Hoàng Vi: Sự bách hại

This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hoàng Vi: Sự bách hại

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ hai 31-12-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

  2. Thanh says:

    May ten CA xam hai Hoang Vi coi “cai do” cua Hoang Vi co giong cai “l..” me ma nhung ten nay chui ra khong?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s