Daily Archives: 01/12/2012

Trần Quốc Việt – Vẽ và xóa anh hùng

  Daniel Southerland – Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch Sài Gòn – Ngày 8 tháng Sáu năm 1971 Cộng sản tuyên truyền giỏi đến nỗi huyền thoại Nguyễn Văn Bé, một trong những anh hùng Việt Cộng hàng đầu, vẫn … Continue reading

Advertisement

Posted in Bình luận | Leave a comment

Phan Châu Thành – Nhà nước Việt Nam công nhận và tiếp tay cho “hộ chiếu lưỡi bò” của TQ!

  Phan Châu Thành (Danlambao) – “Hộ chiếu lưỡi bò” của TQ là cơ hội tốt để các nước liên quan Biển Đông và cả thế giới thể hiện quan điểm thực sự của mình. Bởi vì đối với Bắc … Continue reading

Posted in Bình luận | Leave a comment

Tưởng Năng Tiến – Nhà giáo ưu tú & nhà giáo hại dân

  Tưởng Năng Tiến (Danlambao) – Mọi chức danh, cũng như nghề nghiệp – trong tiếng Việt – hễ cứ bắt đầu bằng chữ “nhà” là… có giá thấy rõ: nhà qúi tộc, nhà ngoại giao, nhà truyền giáo, nhà … Continue reading

Posted in Tản mạn | Leave a comment

Trần Xuân Thế – Nghịch lý cuộc đời trong Xã Hội Chủ Nghĩa

  Trần Xuân Thế (Danlambao) – Tôi là một thanh niên sống và lớn lên tại Việt Nam, có ra nước ngoài du học 6 năm rồi trở về trong nước làm việc, sinh sống. Thời gian sống ở nước … Continue reading

Posted in Bình luận | Leave a comment