Trương Minh Đức – Nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân Đoàn Huy Chương bị đe dọa ngay trong nhà tù

Trương Minh Đức (VRNs) (15.11.2012) – Đồng nai – Mấy ngày vừa qua, từ hôm chúa nhật 10.11.2012, thông tin từ những người tù vừa hết án tại trại Xuân lộc cho chúng tôi biết là tiếng kêu cứu của tù nhân đấu tranh cho công nhân Đoàn huy Chương từ K4 thuộc trại giam Z30A Xuân Lộc đang bị đe doạ.
Hiện nay anh Đoàn huy Chương bị cán bộ trại giam buộc phải nhận tội. Nếu không, sẽ cho anh Chương đi biệt giam tại nhà kỷ luật và cùm chân cho đến khi nào Chương chấp nhận làm bản nhận tội.
Mới tháng trước anh Dương Âu thành viên của đảng Vì Dân cũng bị khủng bố và biệt giam.
Tại trại giam K2 Xuân Lộc, việc ép nhận tội là điều kiện mà những tù nhân đấu tranh nào cũng gặp phải, nếu muốn dễ thở. Bởi nhà cầm quyền CSVN luôn tìm cách đánh lừa dư luận trong nước và quốc tế, để chứngminh việc họ làm là đúng. Họ đã dùng thủ đoạn rất đê hèn để họ có trong tay những bản gọi là “nhận tội”.
Những kẻ chỉ đạo vẫn biết rằng những thủ đoạn của họ trái với luật pháp,vi phạm luật tố tụng hình sự của chính nhà cầm quyền csvn đặt ra, khi những tù nhân đang bị cưởng bức để nhận tội với những bản án phi lý .
Tôi cũng từng bị kết án 5 năm tù, bị đưa về K2, K4 trại giam Xuân Lộc.
Trong thời gian bị giam ấy, tôi cũng bị họ luôn khủng bố tinh thần và đe doạ đánh đập, đầu độc, cắt thăm nuôi, nếu tôi không nhận tội. Nay tôi thông báo đến các kênh truyền thông và các tổ chức nhân quyền yêu cầu nhà cầm quyền CSVN chấm dứt sách nhiểu, đe doạ, khủng bố những người trong tù vì đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam.
Trương Minh Đức
This entry was posted in Tiếng kêu từ địa ngục. Bookmark the permalink.

1 Response to Trương Minh Đức – Nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân Đoàn Huy Chương bị đe dọa ngay trong nhà tù

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ năm 15-11-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s