Ý Nga (thơ) – Người vững vàng không đi với việt gian

 

NHÌN CHO KỸ,NGHĨ CHO SÂU

Nếu đã biết phe đông không chính nghĩa

Thì ai kia sao nhẹ dạ về hùa?

Chưa mù lòa sao đồng lõa, a dua,

Cùng Liềm Búa việt gian bàn mưu kế?

 

Người chính trực dù cô đơn, thất thế:

Bao nhiêu khê cũng chia sẻ, cận kề;

Đừng rụt rè, chia rẽ, hãy lắng nghe!

Thương Đất Mẹ, đừng u mê thân Cộng!

 

Ta còn sống nhờ Cha Ông hành động,

Gương thành công: gióng trống giữ Non Sông!

Phá cùm gông, anh dũng bước kiêu hùng

Không nao núng trước Thù Chung Dân Tộc!

Ý Nga, 22-11-2012

 

 

NGƯỜI VỮNG VÀNG

KHÔNG ĐI VỚI VIỆT GIAN

Đã biết nước và dầu không làm bạn

Hòa không tan thì cố sức làm chi?

Những vết tỳ dù che lấp tinh vi

Không công lý: rõ ràng phi chính nghĩa!

Ý Nga, 22-11-2012

This entry was posted in Thơ văn đấu tranh. Bookmark the permalink.

1 Response to Ý Nga (thơ) – Người vững vàng không đi với việt gian

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ sáu 23-11-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s