Tuyên Cáo Của Đại Việt Cách Mạng Đảng về nhóm Hoàng Duy Hùng tiếp xúc với việt cộng

Thưa quý vị,
Nhận được Tuyên Cáo của Đại Việt Cách Mạng Đảng,  về việc Đại Việt Cách Mạng Đảng  xác nhận Võ Đức Quang không là thành viên của  Đại Việt Cách Mạng Đảng.

Đồng thời Đại Việt Cách Mạng Đảng cũng xác nhận chủ trương  không hòa giải hòa hợp,  đối nghịch với đường lối  của nhóm Hoàng Duy Hùng, Vũ Đức Quang  ….

Kính chuyễn đến quý vi để xin tùy nghi nhận định và phổ biến rộng rải.

Trân trọng

Nguyễn Văn Tần – HTD
12/04/2012

 
   
       ÐẠI  VIỆT  CÁCH  MẠNG  ÐẢNG
         NHÂN BẢN – DÂN CHỦ – THỊNH VƯỢNG
*************************
 
            Tuyên Cáo
Của Đại Việt Cách Mạng Đảng
 
Minh Định:    Đại Việt Cách Mạng Đảng là một tổ chức hoạt động ghi danh hợp pháp và chính thức tại nước sở tại qua luật 501 c (4), chuyên về hoạt động chính trị như các đảng Cộng Hòa, Dân Chủ v.v… của Hoa Kỳ. Mọi sự tiếm danh sẽ được pháp luật can thiệp và nghiêm cấm.
 
Khẳng Định:
– Đại Việt Cách Mạng Đảng chủ trương tiếp nối con đường truyền thống cách mạng với chủ   thuyết Dân Tộc Sinh Tồn của Đảng Trưởng Trương Tử Anh, đã được cố Chủ Tịch Hà Thúc Ký và toàn Đảng theo đuổi nhằm giải thể chế độ độc tài toàn trị và bán nước của CSVN để mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.
– Đại Việt Cách Mạng Đảng không chủ trương gặp gỡ, tiếp xúc, hòa hợp hòa giải với Cộng Sản Việt Nam.
– Đại Việt Cách Mạng Đảng luôn luôn sát cánh cùng với các Tổ Chức, Hội Đoàn và các Đảng Phái Quốc Gia trong mục tiêu đoàn kết, hỗ tương đấu tranh cho một nước Việt Nam Nhân Bản, Dân Chủ và Thịnh Vượng.
Xét Rằng:
 
1-      Dựa trên hình ảnh và tường trình của bản “Thông cáo Báo Chí”, cho thấy khoảng 10 đảng viên Đại Việt Cách Mạng Đảng đã bị khai trừ hoặc không còn hoạt động, cộng thêm vài thân hữu được mời tham dự “Đại Hội Toàn Đảng” ngày 31 tháng 3, và 1 tháng 4 năm 2012 của cái gọi là Đại Việt Cách Mạng của nhóm Nguyễn Lý Tưởng, để “hợp thức hóa” vai trò của Nguyễn Lý Tưởng trong mục đích tiếm đoạt danh xưng Đại Việt Cách Mạng Đảng.
2-      Bản “Chủ Trương của Đại Việt Cách Mạng Đảng” do Nguyễn Lý Tưởng, “Chủ Tịch tiếm danh Đại Việt Cách Mạng Đảng“, ký ngày 31 tháng 3 năm 2012, đã đề ra 3 mục tiêu như sau: <trích>
 
• Mỗi bên tự ý thức trách nhiệm của mình trước dân tộc và lịch sử:
• Đòi hỏi người có trách nhiệm lãnh đạo thực thi các quyền tự do dân chủ cho dân.
• Chủ trương đối thoại xây dựng: Đấu tranh chính trị, không bạo động, đổ máu. <ngưng trích>
 
Những mục tiêu này cho thấy chủ trương và đường lối của nhóm Nguyễn Lý Tưởng, Nguyễn Đức Cung, Lê Đình Cai là hợp tác và hoà hợp hoà giải với CSVN, vì không một đoàn thể đấu tranh nào lại chủ trương không tranh đấu mà chỉ để đảng CSVN “tự ý thức hay tự biết trách nhiệm của họ là phải làm gì”! Họ tự xưng là những người làm “cách mạng”, thay vì đấu tranh để thay đổi chế độ phi nhân cộng sản hiện tại, thì họ chỉ “đòi hỏi”, có nghĩa “yêu cầu” hay “xin xỏ” những người lãnh đạo CSVN hãy thực thi các quyền tự do dân chủ cho dân. Nếu những kẻ này không cho thì cũng xin cam chịu vì “Mỗi bên tự ý thức trách nhiệm của mình“. Những người này chủ trương “đối thoại” với CSVN nên việc Phó Chủ Tịch Võ Đức Quang đã lén lút tiếp xúc với phái đoàn CSVN tại thành phố Houston, Texas ngày 15 tháng 10 năm 2012 vừa qua, cũng không ngoài mục đích hòa hợp hòa giải của nhóm Nguyễn Lý Tưởng.
3-      Bản Thông Báo của Đại Việt Cách Mạng Đảng (chính danh) ngày 16 tháng 5 năm 2011 và Quyết Định Số 183/CT/ĐVCMĐ/QĐ ngày 5 tháng 6 năm 2011, đã khai trừ  Nguyễn Lý Tưởng, Nguyễn Đức Cung, Lê Đình Cai và bản Thông Báo tháng 1 năm 2012 trên Tạp Chí Cách Mạng số 70 cũng đã nêu rõ mưu đồ tiếm danh Đại Việt Cách Mạng Đảng để hợp tác với đảng CSVN của nhóm người này.
4-      Vụ việc lén lút tiếp xúc với Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN Nguyễn Thanh Sơn tại Houston, ngày 15 tháng 10 năm 2012, của những kẻ hoạt đầu chính trị chủ trương hợp tác, hoà hợp hòa giải với chế độ Cộng Sản Việt Nam qua chiêu bài “Trực Diện Đối Thoại “do nghị viên Hoàng Duy Hùng chủ xướng, đã đi ngược lại chủ trương và lập trường chống cộng của tập thể Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại và trong nước. Hành động này đã bị mọi người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cùng các nhà đấu tranh dân chủ trong quốc nội đã cực lực lên án gắt gao.
5-      Bốn người trong buổi tiếp xúc này đều là những đảng viên của những đảng phái chính trị, hàm ý tự coi họ là những đại diện của người Quốc Gia để đối thoại với cộng sản. Ngoài nghị viên Hoàng Duy Hùng, trong số 3 người này có Võ Đức Quang là Phó Chủ Tịch của nhóm Nguyễn Lý Tưởng.
 
Tuyên Cáo
 
Xét những điều trên, Đại Việt Cách Mạng Đảng long trọng tuyên cáo:
 
1-      Cực lực lên án hành động tiếp tay với tập đoàn Cộng Sản Việt Nam trong mục đích tuyên truyền, xâm nhập, làm lũng đoạn cộng đồng và gây phân hóa giữa các hội đoàn, đoàn thể Quốc Gia bởi những kẻ hoạt đầu chính trị, cơ hội chủ nghĩa, đang thi hành Nghị Quyết số 36 của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam.
2-      Cực lực lên án chủ trương hòa hợp hòa giải với tập đoàn Cộng Sản Việt Nam của những phần tử  mưu đồ lợi danh, không màng đến hơn 80 triệu người dân Việt Nam đang đau khổ, lầm than dưới ách cai trị độc tài của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam.
3-      Cực lực lên án hành động mạo danh Đại Việt Cách Mạng Đảng của nhóm “Nguyễn Lý Tưởng, Lê Đình Cai, Nguyễn Đức Cung” phản bội lý tưởng Quốc Gia với ý đồ tiếp tay cứu nguy đảng Cộng Sản Việt Nam đang trên bờ vực thẳm, cản trở công cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam.
 
 
 
Houston, ngày 4 tháng 12 năm 2012
                 
 
            (Ký tên và đóng dấu)
 

Nguyễn Phượng Hoàng
Chủ Tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng
 

This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Tuyên Cáo Của Đại Việt Cách Mạng Đảng về nhóm Hoàng Duy Hùng tiếp xúc với việt cộng

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ tư 05-12-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s