Daily Archives: 15/12/2012

Nguyễn Mỹ Hào – Lòng tự trọng của ông Nguyễn Tấn Dũng

                     LTG : Mục đích bài viết này là luận về ba  chữ “lòng tự trọng” mới bị kẻ không có bộ mặt loài người nói ra.                                         Chứ không phải là một bình luận tin thời sự, nhưng vẫn … Continue reading

Advertisement

Posted in Bình luận | 1 Comment