Nguyễn Quang Lập – Rừng luật để làm gì ?

Nguyễn quang Lập
    Đọc cái thống kê của Đào Tuấn về tình trạng đẻ ra rừng luật thấy dễ sợ ( tại đây): “Từ năm 2005 đến nay, đã có tới 445 văn bản hướng dẫn thi hành luật Đất đai. Bình quân, mỗi năm có gần 100 văn bản, (hay cứ mỗi 3 ngày là một văn bản)”…”cứ 1 trang luật đất đai, có tới 19,5 trang hướng dẫn.”…”Một quan chức hàng Cục trưởng có lần cũng thừa nhận: “Dưới Luật Đất đai là 13 nghị định và hơn 200 văn bản hướng dẫn, nhiều khi chúng tôi còn không cập nhật kịp cái nào còn hiệu lực, cái nào hết” Nhiều kinh khủng khiếp như vậy nhưng ” nó đang nằm trong một thực trạng mà Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương gói gọn trong “9 không”: không đầy đủ, không rõ ràng, không cụ thể, không tương thích, không minh bạch, không tiên liệu trước, không hợp lý, không hiệu quả và không hiệu lực.”

Đào Tuấn nói rừng luật để lách luật:” Sự lách luật biểu hiện trong thứ mà Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện từng nói “Thích thì giải quyết, không thích thì thôi”. Quá đúng. Nhưng không lẽ để lách luật mà phải đẻ ra cả rừng luật sao? Với tình trạng sáng tác luật như hiện nay luật nào cũng lách được dễ dàng, cần chi đến cả rừng luật?

Vậy thì đẻ ra rừng luật để làm gì?

Mình chẳng biết đâu nhưng qua vụ Văn Giang nghe Thủ tướng nói ( tại đây)lại thấy sáng ra một đôi điều: “Để phát triển kinh tế xã hội, ta đã xác định củng cố cơ sở hạ tầng là khâu đột phá, tất nhiên phải thu hồi đất theo quy hoạch. Nhưng phải làm hài hòa để đừng nảy sinh thêm khiếu kiện đất đai, có mâu thuẫn phải giải quyết thỏa đáng, phù hợp”. À ra thế,  đẻ ra luật A1 thấy chưa “hài hòa” lại đẻ ra luật A2, thấy vẫn chưa “hài hòa” lại đẻ ra luật A3, cứ thế đẻ ra Luật An, An+1. v.v… sao cho “hài hòa” cho kì được mới thôi.

Thủ tướng giỏi dùng từ thật, hết “đột phá” đến “hài hòa”, lại còn “thỏa đáng, phù hợp” nữa, toàn từ rất chi là tự trọng, kinh!

Nhưng tại sao không thể làm ra luật ” thỏa đáng, phù hợp” cho  mọi thời? Mới 11 năm thời này thôi mà đã loay hoay “hài hòa” hết luật này sang luật khác, hết vụ này sang vụ khác, hết năm này sang năm khác, thậm chí “mỗi năm có gần 100 văn bản, (hay cứ mỗi 3 ngày là một văn bản),” tức cứ 3 ngày lại có một luật mới?

Mình hỏi một ông bạn dân luật, nói làm ra cái luật ” thỏa đáng, phù hợp”  khó thế cơ à, hay tại dân luật các ông dốt? Ông này cười, nói tụi tôi không dốt, vả lại làm ra cái luật” thỏa đáng, phù hợp”  là quá dễ, dốt mấy cũng làm được, nếu cái sự ” thỏa đáng, phù hợp ” là để vì dân cho dân, chỉ để vì dân cho dân thôi, tuyệt không vì ai khác, cho ai khác.  Khó nhất là luật để đối phó, để chống chế. Thứ luật này làm mấy cũng không thể ” thỏa đáng, phù hợp”, thách cả thế giới làm được đấy!

À ra thế, hiểu rồi hiểu rồi. Té ra cái rừng luật ta đang có là luật đối phó, luật chống chế. Thế còn ai trông coi rừng luật này? Ông bạn dân luật ngửa cổ cười ba tiếng khóc ba tiếng, nói còn ai vào đấy nữa, nếu không phải là bộ phận không nhỏ?

Thật không vậy ta? Nếu đúng vậy thì đến tết Công Gô mới chống được tham nhũng, đừng có mà mơ!

Nguyễn Quang Lập

This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

2 Responses to Nguyễn Quang Lập – Rừng luật để làm gì ?

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới chủ nhật 11-11-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

  2. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ hai 12-11-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s