Nguyễn Văn Thiện – Nhà sư khóa môi và lãnh đạo thối miệng

Bọn này, nếu chúng vẫn tiếp tục mở miệng ra phả hơi thối vào mặt dân thì phải mượn đồng chí mất dậy Đàm Vĩnh Hưng khóa mồm chúng lại hết, nếu thối quá không dùng mồm để khóa thì dùng kim khâu khâu lại, dùng bê tông cốt thép bịt lại. Nếu không, dân chúng còn phải ngửi dài dài…
*

Theo tin từ trang kienthuc.net.vn thì nhà sư “khóa môi” Thích Pháp Định, người bị gã ca sĩ mất dạy hôn vào môi trong đêm ca nhạc từ thiện cách đây nửa tháng, đã xin hoàn tục và được thượng tọa Thích Bửu Chánh cùng chư tăng thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai) chấp thuận. Như vậy, nhà sư đã nhận thấy sai lầm của mình có thể ảnh hưởng đến người khác, đến giáo hội Phật giáo và đã quyết định “từ chức”, không làm sư nữa. Đó là điều đáng trân trọng.

Nhân chuyện sư “từ chức” lại nghĩ đến chuyện các đồng chí lãnh đạo mồm loa mép dải ăn hại đái nát hễ mở miệng ra là tôi theo đảng, tôi phục vụ dân, tôi còn sức còn cống hiến, tôi quyết tâm đến cùng đeo bám vào cái ghế lãnh đạo để mà ăn, mà bòn rút, mà phá hoại.
Loại lãnh đạo này không bị khóa môi nhưng miệng lại rất thối. Hễ chúng mở miệng ra là thiên hạ phải bịt mũi. Đứa thì nói rằng, nếu bác sĩ vòi phong bì thì nạn nhân cứ quay phim chụp hình làm bằng chứng rồi gửi ra Trung ương mà tố cáo. Đứa lại nói rằng, một tháng mười trận động đất vẫn “hãy cứ yên tâm”. Có đứa lại nói tôi xin nhận nửa giải nobel rồi tự cho mình điểm 8 sau khi phá nát hệ thống ngân hàng, tiền tệ. Có đứa đi họp mà bảo với mọi người là câu hỏi, số liệu tôi để ở nhà…
Bọn này, nếu chúng vẫn tiếp tục mở miệng ra phả hơi thối vào mặt dân thì phải mượn đồng chí Đàm Vĩnh Hưng khóa mồm chúng lại hết, nếu thối quá không dùng mồm để khóa thì dùng kim khâu khâu lại, dùng bê tông cốt thép bịt lại. Nếu không, dân chúng còn phải ngửi dài dài.
This entry was posted in Phiếm luận. Bookmark the permalink.

1 Response to Nguyễn Văn Thiện – Nhà sư khóa môi và lãnh đạo thối miệng

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới chủ nhật 18-11-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s