Tuyên Cáo của CĐNVQGHK về việc vài nhân vật tại Houston tiếp xúc với thứ trưởng ngoại giao việt cộng Nguyễn Thanh Sơn

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

The Vietnamese American Community of USA

P.O. Box 183773, Shelby Twp., Michigan 48318-3773

Website: http://www.vacusa.org, Tel :  (703) 980 9425

Email : CDVNHK@gmail.com

________________________________________________________

 

                Tuyên Cáo

Nhận xét rằng:

1- Ngày 15 tháng 10 vừa qua, khi phái đoàn của Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng đến Houston, một nhóm ba người Việt Nam tự nhận là thành viên của các đảng phái đấu tranh, đã xin một cuộc tiếp xúc với Nguyễn Thanh Sơn, qua sự môi giới của luật sư Hoàng Duy Hùng, nghị viên thành phố Houston.

Dù che đậy dưới bất cứ chiêu bài nào, thì việc gặp gỡ giới chức cao cấp của Việt Cộng là đi ngược lại chiều hướng đấu tranh của cộng đồng người Việt tị nạn.

2- Luật sư Hoàng Duy Hùng từng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston, nhờ vào lá phiếu của đồng hương tị nạn để thắng cử vào Hội Đồng Thành Phố. Trong những năm gần đây, ông Hoàng Duy Hùng đã bày tỏ chủ trương đối thoại với nhà cầm quyền Cộng Sản. Ông đã chủ trương giúp đỡ kinh tế Việt Cộng, và nhiều lần tiếp xúc với cán bộ Việt Cộng cũng như Trung Cộng. Các hành vi đó, dù ngụy biện là công tác của Hội Đồng Thành Phố, cũng không thể che đây được những mưu đồ tham vọng chính trị của ông ta; và đã bị cộng đồng tị nạn lên án gắt gao.

3- Luật Sư Teresa Ngọc Hoàng, vừa là em gái vừa là đồng chí trong cùng tổ chức của Luật Sư Hoàng Duy Hùng (Phong Trào Quốc Gia Hành Động), đắc cử Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tại Houston qua một cuộc bầu bán mà kết quả chính thức chưa được công nhận và đang bị kiện cáo về nhiều vấn đề, hiện còn chờ thụ lý tại toà sở tại.

4- Tại Đại Hội Thường niên 2011 của CĐNVQGHK, bà Teresa Hoàng, nhân danh Chủ Tịch Cộng Đồng Houston, tình nguyện đứng ra tổ chức Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ năm 2012. Vì không nắm vững những rắc rối đã và đang xảy ra tại địa phương mà bà Teresa Hoàng tự xưng đại diện, nên các thành viên tham dự đã vô tình chọn Cộng Đồng Houston để tổ chức Đại Hội 2012. Sau đó, nhiều Cộng Đồng thành viên đã lên tiếng cảnh báo cho ông Nguyễn văn Tánh về tình hình phức tạp của Cộng Đồng Houston, cũng như việc quan điểm và lập trường của bà Chủ Tịch Teresa Hoàng không được công bố rõ ràng. Vì là thành viên của cùng một tổ chức, có lẽ lập trường của bà Teresa Hoàng không khác với lập trường của ông Hoàng Duy Hùng.

5- Ông Nguyễn Văn Tánh, lợi dụng danh nghĩa Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2009-2012, không tham khảo với các đồng sự trong Hội Đồng Đại Diện, đã ngang nhiên tự ý đến Houston, âm thầm cùng LS Hoàng Duy Hùng và bà Teresa Hoàng xúc tiến việc tổ chức Đại Hội để ly khai, thành lập Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ. Tổ chức mới nầy không liên quan gì đến Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đã và đang hoạt động từ trước đến giờ.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Trân trọng tuyên cáo:

1- Cực lực lên án việc tiếp xúc với giới chức Cộng Sản Việt Nam của ông Hoàng Duy Hùng (Chủ Tịch Phong Trào Quốc Dân Hành Động), Phạm Khắc Trung (Thành viên Phong Trào Quốc Dân Hành Động), Võ Đức Quang (Phó Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, và là Chủ Tịch Ủy Ban Đấu Tranh Chính Trị thuộc tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ Cận), và David Nguyễn (Dân Xã Đảng), hoặc bất cứ nhân vật nào trong cộng đồng người Việt tị nạn.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ không thừa nhận ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam, cương quyết giữ vững lập trường chống cộng sản và việt gian, không thoả hiệp, không đối thoại, giữ vững lằn ranh Quốc Cộng.

2- Trân trọng yêu cầu các chính đảng Đại Việt, Dân Xã Đảng, và tổ chức sớm lên tiếng xác định việc các đảng viên cao cấp của quý vị vừa tiếp xúc với Thứ Trưởng ngoại giao viêt cộng Nguyễn Thanh sơn tại Houston, Texas có phù hợp với đường lối đấu tranh của quỳ chính đảng trong công cuộc đấu tranh hiện nay hay không?

3- Thành khẩn kêu gọi đồng hương tị nạn Việt Nam, các chính đảng, đoàn thể đấu tranh, hội đoàn Dân, Quân, Cán, Chính và các tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia trên toàn nước Mỹ tiếp tục ủng hộ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, một tổ chức chân chính, hợp pháp, đại diện cho khối người Việt tỵ nạn cộng sản, như đã quý vị đã tích cực ủng hộ trong thời gian qua.

Làm tại Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 12, năm 2012

Hội Đồng Đại Diện Lâm Thời – CĐNVQGHK

Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu

Nguyễn Ngọc Tiên

Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

Huỳnh Thu Lan

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

Nguyễn Văn Tần

Advertisement
This entry was posted in Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Tuyên Cáo của CĐNVQGHK về việc vài nhân vật tại Houston tiếp xúc với thứ trưởng ngoại giao việt cộng Nguyễn Thanh Sơn

  1. Pingback: Tôn Nữ Hoàng Hoa – Houston. Những Ngày Không Thân Ái | CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA – HOA KỲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s