Nguyễn Ngọc Quang – Thư trả lời các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu và Lê Hiếu Đằng

vv. Tuyên bố Phản đối hành vi trấn áp thô bạo biểu tình chống Bắc Kinh
Kính thưa các ông,
Thay mặt văn phòng Thủ Tướng nước CHXHCNVN (sẽ đổi tên thành Phủ An Nam trực thuộc nước CHND Trung Hoa), chính thức trả lời Tuyên Bố của các ông như sau: 
1. Quán triệt chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đúng theo chủ trương xuyên suốt của đảng mà cố Tổng Bí Thư Lê Duẫn đã nêu rõ sáng ngời là “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”; vì vậy nước Việt Nam thống nhất hôm nay do đảng CSVN tóm được là của Trung Quốc (vì Liên Xô sụm bánh chè rồi nên không có phần hưởng).

Tháng 8/1965, tại cuộc họp Bộ Chính Trị ban chấp hành trung ương đảng CS Trung Quốc, Mao Chủ Tịch kính yêu đã tuyên bố: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia, Singapore. Một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy”.

Và trong cuộc họp với Mao chủ tịch kính yêu vào năm 1970, cố tổ bí thư Lê Duẫn đã khải tấu với Mao chủ tịch rằng “Việt Nam đang trường kỳ kháng chiến chống Mỹ là vì Trung Quốc với nguyên văn như sau: Tại sao chúng tôi giữ lập trường bền bỉ chiến đấu cho một cuộc chiến kéo dài, đặc biệt là trường kỳ kháng chiến ở miền Nam. Tại sao chúng tôi giành trường kỳ kháng chiến? Chủ yếu là vì chúng tôi phụ thuộc vào công việc của Mao chủ tịch. Chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu, đó là vì Mao chủ tịch đã nói rằng 700 triệu người Trung Quốc đang ủng hộ nhân dân Việt Nam một cách vững chắc.”
Lời khải tấu trên, chắc chắn các ông biết (lúc đó thủ tướng tay cầm kim mà tai còn nghe huống hồ mấy ông). Các ông đã quán triệt và đã đi theo đảng, cùng giúp đảng nuốt chửng VNCH của miền Nam Việt Nam. Trên tinh thần đó, văn phòng thủ tướng một lần nữa khẳng định Việt Nam mà đảng CSVN đang cai trị là cai trị cho Trung Quốc. Vậy mọi hành vi chống Trung Quốc là chống đảng CSVN. Các ông đã nghe ra chửa?

2. Từ ý trên cho thấy việc các ông cho rằng việc nhà cầm quyền Bắc Kinh gây hấn Việt Nam ngày càng nghiêm trong là không thể chấp nhận được. Đảng ta đang cai trị Việt Nam giùm cho Trung Quốc mà ăn nói như các ông mà không bị vạ mới lạ! Việc phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành hồ Lê Minh Trí ngồi để nghe các ông trình bày chẳng qua là ngồi như ông phỏng để nhằm mục đích cho mấy ông xả xú páp và thu lượm thông tin từ các ông để trình báo cho quý thái thú tìm kế hoạch xử lý. Các thái thú chẳng đặng đừng phải dùng tất cả những người mất trí và con nghiện để phá thối các ông vì tình hình cấp bách quá không nghĩ ra kịp phương cách đối phó. Việc đó không thể bị quy chụp là trấn áp được, nghe chửa?

3. Các ông không thấy vô lý khi viện dẫn các điều trong cái gọi là Hiến Pháp nước CHXHCNVN sao? Nay văn phòng thủ tướng công khai tuyên bố: Nước CHXHCNVN mà các ông đang bị trị hoàn toàn không có Hiến Pháp! Hiến Pháp là luật gốc của một nước mà phải được phúc quyết của toàn thể nhân dân. Các ông với thân phận bị trị đã bao giờ được tham gia phúc quyết cái mớ chữ mà các ông lầm tưởng mà gọi là Hiến Pháp chưa? Do đó, việc viện dẫn các điều trên là không có cơ sở được Trung Quốc chấp nhận. Các ông là những nhân sỹ, trí thức sao các ông không hề đặt ra câu hỏi như nhạc sỹ nào đó hỏi mà văn phòng thủ tướng quên rồi: Việt Nam còn hay đã mất?. Văn phòng thủ tướng khuyên các ông hãy nghiêm túc với câu hỏi trên và cũng nghiêm túc trả lời cho câu hỏi trên nếu các ông cho rằng các ông là người Việt Nam.

4. Cuối bản Tuyên Bố các ông khẳng định: “Kiên quyết đấu tranh chống lại hành động gây hấn và mọi thủ đoạn thâm hiểm, lừa mị của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Phát huy truyền thống quật cường, bất khuất của dân tộc, mỗi người Việt Nam hãy đứng lên chống lại bọn xâm lược, cảnh giác trước mưu mô của chúng.” 
Văn phòng thủ tướng một lần nữa nhắc nhở các ông dựa theo tuyên bố của cố tổ bí thư Lê Duẫn là nhà cầm quyền Bắc kinh có thâm hiểm nhưng lừa mị là thằng khác, các ông đã biết, các ông hãy mạnh dạn nêu đích danh nó ra. Ngoài ra, Phát huy truyền thống quật cường, bất khuất của dân tộc, mỗi người Việt Nam hãy đứng lên chống lại bọn xâm lược, cảnh giác trước mưu mô của chúng thì xin quên đi giùm nhé! Giặc trong nhà thì không dám chỉ thẳng mặt và hô hào nhân dân cùng đứng lên chống, mà hô hào chống giặc ngoài.

Trên đây là thư trả lời chính thức của văn phòng thủ tướng, các ông đã hài lòng chửa?

Thay mặt Thủ Tướng 
This entry was posted in Phiếm luận. Bookmark the permalink.

1 Response to Nguyễn Ngọc Quang – Thư trả lời các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu và Lê Hiếu Đằng

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ sáu 14-12-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s