Daily Archives: 09/11/2012

TS Mai Thanh Truyết – Thử Phác Họa Con Đường Tương Lai Của Việt Nam

Vietthuc Thưa Quý vị, Cách đây 58 năm, ngày 20 tháng 7 năm 1954, đất nước Việt bị chia cắt làm hai do các thế lực quốc tế dàn xếp, đi ngược lại nguyện vọng của người dân Việt. Hôm … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment