Các anh không xin thì dân đành phải xin vậy!

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi trả lời chất vấn của Đại biểu Dương Trung Quốc về “văn hóa từ chức” trong phiên họp Quốc hội gần đây đã khẳng định đại ý ông “không xin”, “không chạy” chức và cũng “không thoái thác” những nhiệm vụ được đảng phân công từ trước đến nay.

Do đặc thù của nước ta nên mỗi khi nói đến “xin” hay “chạy” có liên quan đến chuyện chức quyền thì người ta thường liên tưởng ngay đến mặt tiêu cực của vấn đề là có việc dùng tiền để được giữ vị trí nọ, chức vụ kia trong các cơ quan nhà nước. Không chỉ “chạy chức”, “chạy quyền” , nhiều cụm từ có chữ “chạy” ở đằng trước đã được dùng để chỉ tệ nạn hối lộ chẳng hạn như “chạy bằng”, “chạy trường”, “chạy tội”, “chạy án” v.v…
Trở lại chuyện “xin” hay “chạy chức” hay “chạy quyền”, nếu hiểu vấn đề này rộng ra không bó hẹp ở khía cạnh tiêu cực như đề cập ở trên, thì trên thế giới có chỗ nào mà tự dưng người ta “được phân công” làm thủ tướng hay tổng thống mà không cần phải “xin” ai hay “chạy” đi đâu cả? Ví dụ như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa rồi nếu cái lão Obama không chạy hết bang này đến bang khác để xin dân Mỹ bầu cử cho mình mà chỉ ngồi trong nhà vênh mặt rung đùi bắc chước anh Ba nhà ta bảo tôi chẳng cần “xin” cũng chẳng cần “chạy” nhưng cũng chẳng “thoái thác” nếu được “phân công” tiếp tục làm tổng thống thêm vài ba nhiệm kỳ nữa thì chưa cần đến dân Mỹ mà cái Đảng Dân chủ của lão cũng cho lão về vườn luôn.
Thế mới biết anh Ba nhà ta sướng thật, chẳng xin, chẳng chạy mà vẫn cứ làm thủ tướng ngon ơ đến 2 nhiệm kỳ.
Vâng, “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời” vậy, vì các anh Ba, và có thể cả các anh Nhất, anh Tư anh Năm anh Sáu… chẳng bao giờ cần phải xin ai hay chạy đi đâu mà vẫn được “phân công” giữ các trọng trách cao cả nên người phải “chạy”, phải “xin” chính là nhân dân Việt Nam anh hùng, phải chạy phải xin các anh những thứ mà người dân ở những xứ khác không cần phải xin, phải chạy mà nghiễm nhiên có quyền được hưởng. (*)
_________________________________________________________
(*)Chẳng hạn như đây này, như thầy Hà Văn Thịnh xin các anh hãy vì dân vì nước, dù chỉ một chút (bấm vào để đọc):
Advertisement
This entry was posted in Tản mạn, Tiếng kêu từ địa ngục. Bookmark the permalink.

1 Response to Các anh không xin thì dân đành phải xin vậy!

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ tư 21-11-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s