Daily Archives: 28/11/2012

5 Nghị Viên Garden Grove Gia Hạn Nghị Quyết: Cấm Cửa Vĩnh Viễn VC Đến Thành Phố

Advertisements

Posted in Tin tức thời sự | 1 Comment

Nguyễn Quang Duy trả lời Nguyễn Thanh Giang qua bài viết của Phạm Đình Trọng

  Kính thưa ông Nguyễn Thanh Giang,   Ông đã trích dẫn nhận xét của nhà văn Phạm Đình Trọng như sau “… lá cờ vàng vốn xuất xứ là lá cờ của một nhà nước chỉ là công cụ của nước ngoài!“. Sau đó … Continue reading

Posted in Bình luận | 3 Comments

Đọc Báo Vẹm kỳ 296

Posted in Phiếm luận | 2 Comments

Huỳnh Ngọc Chênh – Cái giá phải trả khi giỡn mặt với quy luật kinh tế thị trường

Theo blog Huỳnh Ngọc Chênh Đến khi người dân cùng kiệt vì thiếu đói thì nhà nước mới hiểu ra rằng cần phải quay về với kinh tế thị trường và sự thay đổi nầy đã giúp cho người dân … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment

Nguyễn Thiếu Nhẫn – Gây tranh cãi về Cờ Vàng , cờ đỏ: Âm mưu xóa bỏ biểu tương tranh đấu của Người Việt TNCS!

    Mới đây, trong bài viết “Một người lính biết suy tư”, ông Nguyễn Thanh Giang không biết vô tình hay cố tình tạo ra sự tranh cãi về lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và lá Cờ Đỏ … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment

Ông Bút – Hộ chiếu đường lưỡi bò và hộ chiếu Nguyễn Hưng Quốc

Ông Bút (Danlambao) – Đọc những loạt bài về hộ chiếu đường lưỡi bò, chạnh nghĩ tới hộ chiếu nhà văn, nhà báo Nguyễn Hưng Quốc, và hộ chiếu của nhiều người khác, đến Việt Nam từ thế giới Tự Do, … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment

Tây Tạng: Thêm 4 người tự thiêu, hàng ngàn sinh viên biểu tình

Ít nhất 85 người Tây Tạng đã tự thiêu kể từ năm 2009 để đòi tự do và đòi để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong được hồi hương. Chỉ riêng tháng này đã có 23 người … Continue reading

Posted in Tin tức thời sự | 1 Comment