To nhỏ, nhỏ to


Tuổi Trẻ Yêu Nước – Chúng em xin gửi nhạc phẩm TO nhỏ nhỏ TO do nhạc sỹ Việt Oan trong nhóm TTYN phổ nhạc qua bài thơ Sinh Viên Du Học VN, qua bài báo trên trang nhà Dân Làm Báo ở đường link nối:

This entry was posted in Phiếm luận. Bookmark the permalink.

1 Response to To nhỏ, nhỏ to

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới chủ nhật 11-11-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s