Daily Archives: 14/12/2012

Đọc Báo Vẹm kỳ 298

Posted in Phiếm luận | 1 Comment

DĐCN – Học Theo Nước Người

Tương lai đất nước là ở giaó dục. Vì chính sự học mới đưa Việt Nam chạy theo kịp người khác. Không có gì phải giấu rằng, đất nước của “những đỉnh cao trí tuệ Hà Nội” đã và đang … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment

Phạm Lê Vương Các – Viết cho nỗi sợ hãi khi làm người

  Vào những ngày này, thế giới hân hoan đón nhận bản Tuyên ngôn Phổ quát Nhân quyền 1948 ra đời đánh dấu một bước tiến vĩ đại cho cả cộng đồng nhân loại. Lần đầu tiên trong lịch sử … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment

Thanh Hương – Phải cùng nhau phá tan âm mưu “diễn biến hòa bình” của Trung Quốc để cứu dân cứu nước

Thanh Hương Tác giả gửi tới Dân Luận Mấy hôm nay thật nức lòng chuyện các nhân sĩ Sài Gòn cùng nhau xuông đường chống Trung Quốc. Hầu hết là những lão thành cách mạng đã từng là hạt nhân … Continue reading

Posted in Bình luận | 4 Comments