Daily Archives: 11/11/2012

Lão Móc – Theo voi hít bã mía

Hòa hợp hòa giải (by BaBui) Sau cuộc biểu tình đầu tiên chống TC chiếm đất lấn biển ngày 5 tháng 6 đã có nhiều cơ quan thông tin ngoại quốc và các bloggers từ trong nước đưa tin; trong … Continue reading

Posted in Phiếm luận | 2 Comments

Nguyễn Quang Lập – Rừng luật để làm gì ?

Nguyễn quang Lập     Đọc cái thống kê của Đào Tuấn về tình trạng đẻ ra rừng luật thấy dễ sợ ( tại đây): “Từ năm 2005 đến nay, đã có tới 445 văn bản hướng dẫn thi hành luật … Continue reading

Posted in Tản mạn | 2 Comments

Phạm Trần – Giữ nguyên điều 4, sửa Hiến pháp làm gì?

Washington DC, USA – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tạt gáo nước lạnh vào mặt toàn dân khi quyết định “vẫn thống … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment