Đặng Quang Chính – Viết sự thật ….

 

Viết …viết ..viết ..viết đi viết nữa
Đi …đi …đi …đi đến đích của ta
Cuộc đời đầy những phong ba
Cuộc đời đầy những hoan ca tiếng cười

Các bạn hỡi ..hãy cùng tôi viết
Bản trường ca tranh đấu dân ta
Ta đi tiếp nối ông cha
Ta đi để lũ em ta lên đường

Cuộc chiến đấu mãi luôn tiếp diễn
bởi bọn tham ác thấu trời xanh
Cuộc đời của chị của anh
Hễ còn tồn tại còn tranh đấu hoài

Ta sẽ viết lại trang sử cũ
để cháu con khắc nhớ trong lòng
Dựng nước là chuyện cha ông
Giữ nước là chuyện con dân ta làm

Ta sẽ làm nên trang sử mới
bởi sức người lấp biển dời sông
Chẳng cần có súng thần công
Chỉ cần đoàn kết một lòng với nhau

Nhưng cuộc chiến còn đầy thử thách
bởi bọn gian nào chịu dừng tay
Công an mật vụ đêm ngày
Theo dõi bắt giữ chẳng cần lệnh ai

Này bạn hỡi viết cho thật kỹ
Sự thật kia phải thật sáng ngời
Sự thật như ánh mặt trời
Bóng đêm tàn lụi ma vương chạy dài

Cuộc chiến đấu đầy những phong ba
Sự chiến thắng đầy những hoan ca
Viết đi các bạn của ta
Viết đi rồi sẽ cùng nhau lên đường.

Đặng Quang Chính

This entry was posted in Thơ văn đấu tranh. Bookmark the permalink.

1 Response to Đặng Quang Chính – Viết sự thật ….

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới chủ nhật 11-11-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s