Nguyễn Bá Chổi – Sổ hưu đi trước, giữ nước theo sau

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – Lâu nay nhà cầm đồ CHXHCNVN bị đồng bào chửi thậm tệ, chửi còn hơn chửi con chờ-o-sắc hỗn hào nhảy lên bàn ăn xơi đồ vừa được dọn ra đang chờ thực khách, vì chủ trương cấm đoán và hành động ngăn cản, bắt bớ, giam tù, đánh đập thô bạo và thô bỉ, vu khống những người dân yêu nước xuống đường biểu tình chống Tàu Cộng xâm lăng. Nhưng nay, qua buổi lên lớp của ngài Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh, thuộc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng giảng dạy về Biển Đông cho lãnh đạo các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội, “đồng bào chửi” nào đọc hay nghe được ông thầy của các thầy Đại học-Cao đẳng của đất Thăng Long với 4000 năm văn hóa bỗng dưng buồn muốn… mất lửa, khi hay rằng té ra chính sách của “đảng” là Sổ Hưu đi trước, Giữ Nước theo sau.
Hãy chịu khó bịt mũi nghe Việt gian Trần Đăng Thanh ẳng:
“Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN.”
Đưa cái cái mồi Sổ Hưu để nhữ các vị lãnh đạo của các trường Đại học-Cao đẳng là hãy coi chừng, để sinh viên của mình xuống đường biểu tình chống Tàu xâm lăng là mất đấy, vì “ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình” (sic, của Trần Đăng Thanh). Có gì Việt gian hơn?
Với những tên Việt gian như kẻ gọi là Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhà Giáo ưu tú Trần Đăng Thanh, thì chửi làm chi cho tổn hại sức lao động của miệng lưỡi và phí phạm bọt mép nước dãi. Chỉ có cách là bứng chúng đi.
***
Advertisement
This entry was posted in Phiếm luận. Bookmark the permalink.

1 Response to Nguyễn Bá Chổi – Sổ hưu đi trước, giữ nước theo sau

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công dân kính mời đọc bài mới thứ năm 20-12-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s