Nguyễn Quang Lập – 7 đừng và 1 không

 

Mình không biết bác Hai Kim, chẳng biết bác làm gì, ở đâu. Trước đây mình nhầm bác với gs canh nông Hoàng Kim đồng hương với mình, hóa ra không phải. Từ khi biết đọc đến giờ mình chưa thấy ai bênh vực người nông dân bền bỉ và quả cảm như bác Hai Kim. Có thể nói đây là cây bút viết về nông dân trung thực nhất, chí tình nhất. Từ năm 2007 đến giờ bác Hai Kim liên tục viết hàng trăm bài vì lợi ích người nông dân, tất cả các bài bác  viết đều chí lí, nói có sách mách có chứng. Có điều bác viết dài quá, cư dân mạng người ta vừa lướt mạng vừa làm việc, bài dài qua thường được bỏ qua hoặc lướt qua. Hơn nữa  viết cho mấy ông chóp bu đọc lại càng phải ngắn, kêu điều gì thì kêu một điều thôi, đừng có nóng ruột điều gì cũng kêu người ta nghe ù tai, chán rồi bỏ.

Hơn nữa, nói như mấy bác BVN ( tại đây): “Ông Hai Kim đã nói được nhiều điều rất chí lý, nhưng có một điều hình như ông chưa kịp nghĩ: bà Thủ tướng Thái Lan đưa ra những chính sách làm cho nông dân Thái mát mặt vì về cơ bản bà ấy sống trên một đất nước có pháp luật từ lâu đời và nền pháp luật ấy bảo vệ quyền lợi cơ bản của người dân. Nhìn mặt bà Thủ tướng Thái còn thấy bà là người có học, thấm nhuần sâu sắc được tình người. Trong khi ở ViệtNam, muốn có điều đó, xin ông hãy… nhắm mắt tưởng tượng ra một giấc mơ đẹp.”

Đúng là như vậy. Lần này bác Hai Kim có bài “Đừng nhân danh những điều tốt đẹp để bần cùng hoá nông dân” ( tại đây), trong đó bác nêu 7 cái “đừng” rất chi là chí lí: 1.1) Đừng nhân danh chủ nghĩa xã hội để tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất của nông dân.2) Đừng nhân danh công nghiệp hoá, thành thị hoá, an ninh quốc phòng để tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất của nông dân.3) Đừng nhân danh chống lạm phát và an ninh lương thực để khống chế giá lúa gạo của nông dân.4) Đừng nhân danh quyền lợi của nông dân mà mua lúa tạm trữ, để ăn cướp lợi nhuận của nông dân.5) Đừng nhân danh an ninh lương thực để khống chế giá đền bù rẻ mạt cho nông dân.6) Đừng nhân danh ổn định chính trị để chiếm Hội Nông dân của nông dân.7) Đừng dùng thuyết vị lợi mà gây hại cho nông dân.

Chỉ cần  thực hiện được 1 cái ” đừng” thì nông dân ta đã sung sướng lắm rồi, nói chi đến 7 “đừng”. Nhưng 7 cái “đừng” đó là vô vọng, bởi vì có một cái KHÔNG nó vô hiệu hóa 7 cái “đừng” kia. Minh xin diễn đạt bằng con toán  như  ri:

Đẳng thức mơ ước : ( Của dân+ Do dân + Vì dân): 7 ĐỪNG= Ấm no hạnh phúc…..> 7 ĐỪNG : ( Của dân+ Do dân + Vì dân)=Hạnh phúc ấm no.

Trên thực tế đang diễn ra đẳng thức này: KHÔNG x ( Của dân+ Do dân + Vì dân)= Không có gì….>Không có gì: 7 ĐỪNG= không có gì…….> 7 ĐỪNG: Không có gì= Vô vọng.

Rất có thể đẳng thức cuối Nhà nước sẽ  dành cho bác Hai Kim và những ai thuộc trường phái Hai Kim là như ri:  HAI KIM x 7 ĐỪNG = Điều 88

Bác Hai Kim ơi, rứa đo rứa đo!

Nguyễn Quang Lập (Blog Quechoa)

This entry was posted in Phiếm luận. Bookmark the permalink.

1 Response to Nguyễn Quang Lập – 7 đừng và 1 không

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ sáu 09-11-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s