.com/VACUSA/timeline

Khối truyền thông

Đoàn Trọng Hiếu


a93ef60f-6952-41f4-a4db-bc8a526d0dad_zps6aa180efcanvas

     HÃY NGỪNG MUA HÀNG “MADE IN CHINA”

      HẠN CHẾ GỞI TIỀN VÀ DU LỊCH VIỆT NAM

     LÀ HÀNH ĐỘNG TÍCH CỰC CHỐNG TÀU CỘNG VÀ VIỆT CỘNG  

   

               

Tổ chức CĐNVQGHK nhiệm kỳ 2014 – 2017

Hội Đồng  Quản Trị             

Chủ Tịch                     Ông Nguyễn Văn Tần             Virginia

Phó CT Nội Vụ           Ông Đỗ Văn Phúc                  Texas

Phó CT Ngoại Vụ       Ông Ngô Thế Bảo                   Pennsylvania

Tổng Thư Ký              Ông Dương Đức Vĩnh                        Michigan

Phó TTK                    Bác Sĩ Hồ Thị Nhất Anh        Georgia

Ủy viên                       Bà Lý Thị Thái                        Georgia

Ủy viên                       Ông Nguyễn Thi Ân               Utah

Ủy viên                       Ông Vũ Hồng                         Florida

Ủy viên                       Ông Ngô Sĩ Hân                     Michigan

 

Hội Đồng  Chấp Hành                     

Chủ Tịch                     Ông Đỗ Văn Phúc                  Texas

Phó CT Nội Vụ           Ông Nguyễn Kinh Luân         Texas              

Phó CT Ngoại Vụ       Tiến Sĩ Phan Quang Trọng      Texas

Tổng Thư Ký              Bà Trish Nguyễn Thùy Dương Georgia

Thủ Quỹ                      Bà Ngô Mỹ Hạnh                   Pennsylvania

Khối Truyền Thông     Ông Đoàn Trọng Hiếu            New Mexico

UB Tổ Chức              Ông Linh Huy Nguyen           Texas

UB Kế Hoạch             Cô Stanton Mai Nguyen         Texas

UB Tài Chánh             Ông Nguyễn Thân               Utah

UB Liên Lac               Ông Nguyễn Đình Trinh         Tennessee

 

Hội Đồng  Giám Sát             

Chủ Tịch                     Ông Nguyễn Ngọc Tiên          North California

Phó CT                        Ông Nguyễn Tri Quế              Georgia

Tổng Thư Ký              Ông Võ Trung Nhơn              Georgia

 

Hội Đồng Cố Vấn                 

                                    Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Sơn      Florida

                                    Ông Nguyễn Minh Tuấn         Georgia

                                    Bác Sĩ Phạm Văn Chất           Texas

CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN

1-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Colorado

2- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona

3-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids, Michigan

4- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Holland, Michigan

5-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Austin,Texas

6-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant, Texas

7-  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio, Texas

8–  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nashville, TN

9- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia

10- Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

11- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Cleveland, Ohio

12- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Akron, Ohio

13 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Utah

14 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Michigan

15 – Cộng Đồng Người Việt Louisville, Kentucky

16 – Cộng Đồng Người Việt  Nevada

17 – Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Hawaii

18 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oregon

19 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia West Virginia

20 – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oklahoma

  photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                                   Websites: https://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

 
 
 
               ĐƯỜNG LỐI SINH HOẠT CỦA CĐ/NVQG/HK
                                NHIỆM KỲ 2014-2017

       1-    Tuân thủ Hiến Chương và giữ vững lời tuyên thệ lúc nhận trách vụ của CĐ/NVQG/HK

       2-    Giữ vững tinh thần đoàn kết tuyệt đối của ba Hội Đồng trong CĐ/NVQG/HK.
 
       3-    Phát triển sự liên hệ giữa các Cộng Đồng Thành Viên hiện đang sinh hoạt  với CĐ/NVQG/HK.Tạo mọi liên lạc để mời gọi sự tham gia của các tân cộng đồng thành viên.
 
      4-   Tìm kiếm, hoàn chỉnh mối liên lạc với các tổ chức, đảng phái không cộng sản tại quốc nội đang đấu tranh cho cơm no áo ấm, công bằng xã hội, dân chủ tự do  và nhân quyền cho Việt Nam. Hệ thống hóa và đẩy mạnh công tác yểm trợ quốc nội.   Ước mong CĐ/NVQG/HK sẽ là một trong những cơ cấu tạo dựng, tiếp tay  thúc đẩy sự đoàn kết của các lực lượng đấu tranh cho dân chủ tại quốc nội ngày thêm vững mạnh.
 
      5-  Kiện toàn sự lớn mạnh của các Cộng Đồng Thành Viên, nỗ lực hỗ trợ về mọi mặt cho từng Cộng Đồng Thành Viên nếu được yêu cầu.
 
      6  Giữ liên lạc hài hòa, thành tín với các tổ chức, đoàn thể Quốc Gia chống cộng và sẵn sàng yểm trợ mọi công tác phù hợp với đường lối và hiến chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
 
     7-  Gầy dựng uy tín cho CĐNVQGHK trong chính quyền cũng như các tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ và quốc tế.
 
     9-  Chủ xướng và tham gia các cuộc vận động quốc tế chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng, giữ vững độc lập tự chủ cho đất nước Việt Nam.
 
 

TM. Hội Đồng Quản Trị CĐNVQGHK
                    Chủ tịch
            Nguyễn Văn Tần

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to Thư ngỏ

 1. Nguyen Viet Quoc says:

  Quý vị thân mến,
  Tôi hiểu quan điểm của tổ chức, đã là người Quốc Gia (VNCH) thì phải luôn như thế. Nhưng quê hương mình lại cần một tư tưởng khác. Các bên cần dung hòa dần đi đến một kết cục tốt cho đất nước.

  Trên thế giới này, sau nội chiến là máu. Nhưng ở quê hương mình không phải đỗ máu vì tàn sát nhau (sau 1975) là điều an ủi. Hành hạ nhau, để khốn khó, một số chết trên biển. Xin hãy nguôi ngoai. (Tôi cũng là người hoàn cảnh gần như Quý vị, đang ở quê nhà).

  Dẫu hiện tại tình hình chính trị ở quê nhà rất xấu, chúng ta phải có một cách tiếp cận để hơn 90 triệu người Việt nhất nhất tin tưởng. Hãy là Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Trần Duy Thức…. Hãy học ở kỹ thuật làm chính trị của người CSVN để vận dụng với trái tim-khối óc của người Việt yêu nước chân chính.

  Cần phải kiên trì, nhà tù là nơi đào tạo người tranh đấu cho quê hương. Chúng ta rồi cũng có một Mandela của mình.

  • minhhieu90 says:

   Kính ông Nguyễn Việt Quốc.
   Thưa ông như ông viết “Trên thế giới này, sau nội chiến là máu. Nhưng ở quê hương mình không phải đỗ máu vì tàn sát nhau (sau 1975) là điều an ủi. Hành hạ nhau, để khốn khó, một số chết trên biển. Xin hãy nguôi ngoai.”. Điều đó chỉ đúng một phần vì tuy không đổ máu vì tàn sát nhau, nhưng xương của Quân Cán Chính VNCH đã trắng núi rừng Việt Bắc, ông thử tưởng tượng xem chỉ từ cuối năm 1977 đến cuối 1979 trại K1 Tân Lập với khoảng 1000 tù chính trị mà số chết rũ tù đã đến gần 300. Thưa ông nếu máu đổ một lần thì người dân cả nước sẽ thấy, nhưng xương trắng chôn vùi nơi núi rừng Việt Bắc thì chỉ có thân nhân của những người tù bất hạnh và anh em đồng tù biết mà thôi
   Ông kêu gọi “các bên cần dung hòa dần để đi đến một kết cục tốt cho đất nước”. Thưa ông đối với Dân Tộc Việt ở cả khắp miền đất nước cũng như ở hải ngoại chúng ta chẳng có gì xung khắc bất hoà lớn đến nỗi cần phải dung hoà, bằng chứng là hải ngoại không những yểm trợ cho các nhân vật tranh đấu, cho các cuộc biểu tình trong nước mà còn có các tổ chức từ thiện làm thay cho bọn cầm quyền cứu trợ đồng bào nghèo đói bệnh tật thiên tai. Có khôi hài không khi “bên thua cuộc” kêu gọi ” bên thắng cuộc” dung hòa với mình, lời của ông khiến tôi còn nhớ ngày còn bé khi bị đứa lớn hơn bắt nạt có khi nào đứa bé dám mở miệng xin hoà hay chỉ mở miệng xin tha, cũng như ngày nay nhà cầm quyền Việt cộng đang van xin bọn Tàu cộng tha cho chứ có dám mở miệng yêu cầu dung hoà hay không?. Khi còn sức mạnh chính quyền VNCH đã nhiều lần tỏ thiện chí với người cộng sản Việt Nam để thôi chém giết nhau nhưng đã được người cộng sản đáp ứng thế nào? Người Cộng Sản đã đáp ứng thế nào với ngưng bắn Mậu Thân? Hiệp định Paris ai xé? để đưa đến hàng chục ngàn người dân vô tội chết trên đường chạy vào phía Nam, hàng trăm ngàn tù chính trị chết trong các trại tù cộng sản, hàng mấy trăm ngàn đồng bào chết trên vùng kinh tế mới , chết trên biển cả hay trong rừng sâu trên đường tìm tự do. “Bên thua cuộc” còn có gì để mặc cả để nói chuyện dung hoà với người cộng sản, có chăng là tự ” bó thân về với triều đình” để tự biến mình thành đám “hàng thần lơ láo” như Nguyễn Cao Kỳ mấy năm trước đây cũng như đám Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Phương Hùng v…v hiện nay. Còn đối với nhà cầm quyền cộng sản thì ngay cả với người dân trong nước họ cũng chẳng muốn dung hòa, họ dùng luật pháp để cướp nhà cướp đất không một chút nương tay, dùng nhà tù và đám công an đầu gấu để đàn áp người bất đồng chính kiến và những người yêu nước.
   Cám ơn thiện chí của ông, nhưng xin đề nghị ông hãy kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội hãy dung hoà với người dân trong nước trước, nếu họ làm được việc này thì “bên thua cuộc” chẳng còn lý do gì để duy trì mối bất hòa với “bên thắng cuộc”.

 2. Chukho says:

  Đúng vậy, bọn cs ở VN chỉ “dung hoà” với đồng bào VN khi họ đè đầu cưỡi cổ toàn bộ dân tộc Việt! Bằng công an, nhà tù, bằng cướp của và giết người một cách đê hèn. Đối với kẽ thù ngàn năm là trung cộng, họ sẳn sàng bán đứng cả dân tộc vì “ngôi báu”, vì lợi ích thấp hèn (tuyên bố chung Việt -Trung giữa ctn Trương Tấn Sang và ctn Tập Cận Bình). Khiến cho nhiều ngư dân Việt nam ngày ngày bị bức hiếp trên vùng biển quê nhà (hai tàu cá của ngư dân Lý sơn, Quảng ngãi vừa bị tàu hải giám trung cộng 306 cướp phá và đánh đập trên vùng biển Hoàng sa của Việt nam).

 3. Lão Ngoan Đồng says:

  Một con cọp đang gầm gừ trươc một con nai. Con nai sợ quá, bèn nói với con cọp:
  -Nầy anh cọp, thôi đừng gầm gừ nữa, chúng ta hảy dung hòa với nhau đi nhé !
  Con cọp trả lời:
  Ừ! được rồi, mầy hảy nằm yên đó đi, đừng có chạy nữa, hảy để tao ăn thịt mầy xong, thì chúng ta sẽ dung hòa với nhau vì lúc đó, máu thịt của mầy sẽ hòa đồng trong máu thịt của tao rồi !

 4. Hay thật ! Các bác còn chưa về VN , huống chi là ” phục quốc ” , nghe người xưa bảo chưa : Trăm nghe không bằng 1 thấy , chỉ nhìn ở Internet thì đừng phán

 5. Ha Nguyen says:

  Thời đại thông tin bây giờ không nhất thiết phải về VN mới biết chuyện VN. Hệ thống Facebook, Platalk, điện thoại v.v. đã và đang giúp chuyển thông tin đi khắp nơi chỉ trong vòng vài phút khi có chuyện xảy ra. Cũng nhờ hệ thống thông tin hiện đại này mà người ta mau chóng biết được Trung Cộng đưa giàn khoan vào lành hải VN.. Cũng nhờ thông tin mà người ta mau chóng biết được thái; dộ khiếp nhược, hèn nhát của cái gọi là quân đội nhân dân, đặc biệt là của tên Hán nô Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng VN, trước diễn đàn Đối Thoại Shangri-lạ.

 6. vivi099 says:

  Cảm ơn bài viết…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s