Daily Archives: 30/11/2012

Tuyên Cáo của CĐNVQGHK về việc vài nhân vật tại Houston tiếp xúc với thứ trưởng ngoại giao việt cộng Nguyễn Thanh Sơn

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ The Vietnamese American Community of USA P.O. Box 183773, Shelby Twp., Michigan 48318-3773 Website: http://www.vacusa.org, Tel :  (703) 980 9425 Email : CDVNHK@gmail.com ________________________________________________________                   Tuyên Cáo Nhận xét rằng: 1- Ngày … Continue reading

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | 1 Comment