Chu Mộng Long – Trí thức thời nay – Hai tay xoa tít, cái đít cong vòng

Chu Mộng Long – Các hình ảnh sau phản ánh sâu sắc nét đẹp văn hóa của trí thức Đại Hèn. Không chỉ “lựa lời mà nói” nay còn thêm “lựa chiều mà đứng” cho vừa… lòng quan để mua được các thứ phải mua bằng rất nhiều tiền:


    Nghệ sĩ nhận giải (Nguồn Trương Duy Nhất Blog)

Thầy giáo nhận quà (Nguồn Trương Duy Nhất Blog)

Những người này tỏ ra không biết nhục mà còn tự hào vì biết lễ nghĩa như tổ tiên cả nghìn năm trước của họ đã trọng lễ nghĩa. Họ trọng lễ nghĩa đến mức quên nòi giống con Rồng cháu Tiên, thà làm thân phận giun dế để được ban ơn và đánh giá là những công dân gương mẫu, biết điều!

Họ yêu cái sự cúi đầu, khom lưng trước các quan hơn cả yêu nòi giống. Sự dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư bản đã sinh ra một nòi giống mới, đẹp hơn, lễ nghĩa hơn!

Cơ chừng này ít năm nữa trí thức Việt bị gù lưng hết, ai đứng thẳng sẽ bị cho là dị dạng.

Nhận thưởng, nhận quà, nhận danh, nhận ghế.v.v… các loại nhận đều phải khúm núm, duy chỉ có đái đường là hiên ngang:

                      Nguồn Image Google

               Nguồn Image Google

                 Nguồn Image Google

    Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?

      Nguồn Image Google

Nguồn Image Google Nếu đái bậy là con chó, thì gù lưng trước quan là con gì ? Chắc chắn không phải là con Rồng cháu Tiên!

 

This entry was posted in Phiếm luận, Tản mạn. Bookmark the permalink.

1 Response to Chu Mộng Long – Trí thức thời nay – Hai tay xoa tít, cái đít cong vòng

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ sáu 23-11-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s