Nguyễn Thu Trâm – Phản hồi ” huấn thị” của thủ tướng việt cộng Nguyễn Tấn Dũng

 

Vào sáng 14 tháng 12 vừa qua, thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ, đối thoại với đại diện thanh niên Việt Nam trong nước. Tại buổi đối thoại này thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã “huấn thị” rằng: Thanh niên phải có lòng tự hào dân tộc cao độ” và rằng: “Yêu cầu quan trọng nhất là các bạn phải có hoài bão lớn, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước và tự hào dân tộc cao độ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước”.
Về phương diện lý thuyết, lời “huấn thị” của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe rất đúng đắn, đúng trong mọi thời đại, đúng với mọi hoàn cảnh lịch sử của đất nước, đúng với tinh thần ái quốc của thanh niên, học sinh Việt Nam như là một truyền thống quý báo của dân tộc. Và trong hiện tình đất nước, trước những đe dọa của Trung cộng hiện nay thì những lời “huấn thị” đó của Nguyễn Tấn Dũng lại có giá trị hơn bao giờ hết.

Nhưng trên thực tế, lời phát biểu sáo mòn đó có giá trị gì không? Bởi bản thân Nguyễn Tấn Dũng đã “có lòng tự hào dân tộc cao độ” hay chưa? Nếu có thì sao Nguyễn Tấn Dũng không chịu học hành cho đến nơi, đến chốn để đóng góp công sức, trí tuệ chấn hưng dân tộc trong khi nền Đệ Nhất và Nền Đệ Nhị Cộng Hòa tại miền Nam thuở đó tạo mọi cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người được hưởng thụ một nền giáo dục nhân bản và khai phóng, thì Nguyễn Tấn Dũng lại vào bưng theo Việt cộng khi mới tuổi 12 để làm tay sai cho quốc tế cộng sản, biến Việt Nam thành một nước cộng sản thuộc hạ của Nga – Tàu, để bần cùng hóa đất nước, để ngu dân hóa giống nòi nhằm biến cả dân tộc Việt Nam trở nên nhược hèn, ngu tối, u mê, chỉ biết khom lưng, cúi đầu ngoan ngoãn vâng phục các nước cộng sản đàn anh Nga, Tàu và chỉ biết suốt đời phải làm tay sai cho hai đế quốc đỏ đó.
 
Muammar Gaddafi
Tôi xin hỏi Nguyễn Tấn Dũng rằng ông đã bao giờ “có hoài bão lớn, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước và tự hào dân tộc cao độ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước” hay chưa? Nếu có hoài bão lớn, có ý chí và bản lĩnh cớ làm sao ông lại bỏ học khi chưa hoàn tất bậc tiểu học? Ở tuổi ăn, tuổi học sao ông bỏ đi hoang theo những kẻ giang hồ thảo khấu để khủng bố đồng bào để tàn hại giống nòi và mang thương đau đến cho cả dân tộc? Nếu có lòng yêu nước và tự hào dân tộc cao độ, sống có trách nhiệm với gia đình và đất nước cớ sao làm thủ tướng, đứng đầu một chính phủ mà ông lại quá nhu nhược trước giặc Tàu để chúng cứ lần lượt cướp hết đảo này đến đảo khác rồi đang mưu định thôn tính hết cae nước Việt Nam, bởi khi thành lập cái thành phố “TAM SA” thì Trung Nam Hải đã hàm ngôn rằng “HOÀNG SA – TRƯỜNG SA và VIỆT NAM” là Tam Sa thuộc chủ quyền của Trung cộng mà ông và lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn cứ bình chân như vại. Đã thế cùng với việc tuyên bố như một thỏa thuận miệng với phía giặc Tàu là vì tinh thần hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước, ông sẵn sàng dâng nhượng cho Tàu tất cả những vùng biển, hải đảo nào mà tàu muốn rằng  “Trên tinh thần đồng chí, anh em… … không để vấn đề về biển Đông làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước”  ông lại ra lệnh cho thuộc hạ của ông đàn áp, bắt bớ những người yêu nước, xuống đường biểu tình phản đối giặc tàu xâm lược, thì tôi xin hỏi rằng ông có thực sự “sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước” hay không vậy? Chắc ông cũng từng nghe câu “Quốc Phá, gia vong” chứ? Ông có biết rằng nếu nước mất vào tay giặc Tàu thì tông miếu cũng mồ mã cha mẹ, ông bà tổ tiên ông có còn giữ được không? Cớ sao không chống giặc mà lại còn bức hại người chống giặc?
 
Benito Mussolini cùng vợ và thư ký bị treo cổ
Thực ra thì không cần lời “huấn thị” sáo mòn của ông thanh niên, sinh viên Việt Nam cũng đã có dư thừa “ lòng tự hào dân tộc cao độ. … có hoài bão lớn, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước và tự hào dân tộc cao độ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước… Và cả nhân cách nữa, ông Nguyễn Tấn Dũng ạ, có có mang trong mình, trong tim trong óc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm với gia đình, với đất nước gấp ngàn lần ông đó, ông Nguyễn Tấn Dũng à.
Chắc ông từng nghe tên những các anh Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần, Đặng Phương Bích, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh, Lê Thị Công Nhân, Phạm Văn Trội, Vũ Hùng, Lê Trần Luật, Nguyễn Bắc Truyển, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hoàng Vy, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Quốc Hiền, Trương Quốc Huy, Kim Duy Trần Vũ Anh Bình, Việt Khang Đỗ Minh Trí, Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên? Đây là những thanh niên Việt Nam có lòng tự hào dân tộc cao độ. … có hoài bão lớn, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước và tự hào dân tộc cao độ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước và chính ông cùng thuộc hạ của ông đã tống giam họ vào ngục tù, vào vòng lao lý bởi lòng tự trọng dân tộc, lòng yêu nước và trách nhiệm đối với đất nước của họ. Vậy ông có cảm thấy xấu hổ, ngượng mồm khi nói ra những điều xảo ngôn đó với thanh niên Việt Nam?
 
Saddam Hussein bị treo cổ
Thưa ông Nguyễn Tấn Dũng, Thánh nhân há chẳng dạy rằng: “Vô đức bất quý, vô năng bất quan, vô công bất thưởng, vô tội bất phạt” Nghĩa là “kẻ thiếu đức không được ở địa vị cao sang, người kém tài thì không được làm quan, chẳng có công thì đừng thưởng, chẳng có tội thì đừng phạt”. Ấy vậy mà những kẻ tài hèn đức mọn, học hành chẳng được mấy chỉ biết giỏi chăn trâu, tài hoạn lơn như các ông lại đi lãnh đạo đất nước, sao chẳng khiến cho đất nước càng ngày ngày tụt hậu, dân tình  càng lúc càng đói rách lầm than cơ hàn ngu tối được? Những kẻ bán nước buôn dân, cúi đầu khom lưng hầu dái giặc ngoại xâm, chống lại người chống giặc thì lại được phong tước, kiến địa thăng thưởng bổng lộc, còn lại những người yêu nước, vô tội thì lại bị trừng phạt, bị tù đày thì làm sao mà Việt Nam không phải đứng bền bờ vực của đại họa mất nước được, ông Nguyễn Tấn Dũng ơi?
 
Ceausescu bị hành quyết
Ít nhất đã một lần tôi viết thư nhắc nhở ông và lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam một lời dạy của Thánh hiền rằng: “Nhân hiền nhi bất kính, tắc thị cầm thú giã”. Nghĩa là “Không biết kính trọng kẻ hiền sĩ, tức là loài cầm thú vậy”. Ấy vậy mà sao ông lại không biết kính trọng hiền sỹ mà lại đi tống giam họ vào chốn ngục tù để bịt miệng họ nhằm tiếp tục bưng tai, bịt mắt nhân dân?
Thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trước hiện tình đất nước đang lâm nguy, cả giang sơn đất Việt sắp rơi vào tay giắc Tàu xâm lược, cả đất dân tộc Việt Nam đang có nguy cơ bị Hán hóa, chỉ bởi những kẻ thiếu đức độ lại nắm giữ địa vị cao sang, những kẻ bất tài lại nắm quyền điều hành đất nước như ông và các đồng sự của ông, xuất phát từ những huấn thị sáo mòn và xảo ngôn, lộng ngữ của ông, tôi xin một lần nữa được nhắc lại với ông thêm một lời dạy của Thánh hiền rằng:  “Quân giả châu giã; thứ nhân giả, thủy giã; thủy tắc tải châu, thủy lắc phúc châu”Nghĩa là “Các ông” ví như thuyền; dân ví như nước; nước chở được thuyền thì cũng lật được thuyền.” Cho nên đừng có mà dại dột cuồng ngông mà tin rằng “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” hay “Chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng muôn năm”. Không đâu ông Nguyễn Tấn Dũng ạ! Thực tế là chỉ có tinh thần dân tộc mới trường tồn, chỉ có tình yêu nước là bất diệt… Còn lại bất cứ chế độ chính trị nào rồi cũng sẽ có ngày lụi tàn, hôn quân, bạo chúa nào rồi cũng phải có ngày đền tội, bởi “nước chở được thuyền thì cũng lật được thuyền”.
 
Thi hài của Adolf Hitler
Adolf Hitler, Benito Mussolini,  Augusto Pinoche, Ceausescu, Saddam Hussein, Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi… là những hôn quân bạo chúa như các ông, và họ có một kết cuộc giống nhau khi nhân dân không còn kìm chế được sự phẫn nộ mà phải nỗi dậy. Như ông đã thấy đó! Nếu còn có chút không ngoan, ông hãy giải tán ngay đảng cộng sản và chế độ cộng sản độc tài đảng trị, trao lại quyền lực cho toàn dân, để toàn dân cùng chng tay xây dựng một chính phủ mới, một chính thể đa nguyên chính trị, để đất nước sớm được điều hành bởi những sỹ phu, hiền tài hầu kịp thời giữ gìn được toàn vẹn non sông, tránh cho đất nước Việt Nam rơi vào tay Hán tặc, nhằm tránh cho dân tộc Việt phải chịu ách đô hộ giặc tàu lần thứ 5.
Nếu không, những hình ảnh hôm qua của các nhà độc tài sẽ là hình ảnh ngày mai của ông và đồng sự. Bởi sức mạnh của toàn dân là sức mạnh của nước của “nhất thủy nhì hỏa”. Mong ông hãy sớm thức thời.
Ngày 14 tháng 12 năm 2012
Nguyễn Thu Trâm
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

4 Responses to Nguyễn Thu Trâm – Phản hồi ” huấn thị” của thủ tướng việt cộng Nguyễn Tấn Dũng

 1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ sáu 14-12-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

 2. david says:

  Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ .Bọn chúng nó đã có gan ăn ấu. dư gan chịu đòn.
  Có ngon ném lựu đạn nó cho mấy thằng dân đen cháu ngoan bác hù chụp. Chết mấy thằng ngu còn chúng nó làm quan vô sự . Dân nổi lên chúng ôm của ra nước ngoài,Nhiều tiền nước nào cũng chứa hết .
  Thế là xong nước Việt buồn thêm 1000 năm tăm tối !!!!

 3. david says:

  PHÍ LỜI ĐÀN GHẢI TAI TRÂU. VƠ VÉT NHIỀu QUÁ BỘI BÂY GIỜ PHẢI KIÊN Định MÀ GIỬ, Không LẼ NHẢ RA SAO ??? LỠ LÊN LƯNG CỌP RỒI XUỐNG CHO NHÂN DÂN NÓ TREO CO^3 À ????

 4. minhhieu90 says:

  Tôi nghĩ cho dù có nhiều tiền chúng có chạy đi nước ngoài thì cũng sẽ bị dẫn độ về, lịch sử thế giới cũng đã chứng minh, vì thế bất cứ chế độ độc tài nào dù cá nhân hay đảng trị chúng đều cố bám vào quyền lực cho đến khi bị chết, bọn việt cộng cũng không khác gì mấy tên này thậm chí chúng còn ngoan cố hơn. Không mạnh mẽ đứng lên thì từ thế hệ này sang thế hệ khác sẽ phải sống trong tủi nhục, sống không xứng đáng với giá trị của một con người

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s