Ngô Quốc Sĩ – CSVN Vỏ Mác Ruột Mao

 

Chủ thuyết cộng sản đã tàn tạ. Thế giới cộng sản đã vỡ nát. Thế nhưng cho đến nay, CSVN vẫn tiếp tục duy trì chế độ cộng sản độc tài toàn trị, nhất định không  chịu thay đổi Điều 4 Hiến Pháp, nhất quyết bám lấy lấy tư tưởng Mác Lê làm chỗ dựa tinh thần. Thật ra hôm nay, chẳng mấy người còn tin vào chủ thuyết Mác Lê, mà thật sự  đã ngã theo Trung Quốc, lệ thuộc và theo Tàu từng buớc. Một cách nôm na, có thể khẳng định rằng, hôm nay Cộng sản Việt Nam chỉ còn khoác cái vỏ Mác bên ngoài,  mà thật sự  bên trong đang mang cái ruột Mao, tình nguyện làm thái thú của quan thầy Bắc phương!

Nhắc lại ý thức hệ Mác Xít, người ta thường nói tới Duy vật Biện Chứng, theo đó, vật chất đuợc coi là nguồn gốc mọi giá trị, và cấu trúc tinh thần chỉ là sản phẩm của vật chất. Bởi lẽ vật chất là “hạ tầng cơ  sở” nên các giá trị tinh thần, đuợc gọi là “thượng tầng kiến trúc” đều lệ thuộc vào vật chất. Suy rộng ra, kinh tế là căn bản, là nguồn gốc, còn văn hóa, tôn giáo, chính trị, đều là sản phẩm của kinh tế, như thế, phương cách cai trị hữu hiệu nhất là quản lý “cái bụng” của người dân “ đói thì đầu gối phải bò”

Còn về cấu trúc xã hội, lý thuyết Mác đựa trên mâu thuẫn Hữu và Vô áp dụng vào giai cấp xã hội và được diễn tả như sau:

Đề: Hữu, là Có, là Tư bản, thâu tóm của cải trong tay

Phản đề: Vô, là Vô sản, tay không, tay trắng,bần cố

Hợp đề: Muôn sự của chung, là cộng sản

 

Lịch sử nhân loại tiến theo biện chứng Tư bản – Vô sản – Cộng sản, và như thế, Cộng sản đuợc coi là xã hội lý tưởng, nơi đó, không còn giai cấp, nhà nước triệt tiêu, mọi người làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu trong một thế giới đại đồng..

 

Nghe ra thật hấp dẫn, vì ai mà chẳng ao ước được sống trong cái xã hội bình đẳng tuyệt đối đó? Nhưng hôm nay thì sự thể đã thật sự thay đổi. Thế giới mơ tưởng đó chẳng bao giờ có, đến nỗi Trần Mạnh Hảo cách đây mấy năm, đã phải viết “Chuyện Thật Như Đùa” để thẳng thắn nêu lên 5 sự kiện làm nền tảng cho câu hỏi: Cộng sản Việt Nam đang theo Mác hay chống Mác?

 

Thứ nhất, theo biện chứng pháp Macxit, mọi sự vật đều được cấu thành bởi các mặt Đối Lập Thống Nhất, nghĩa là mâu thuẫn nhau. Thế nghĩa là muốn tiến bộ, phải có đối lập chính trị. Điều đó không thể xảy ra tại Việt Nam, vì hiện nay tại VN, Đảng CSVN là sự vật to bằng Trời, nắm quyền lãnh đạo độc tôn, chủ trương độc tài toàn trị, thì đâu còn ngõ ngách nào cho  đối lập chính trị? Mở miệng nói chuyện cải cách là vào tù hay bị khai trừ khỏi Đảng, như Trần Xuân Bách, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Hoàng Minh Chính, Viện Trưởng Viện Triết Học Mác Lê! Đặt bút viết về dân chủ là bị kết tội phản động như Phạm Hồng Sơn, Lê Thị Công Nhân, Bùi Minh Hằng! Trần Mạnh Hảo tự hỏi: Marx đã sai lầm tại VN hay Việt Nam đang chống lại học thuyết Mác, bởi lẽ tại Việt Nam, chuyện đối lập chính trị chỉ là giả tưởng!

Thứ hai, Marx dạy rằng, “hoài nghi là phẩm tính của trí thức”. Trong xã hội vô sản chuyên chính, kinh tế chủ đạo, vai trò của trí thức qủa khiêm tốn “không bằng cục phân”, nhưng chính bản chất hoài nghi đó đã xác định bản chất của trí thức, khác với những người CS được Nhân Văn Giai Phẩm gọi là những “Bộ máy chém giết, những người khổng lồ không tim không óc”. Trong xã hội Việt Nam hôm nay, không còn chỗ đứng cho trí thức hoài nghi, bởi lẽ, giới trí thức đang bị trù giập, buộc đi theo lề phải, bẻ cong ngòi bút để tô hồng chế độ. Bọn trí thức gọi là “trí thức yêu nước” hôm nay thì chỉ là bọn người “bán miệng nuôi trôn” theo lời Bùi Minh Quốc. Rõ ràng, khi những người tự xưng là trí thức yêu nước, là đã chối bỏ phẩm tính hoài nghi của trí thức, hay đúng hơn, trí thức mang “ bệnh liệt kháng” theo kiểu nói của Dương Thu Hương, đã thật sự đánh mất khả năng và phẩm chất của mình. Trần Mạnh Hảo tự hỏi, Marx đã sai lầm tại VN hay VN đang chống lại Mác, bởi lẽ trí thức đã bị cuớp đoạt mất phẩm tính hoài nghi!

Thứ ba, theo lời dạy của Marx, khi tiến tới cùng đích cộng sản, con người buớc vào thế giới đại đồng, mọi người hoàn toàn bình đẳng, không còn giai cấp, nhà nuớc triệt tiêu và con nguời  thật sự làm chủ chính mình, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu. Nhưng tại Việt Nam hôm nay, người ta đang hô hào Đảng muôn năm, nhà nước cộng sản càng ngày càng tóm gọn mọi quyền trong tay, và giai cấp tư bản Đỏ là giai cấp mới đang thống trị đất nước với đặc quyền đặc lợi, thì làm sao có chuyện san bằng giai cấp, triệt tiêu nhà nước để đi đến thế giới đại đồng? Trần Mạnh Hảo phải hỏi, CSVN theo lý thuyết của Mác hay chống lại lý thuyết Mác, bởi lẽ tại Việt Nam, càng ngày giai cấp thống trị càng lộng quyền, và người dân càng bị đẩy vào chốn bần cùng tay trắng, khố rách áo ôm!

Thứ tư, theo lý thuyết Marx, kinh tế quyết định chính trị và hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc. Cộng sản Việt Nam đang muốn đảo ngược tiến trình đó với chủ trương kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hàm ý kinh tế được định hướng bởi chính trị. Hiện nay tại Việt Nam, người ta muốn cổ võ cho kinh tế thị trường, nghĩa là kinh tế đa nguyên với tự do cạnh tranh, nhưng đồng thời lại móc vào nền kinh tế thị trường đó cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghiã” thì quả là mâu thuẫn và nghịch lý, chẳng khác nào đem râu ông nọ cắm cằm bà kia. Thật vậy, phải chọn một trong hai, hoặc kinh tế thị trường, hoặc kính tế xã hội chủ nghĩa vốn là kinh tế tập trung. Không thể nhập nhằng chắp vá một cách miễn cưỡng, “đầu voi đuôi chuột” hay “treo  đầu dê bán thịt chó như thế!” Trần Mạnh Hảo lại hỏi, CSVN theo Mác hay đang chống Mác, bởi lẽ không thể có kinh tế đa nguyên mà vẫn duy trì chính trị độc đảng độc tôn!

Thứ năm  đến hôm nay, đã 20 năm sau khi chủ nghĩa cộng sản tan rã tại Liên Sô và các nước Đông Âu, ý thức hệ cộng sản lỗi thời phản tiến hóa đã bị đẩy vào thùng rác lịch sử, thế mà CSVN vẫn còn bám lấy chủ thuyết sai lầm đó, tôn vinh tư tưởng Mác Lê làm chỉ đạo chính trị và tư duy của Việt Nam! Chủ thuyết Mác Lê bị phế bỏ ngay tại cái nôi của nó, sao Việt Nam lại cứ nằng nặc bám chặt vào nó? Trần Mạnh Hảo lại nêu lên câu hỏi, CSVN có ngoan cố và lạc hậu không? Hỏi là trả lời, vì tại Việt Nam hôm nay, tập đoàn lãnh đạo thật sự ngoan cố, ít ra là ngoài mặt, vẫn còn khoác cái vỏ Mác làm chỗ dựa tinh thần.

Điều mỉa mai là  những lý thuyết gia cộng sản Việt Nam về ý thức hệ CS đã quay lưng với Mác, đã ly khai khỏi Đảng, tiêu biểu như Hoàng Minh Chính, Viện Trưởng Viện Triết học Mác Lê, cũng như Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Hữu Quýnh,Trương Như Tảng, và ngay cả Hoàng Văn Hoan! Thế thì rõ ràng, “con cháu Bác” nay chỉ còn khoác áo Mác như thể cái vỏ bọc thân, nếu không nói là  “bọc thây”.

Nhưng chuyện nghịch lý đến nực cười, là hôm nay, ruột gan của cộng sản Việt Nam lại hoàn toàn cống hiến cho Mao, vì thật sự họ đang theo Tàu từng nét từ đầu xuống chân! Thật vậy, họ đang  theo đuổi chính sách cai trị bằng sắt máu, bằng công an trị, đúng như Mao đã chỉ dạy: “Cộng sản không phải là tình yêu. CS là búa tạ đuợc sử dụng để đấp nát kẻ thù”. Nếu cộng sản Trung Quốc đã theo lời dạy của Mao, áp dụng chính sách cai trị sắt máu, đàn áp dân chủ, tiêu biểu như thảm nạn Thiên An Môn, hành động chiếm đóng Tây Tạng, tiêu diệt Pháp Luân Công, và còn  đẩy mạnh chủ trương làm chủ Biển Đông, xâm lăng Việt Nam, thì cộng sản Việt Nam cũng đang thẳng tay bóp chết mọi tiếng nói dân chủ từ trong trứng nước. Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Việt Khang còn mòn mỏi trong tù. Cũng thế, nếu Mao đã huỷ diệt trí thức Trung Quốc bằng cuộc Cách Mạng Văn Hóa, thì hôm nay, cộng sản Việt Nam cũng đang bắt chước Trung Quốc, áp dụng chính sách đàn áp trí thức, bỏ tù những người trí thức có lòng yêu nước chân chính, như Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Việt Khang, và đặc biệt là các thanh niên trí thức Vinh, đã bị bắt và bị xét xử một cách bất công..

Hẳn người ta chưa quên cuộc Cải Cách Ruộng Đất tại Việt Nam năm 1956 là rập khuôn theo Trung Quốc, và chính các cố vấn Tàu đã huấn luyện, chỉ đạo và điều hướng cuộc thảm sát đến gần nửa triệu dân lành với chủ trương “giết giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ..”

Điều đáng tủi hổ nhất là cộng sản Việt Nam đang nhẫn tâm làm Việt gian bán nuớc cho Tàu, cụ thể là những văn kiện bán nước như Công Hàm Phạm Văn Đồng 1958, Hiệp ước biên giới 1999-2000, và những mật ước nhượng biển đảo và lãnh hải, dâng hiến tài nguyên cho Trung Quốc để bảo vệ chiếc ghế thái thú của mình! Đó là lý do tại sao Hà Nội làm ngơ, hay chỉ phản ứng lấy lệ trước những hành động  ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông, ngang nhiên sát nhập Hoàng sa Trường Sa của Việt Nam vào bản đồ Trung Quốc, thậm chí còn vẽ cả hình lưỡi bò trên hộ chiếu của người Hoa! Đó là chưa nói tới sự kiện cộng sản Việt Nam, vì muốn làm hài lòng đàn anh Bắc phương, đã thẳng tay đàn áp những người xuống đường biểu tỏ lòng yêu nước chống ngoại xâm, qua những cuộc biểu tình từ mấy năm nay, và các cuộc biểu tình ngày 9 tháng 12 vừa qua tại Sài Gòn và Hà Nội, bất chấp những thủ đoạn đàn áp thô bạo của công an và du đảng côn đồ.

Câu hỏi căn bản là trước tình trạng “Vỏ Mác ruột Mao” của cộng sản Việt Nam, dân Việt phải làm gì để đẩy mạnh công cuộc đấu tranh cứu nguy Tổ Quốc? Nhiều người đã nói tới sức mạnh Diên Hồng, tới sức mạnh quần chúng, như là yếu tố quyết định cho cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc và Dân Chủ Hóa Việt Nam hôm nay. Hẳn nhiên, những cuộc xuống đuờng, những buổi cầu nguyện hiệp thông đang thể hiện sức mạnh quần chúng đó. Nhưng thiết tưởng, dân Việt phải thật sự thức tỉnh và đánh thức lương tri của các cán bộ, đảng viên các cấp, để họ nhận chân đuợc cái “Vỏ Mác Ruột Mao” của  Đảng cộng sản Việt Nam. Có như thế thì trên 3 triệu đảng viên, trên cả triệu quân đội, cả triệu công an mới quay mũi súng, thay vì nhắm vào nhân dân, hãy chỉa thẳng vào tập  đoàn Việt gian bán nuớc. Có như thế thì sức mạnh quần chúng mới có hậu thuẫn, lấy đà bừng khởi và chiến thắng!

 

Ngô Quốc Sĩ

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ngô Quốc Sĩ – CSVN Vỏ Mác Ruột Mao

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công dân kính mời đọc bài mới thứ hai 07-01-2013 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

  2. Pingback: Ngô Quốc Sĩ – CSVN Vỏ Mác Ruột Mao « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s