Bản Lên Tiếng của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam


Bản Lên TiếngTrong tháng Mười vừa qua, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã một lần nữa cho thế giới thấy rõ chính sách đàn áp nhân quyền thô bạo, chính sách chà đạp quyền tự do ngôn luận của người dân cùng khủng bố tinh thần bất khuất của dân tộc qua việc bắt nữ sinh Nguyễn Phương Uyên vào ngày 14-10-2012 và kết án hai nhạc sĩ yêu nước Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình vào ngày 30-10-12, một bản án phi lý và bất công đã khiến dư luận thế giới gọi bản án là “thêm một vết nhơ lên bộ mặt của chế độ”.
Phong Trào Hưng Ca Việt Nam cực lực lên án hai bản án dành cho hai nhạc sĩ trẻ, đầy lòng yêu nước, Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình cùng hành vi bắt người vô cớ và thô bạo đối với nữ sinh Nguyễn Phương Uyên.  Đồng thời, Phong Trào Hưng Ca nhiệt liệt ca tụng tinh thần bất khuất của hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, đã bất chấp tù tội, cương quyết không kháng án.  Các sáng tác của họ, Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu và Ngục Tối Hiên Ngang đã nói lên tiếng nói của lương tâm, của lòng yêu nước trước chế độ “hèn với giặc, ác với dân”.
Để hun đúc cùng phát huy tinh thần Việt Khang-Trần Vũ Anh Bình, Phong Trào Hưng Ca long trọng thông báo:  Phong Trào Hưng Ca sẵn sàng đón nhận mọi sáng tác nói lên tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm của tất cả mọi người, đặc biệt từ trong nước và sẽ tạo mọi điều kiện để phổ biến những sáng tác này đến quảng đại quần chúng trong phạm vi khả năng của Phong Trào Hưng Ca.   Xin liên lạc với Phong Trào Hưng Ca qua địa chỉ điện thư, qua trang nhà của Hưng Ca hoặc qua trang mạng Facebook.
Phong Trào Hưng Ca Việt Nam, với phương châm đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam bằng phương tiện truyền thông và văn nghệ, nhiệt liệt ủng hộ tinh thần bất khuất của Tuổi Trẻ Yêu Nước chống bất công, chống đàn áp và chống khiếp nhược trước hiểm họa ngoại xâm.
 
Hải ngoại, ngày 15 tháng 11 năm 2012
Phong Trào Hưng Ca Việt Nam
Ban Chấp Hành

 

Advertisement
This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Bản Lên Tiếng của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ sáu 16-11-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s