Giả danh côn đồ để đe dọa dân oan.

 Vài nhóm giả danh côn đồ để đe dọa dân oan có mặt tại các trụ sở khiếu kiện, vườn hoa…nơi mà bà con hay đến đó khiếu kiện, kêu oan.
 Thực ra đó toàn là công an, an ninh của Hà nội, chỉ thoáng qua cũng có thể biết các thanh niên này là ai mà họ lại đi xe máy, dừng xe ngồi chễm chệ trên hè, trên vườn hoa, quay phim, la cà mà không bị dân phòng hay công an phường nhắc nhở hay yêu cầu giải tán.
Ba thanh niên tay cầm báo này cũng là an ninh Hà nội
Một nhóm khác đang giả vờ gây rối.
Đóng giả côn đồ nhưng lao vào bắt dân oan cùng công an
Côn đồ nhưng thục ra là công an
 Với tình trạng dân oan ngày càng nhiều như thế này, với tính chính danh khi không được phép ngăn cản bà con khiếu kiện thì an ninh Hà nội phải dùng các ” biện pháp nghiệp vụ” là giả danh côn đồ, gây rối rồi vu cho bà con, bắt giải tán hoặc bắt bà con về trại Lộc Hà như đã làm với dân oan Văn Giang, Dương nội là chuyện hàng ngày.
 Đó cũng là cách bịt miệng, ngăn cản quyền công dân, bịt miệng dư luận trong thời buổi internet này, tuy nhiên những việc làm trái pháp luật của họ đã và sẽ bị Nhân dân ghi vào lịch sử và sẽ có ngày phán xét.
This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Giả danh côn đồ để đe dọa dân oan.

  1. Pingback: Blog Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ năm 08-11-2012. « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s