Cù Huy Hà Bảo – Biểu tình em ơi chẳng sợ gì!!!

Em hỏi rằng tôi có biểu tình
chống quân xâm lược lũ bắc kinh
nó đang ăn cướp ngoài hải đảo
cắt cáp lần ba tàu Bình Minh
Tôi trả lời em sẽ phải đi
dẫu ta tù tội cũng chỉ vì
một lòng yêu nước thương nòi giống
tuổi trẻ dấn thân chẳng sợ gì
Chủ nhật tuần này anh đợi em
ở Hồ Hoàn Kiếm nơi quán quen
mặc áo NO-U mình hò hét
đả đảo trung hoa bọn cướp hèn
This entry was posted in Thơ văn đấu tranh. Bookmark the permalink.

1 Response to Cù Huy Hà Bảo – Biểu tình em ơi chẳng sợ gì!!!

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ sáu 07-12-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s