Nguyễn Chí Thiệp – Trại kiên giam

Xin lưu ý quý thính giả: Trại kiên giam bao gồm 10 video mỗi video dài trên 2 giờ, khi hết cuốn 1 sẽ tự động chuyển sang cuốn 2… và cứ thế tiếp tục. Tuy nhiên vì quá dài chúng ta không thể nghe hết một lần nên sau khi ngưng nếu chúng ta muốn tiếp tục vào lúc khác thì khi mở lên video sẽ lại bắt đầu từ cuốn 1. Chúng ta phải dùng con chuột keó cái vòng trắng có chấm đỏ đến hết phần cuối của cuốn 1,2..v..v cho đến khi xuất hiện cuốn mà chúng ta muốn nghe ở phần trên cùng của youtube. Đặc biệt lưu ý youtube thỉnh thoảng bị ngưng nên hãy để mũi tên luôn luôn nằm trên màn ảnh của youtube, khi âm thanh ngưng chúng ta chỉ cần nhích nhẹ con chuột âm thanh sẽ trở lại. Xin mọi người hãy nên nghe hết để biết được sự thât trong cái gọi là “trại cải tạo” của cộng sản

Advertisement
This entry was posted in Trại kiên giam. Bookmark the permalink.

1 Response to Nguyễn Chí Thiệp – Trại kiên giam

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ ba 22-01-2013 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s