Daily Archives: 24/12/2012

Bạn đọc Danlambao – Vì sao phải ra khỏi đảng?

Bạn đọc Danlambao – Là người đã từ bỏ đảng từ mười mấy năm nay, mặc dù tôi vào đảng rất sớm – 1979, và quá trình công tác khi bình xét, không khi nào tôi không “đủ tư cách” … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment

Tâm 8X – Tri thức bồi bút và tính đảng trong quân đội

Tâm 8X (Danlambao) – Sau khi đại tá, nhà giáo ưu tú nước CHXHCNVN (xin nhấn mạnh) hụych toẹt “bảo vệ sổ hưu” đứng trước bảo vệ quyền lợi quốc gia, dân tộc trước mấy vị là người đứng đầu … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment