Daily Archives: 19/11/2012

Nguyễn Thu Trâm – Hiến pháp Việt cộng một văn bản chỉ có giá trị như một sanitary napkin đã qua xử dụng ( Bài cuối)

Nguyễn Thu Trâm – Về phương diện ngữ nghĩa, Hiến pháp được hiểu là một hệ thống quy đinh những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment