Nguyễn Phát Quan – Tuyên cáo của khối cử tri người Mỹ gốc Việt tại Texas

 

 

KHỐI  CỬ TRI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT –Texas

   (Vietnamese American Voters League – Texas)

_________________________________________________________________________

                                 TUYÊN  CÁO
 

         v/v  “đối thoại, đấu tranh trực diện” với chế độ Cộng Sản Việt Nam

 

         Ngày 15/10/2012 phái đoàn Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN Nguyễn Thanh Sơn, Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt Nam ở Nước Ngoài đến Houston theo lời mời của Thị Trưởng; nghị viên Al Hoàng không hề phản kháng, mà thừa nhận có lợi cho thành phố và cho Việt Nam, thay mặt Thị Trưởng đón tiếp, tổ chức tiếp xúc, tán đồng mối hợp tác với chế độ CSVN về thương mại, đầu tư, “đối thoại” với CSVN và tạo cơ hội chính thức ngay tại phòng họp của thành phố Houston cho một phái đoàn tự lập với tư cách cá nhân người Mỹ gốc Việt “đấu tranh trực diện” với phái đoàn CSVN. Sự trạng này gây tranh cải, bất ổn, phân hóa cộng đồng người Việt tỵ nạn CS Houston.

 

Khối Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt –Texas nhận định rằng:

 

–   Xuyên qua lịch sử thành lập, cai trị suốt 82 năm và kinh nghiệm trả bằng tính mạng, xương máu, tù đày, nhà cầm quyền CSVN không bao giờ từ bỏ hành động gian trá, khủng bố, bách hại tàn độc, tuyên truyền, hứa hẹn lừa gạt, dâng đất, biển, đảo cho Trung Cộng, chiếm đoạt tài sản, tiền của đất đai cho Đảng, cho cán bộ đảng viên CS bằng mọi thủ đoạn;

–   Chế độ CSVN không ngừng tự tiện bắt bớ, giam cầm, kết tội để đàn áp mọi hoạt động đòi hỏi tự do dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam và mọi yêu cầu, can thiệp, áp lực của các quốc gia, của quốc tế đều vô hiệu quả;

–   Nhằm tiếp tục nhận được đến 10 tỉ đô la hàng năm vô điều kiện từ hải ngoại, CSVN gian trá đánh động tâm lý thương nhớ quê hương, kêu gọi “xóa bỏ hận thù”, “quên quá khứ nhìn về tương lai”,  cử phái đoàn tìm cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, cố cải thiện mối quan hệ với khối người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại bên cạnh việc tuyên truyền dối trá vận động, bảo đảm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam;

–   Quá nhiều bài học lịch sử được ghi khắc; cứ mỗi khi liên hiệp, hợp tác với CS thì lại bị bội phản, bị lừa gạt, bị giết hại; mỗi lần hội nghị cùng ký kết hiệp định là mỗi lần bị CS bội ước với hậu quả hết sức đau thương! Đối với CSVN, đúng theo nhận định của cựu đảng viên CS cao cấp Yeltsin “Cộng Sản không thể cải đổi mà phải hủy diệt”,

 

Khối Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt – Texas long trọng

 

T  U  Y  Ê N       C  Á  O  :

 

Thứ nhất. Chế độ CSVN không bao giờ có thiện chí, không bao giờ thực sự muốn “đối thoại” với tập thể người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại mà trá ngụy, lừa gạt, gây phân hóa, lũng đoạn các cộng đồng tỵ nạn CS đồng thời củng cố chế độ độc đảng toàn trị tại Việt Nam.

 

Thứ hai. Phương thức gọi là  gặp gỡ, tiếp xúc “đấu tranh trực diện” với phái đoàn CSVN, với tổ chức cơ  cấu Việt Cộng dù với tư thế cá nhân hoặc phái đoàn tự lập là hành động vô ích, bị CS lừa gạt, lợi dụng khai thác, tuyên truyền có lợi cho CSVN.

 

Thứ ba. Quyết liệt cáo giác, không chấp nhận viên chức dân cử gốc người Việt tỵ nạn CS bất xứng, điển hình là nghị viên Al Hoàng, chủ trương chấp nhận chế độ CSVN, theo đuổi đường lối “hòa giải”, “đối thoại”, cổ võ làm ăn buôn bán với Việt Cộng phản ngược ý muốn chung của cử tri, đồng hương tỵ nạn CS.

 

Thứ tư. Nhất quyết cáo giác cá nhân, nhóm, thành phần tiếp xúc với phái đoàn VC, đánh mất tư thế tỵ nạn CS, bất chấp nỗi thống khổ của đồng bào sống nghèo đói, mất mọi quyền sống của con người dưới ách CS, mờ mắt vì tư lợi làm ăn buôn bán với CSVN.

 

Thứ năm. Mạnh mẽ cáo giác phe nhóm tiếm danh Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Houston với Térésa Hoàng bất chính tự phong làm Chủ Tịch Cộng Đồng qua cuộc bầu cử bất hợp lệ, bất hợp pháp hồi tháng 11/2010; họ im tiếng, không tỏ thái độ, mặc nhiên tạo dựng hình ảnh tai hại rằng cộng đồng Houston đón tiếp phái đoàn VC Nguyễn Thanh Sơn tại Houston, hợp tác, giúp chế độ CSVN về chính trị, kinh tế, đầu tư.

 

Thứ sáu. Khẳng định đường lối chính nghĩa quốc gia, đấu tranh kiên trì, không chấp nhận “hòa hợp hòa giải”,”đối thoại” giả dối, ảo tưởng mà phải chấm dứt chế độ độc đảng toàn trị CSVN càng sớm càng tốt.

 

Thứ bảy. Khẩn thiết kêu gọi các Hội Đoàn Quân Đội, ái hữu, đoàn thể, tổ chức đấu tranh chính trị quốc gia chân chính kết hợp hành động thích đáng giải trừ ý định lũng đoạn, phân hóa cộng đồng tỵ nạn CS, ngăn chận ý đồ thủ lợi về chính trị, kinh tế, tài chánh của chế độ độc đảng toàn trị tại Việt Nam.

 

Houston, ngày 5 tháng 12 năm 2012

TM  Khối Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt – Texas

Tổng Thư Ký

 Nguyễn Phát Quan

This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Nguyễn Phát Quan – Tuyên cáo của khối cử tri người Mỹ gốc Việt tại Texas

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ bảy 08-12-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s