Trần Sơn – Phải giữ điều 4

Trần Sơn (Danlambao) – Thưa bác Trọng, thưa bác Hùng – với ý kến góp ý cho bản hiến pháp mới mà hai bác vừa phát động , em nghĩ thưa 2 bác là đủ, Nếu bác chủ tịch nước tự ái, em xin thưa thêm, thưa bác Sang.
Kính thưa các bác,
Em là em kiên quyết giữ nguyên điều 4 hiến pháp .
Em không phải là thế lực thù địch, em là con dân Việt Nam, một lòng theo đảng, nên mọi điều em trình bày dưới đây là có tình có lý, ngõ hầu giữ cho bằng được điều 4 hiến pháp hiện hành.
Điều 4 khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng CSVN rõ ràng như vậy mà sao thiên hạ lắm lời bàn tán như vậy.
Nhưng em cũng phải thừa nhận điều 4 viết có câu hơi thừa:
– Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật
Câu này thừa, vì từ năm 1945 từ khi đảng cướp được chính quyền, có ai luật hoá hoạt động của đảng đâu mà đảng vẫn cứ hoạt động bình thường đấy thôi, có sao đâu. Đảng muốn làm gì thì làm, cấm ai có ý kiến. Ai ngứa mồm có ý kiến thì thì hậu quả biết ngay ra sao rồi… Tội gì, nếu biết chạy còn có cơ giảm án, hay án treo, chứ tội chống đảng thì có mà chạy đường giời.
Đôi khi đảng có biết là sai, giết cả trăm ngàn dân đen vô tội, thì đảng cứ lấy khăn mù – xoa sụt xùi xin lỗi là xong. Có ma nào lôi dảng ra toà đâu mà đảng lo.
Vậy thì đảng cứ hoạt động bình thường đừng “ke” pháp luật làm gì cho mệt. Câu trên rõ là thừa.
Nói thật, Công khai tài chính thu – chi là biểu thị tôn trọng pháp luật, vậy mà Hiến pháp 1992 đến nay đã tròn 20 năm, chưa năm nào đảng công khai bòn rút bao nhiêu tiền thuế của dân? Đảng chi vào việc gì? Chi cho đối tượng nào? Cho ai vay? Có vay thêm của ai không? v,vv.
Thế thì nói pháp luật làm gì cho thừa.
Điều 4 thế là rút gọn được rồi
Vậy thì điều 5, 7. 83 về vai trò quốc hội cung nên dẹp luôn:
Bày đặt ra quốc hội mà mần chi, hơn 90% là đảng viên rồi, cứ theo chỉ thị , nghị quyết của đảng mà làm, rõ là tốn kém, xuân thu nhị kỳ kéo nhau ra Hà Nội chỉ tốn tiền dân. Đấy, như cái Bô-Xít, như cái xoá sổ Hà Tây có chỉ thị của đảng rồi thì cứ gọi là 99% bỏ phiếu thuận.
Rõ là bày đặt quóc hội cho dân nhiễu loạn thông tin, Dân oan khiếu kiện toàn ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng, có mấy ai ra Ngô Quyền đâu.
Ý em nói là nước mình khỏi cần quốc hội. Nghe đâu bên bắc Triều Tiên không có quốc hội thì phải. Cũng chẳng chết ma nào. Vậy thì nước mình không có quốc hội, không sao, Các bác bỏ điều 83 nhé.
Đã giữ nguyên điều 4 thì điều 17, điều 21 về vai trò các nền kinh tế trong xã hội cung nên dẹp luôn. Đã khẳng định ánh sáng học thuyết Mác – Lê mà còn cho phép kinh tế tư nhân. công ty tư bản thì “chuối” quá.
Hoặc em thấy điều 58 nói là công dân có quyền sở hữu về nhà ở .thì em thấy “bựa” quá. vì đất đai không đuợc quyền sở hữu tư nhân, thì sở hữu nhà trên ngọn cây là hợp lý nhất. Các bác xem lại điều này nhé.
Hoặc điều 70 về tôn giáo cũng nên bỏ luôn. Chùa chiền, nhà thờ chả làm chi cả. Cứ theo lời Lê-Nin dạy tôn giáo chỉ là thuốc phiện của bần dân thì dẹp quách đi cho rồi. Nhất cử lưỡng tiện. vừa đoạt đuợc các cơ sở vật chất của giáo hội, vừa khỏi lo Mỹ cho vào danh sách CPC (vì nước tao có tôn giáo đâu mà vi phạm tôn giáo).
Nhiều lắm, các bác ạ, các bác cứ giữ nguyên điều 4 cho em thì khỏi cần các điều khác.
Đại ý Hiến pháp sửa đổi có 100 điều như sau:
– Điều 1 như điều 4 dưới đây.
– Điều 2 như điều 4 dưới đây .
– Điều 3 như điều 4 dưới đây .
– Điều 4 ( giữ nguyên ).
– Điều 5 nhắc lại điều 4.
– Điều 6 nhác lại điều 4 .
…………………………………
– Điều 100 nhắc lại điều 4.
Em góp ý hiến pháp vậy là nhiều rồi ,các bác cứ giữ nguyên điều 4 cho em nhé .
Khi em viết góp ý hiến pháp. em không bao giờ quên câu bác Triết dặn “Bỏ điều 4 là tự sát” .
Phải nói thật cả 90 chục dân Việt Nam này chỉ có mỗi mình em có chỉ số IQ cao nhất, hiểu đúng thâm ý câu nói của bác Triết. Toàn đảng, toàn dân hiểu sai bét và hay suy diễn lung tung .
Ý bác Triết nói thế này: “Thằng nào mà kiến nghị bỏ điều 4 là thằng ấy tự treo bản án tử hình cho mình” . các bác thấy em nói có lý không.
Chúc các bác Trọng, Hùng, và bác Sang mạnh khoẻ, công tác tốt.
Advertisement
This entry was posted in Phiếm luận, Tản mạn. Bookmark the permalink.

1 Response to Trần Sơn – Phải giữ điều 4

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ tư 09-01-2013 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s