Bà Dương Thu Hương: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11

Kính chuyển đến quý bạn, qúy anh chị em một tài liệu hữu ích: bài phát biểu cùa bà Dương Thu Hương (đại biểu quôc hội của CS VN, đừng nhầm với nữ văn sĩ Dương Thu Hương trùng tên)  Bài tham luận của bà vỏn vẹn chưa đến 30 phút nhưng đã tường trình rất đầy đủ về mọi khía cạnh ở quê hương chúng ta sau 38 năm Cộng Sản thống trị. 

This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Bà Dương Thu Hương: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ tư 05-12-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s