Dân Làm Báo – Dân tộc Việt Nam trường tồn là nhờ vào đảng cộng sản!???

Dân Làm Báo“Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó khăn, rất phức tạp. Khó nhưng không thể không làm vì liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Mỗi cá nhân tốt thì tổ chức sẽ tốt, mỗi tổ chức tốt thì Đảng ta sẽ mạnh, mà Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ mãi trường tồn. Đây là phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN.
Phát biểu này được đăng tải trong bài viết trên Tuoitre Online với nhan đề: Ai không nhận khuyết điểm sẽ bị xử lý.
Ai ở đây? Khuyết điểm gì?
Đó chính là các đảng viên cộng sản, là sự thoái hóa hư đốn của họ từ cấp đến trung ương đến địa phương.
Đó là “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên…”
Đó là “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”. 
Đó, chính là cái đảng của ông Nguyễn Phú Trọng mà ông gắn sự trường tồn của dân tộc này vào với nó.
“Đảng ta sẽ mạnh, mà Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ mãi trường tồn…
Thế thì nếu đảng của ông không vững mạnh thì dân tộc này có trường tồn không?
Thế thì mấy ngàn năm trước khi có đảng cộng sản, dân tộc này chết tiệt?
Thế thì ngàn năm sau khi đảng cộng sản chui cống, dân tộc VN chết theo?

Chỉ mới vài chục năm bị đảng nắm đầu lãnh đạo, nhìn vào bản đồ Việt Nam, hướng ra Thái Bình Dương, tìm những địa danh thân yêu, những vùng trời biển đảo đã bị lá cờ đỏ 5 sao vàng chiếm ngự sẽ hiểu được thế nào là Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ mãi trường tồn.

Trở lại với câu “Ai không nhận khuyết điểm sẽ bị xử lý”. Chỉ với một cụm 9 từ đủ để phản ảnh tư duy rừng rú của những người đứng trên luật pháp (cho dù luật pháp do đảng lập ra cũng là một mớ luật rừng). Tư duy đó là những người cộng sản đang nắm quyền, chỉ cần nhận khuyết điểm thì tất cả những tội lỗi, vi phạm pháp luật coi như… xong? Chỉ tiếc là: coi như… xong mà còn chưa có đồng chí nào chịu nhận tội!
Ông Trọng còn phán: “Trong lịch sử, đây không phải lần đầu tiên Đảng ta ban hành một nghị quyết về xây dựng Đảng. Nhưng ngay từ khi ra đời, nghị quyết trung ương 4 về xây dựng Đảng đã thu hút sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng của tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân, cho rằng Đảng ta đã bắt trúng bệnh và bốc đúng thuốc.” 
Cần gì nhờ đến cái nghị quyết trung ương 4 mà ông Trọng nỗ ẩu “thu hút sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng của tuyệt đại đa số nhân dân” mới bắt trúng bệnh. Dân ta cả nước đều thấy rõ bệnh và thấy từ lâu, thấy từ những con vi khuẩn ung thư trong máu cho đến những con giòi ung mũ trên hình hài những đảng viên đang mang chứng bệnh họ tham: tham nhũng, tham ô.
Nhưng bốc đúng thuốc thì chuyện đó hoàn toàn không. Cứ nhìn hiện tượng đồng chí X thì thấy. Cứ nhìn toàn thể những UVTUD vẫn đang an toàn, tiếp tục là một bộ phận không nhỏ, một bầu sâu thì sẽ tỏ tường.

Muốn bốc thuốc đúng? Có thầy thuốc nhân dân đây. Toa thuốc mang tên: chúng đã hết thời. Vì sao?
Vì cứ nghe lời ông xếp sòng của đảng phán thì sẽ rõ:
“Sau gần một năm triển khai, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã được tiến hành từ cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng đến từng đảng viên, trở thành đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn không ít băn khoăn cho rằng bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa qua như “hòa cả làng”, chẳng biết bộ phận không nhỏ (tham nhũng, biến chất…) nằm ở đâu, thậm chí có tâm tư, tâm trạng chưa hài lòng, cho rằng “không thành công” vì không kỷ luật được ai. Đằng sau sự quan tâm và nỗi băn khoăn đó, có thể cảm nhận nhân dân trông đợi và kỳ vọng nhiều lắm, yêu cầu, đòi hỏi cao lắm và trách nhiệm chính trị của Đảng lớn lắm. Cần nhận thức rõ rằng: nghị quyết này với yêu cầu trước mắt chủ yếu là để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn, nếu ai không chịu nhận khuyết điểm, không chịu sửa thì mới kỷ luật, xử lý. Vả lại, việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 không phải chỉ có kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mà còn một loạt biện pháp, giải pháp về cơ chế, chính sách, tổ chức, cán bộ, chế độ sinh hoạt, cơ chế giám sát, công tác giáo dục…”
Những dòng chữ tô đậm tự nó nói lên tình trạng hết thuốc chữa của cái đảng mà tự những kẻ đứng đầu của nó cho rằng vận mệnh, sự sống còn của dân tộc này phải gắn chặt vào nó.
*
Ai không nhận khuyết điểm sẽ bị xử lý 
TT – “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó khăn, rất phức tạp. Khó nhưng không thể không làm vì liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Mỗi cá nhân tốt thì tổ chức sẽ tốt, mỗi tổ chức tốt thì Đảng ta sẽ mạnh, mà Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ mãi trường tồn”. 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một
lần tiếp xúc cử tri tại Hà Nội – Ảnh: Việt Dũng
Đó là chia sẻ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi trả lời phỏng vấn TTXVN. Tuổi Trẻ xin trích đăng bài trả lời này của Tổng bí thư.
Sau gần một năm thực hiện, nghị quyết trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã có sức lan tỏa sâu rộng, dù còn có ý kiến cho rằng việc thực hiện nghị quyết chưa mang lại kết quả như mong muốn. Là người thiết kế và đã dành nhiều tâm huyết cho công việc này, xin Tổng bí thư cho biết cần phải làm gì để nghị quyết tiếp tục được triển khai quyết liệt và hiệu quả?
– Trong lịch sử, đây không phải lần đầu tiên Đảng ta ban hành một nghị quyết về xây dựng Đảng. Nhưng ngay từ khi ra đời, nghị quyết trung ương 4 về xây dựng Đảng đã thu hút sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng của tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân, cho rằng Đảng ta đã bắt trúng bệnh và bốc đúng thuốc.
Bản thân tiêu đề “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nói lên tính thời sự, cấp bách của việc ban hành nghị quyết này.
Bước vào kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế, nhiều vấn đề mới đang đặt ra, cả về lý luận và thực tiễn. Trong khi đó, công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên còn những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đáng lo ngại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên… Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nghị quyết trung ương 4 về xây dựng Đảng đã chỉ rõ ba vấn đề cấp bách, bốn nhóm giải pháp cần làm ngay để xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và cán bộ.
Sau gần một năm triển khai, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã được tiến hành từ cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng đến từng đảng viên, trở thành đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn không ít băn khoăn cho rằng bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa qua như “hòa cả làng”, chẳng biết bộ phận không nhỏ (tham nhũng, biến chất…) nằm ở đâu, thậm chí có tâm tư, tâm trạng chưa hài lòng, cho rằng “không thành công” vì không kỷ luật được ai. Đằng sau sự quan tâm và nỗi băn khoăn đó, có thể cảm nhận nhân dân trông đợi và kỳ vọng nhiều lắm, yêu cầu, đòi hỏi cao lắm và trách nhiệm chính trị của Đảng lớn lắm. Cần nhận thức rõ rằng: nghị quyết này với yêu cầu trước mắt chủ yếu là để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn, nếu ai không chịu nhận khuyết điểm, không chịu sửa thì mới kỷ luật, xử lý. Vả lại, việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 không phải chỉ có kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mà còn một loạt biện pháp, giải pháp về cơ chế, chính sách, tổ chức, cán bộ, chế độ sinh hoạt, cơ chế giám sát, công tác giáo dục…
Có thể dễ dàng nhận thấy các nội dung của nghị quyết trung ương 4 đang được triển khai thực hiện rất khẩn trương và nghiêm túc. Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã ban hành một loạt nghị quyết, kết luận, quy định quan trọng về giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên; sự gương mẫu của người đứng đầu; về xây dựng quy hoạch cán bộ cấp trung ương… Đã lập lại Ban Nội chính trung ương, Ban Kinh tế trung ương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết; chấn chỉnh ngay một số khuyết điểm; đổi mới ngay một số lề lối, phong cách công tác; xử lý nghiêm một số cán bộ có sai phạm ở các cấp… Tinh thần nghị quyết cũng đã lan tỏa sâu rộng trong hoạt động của toàn hệ thống chính trị, phả vào hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành luật pháp, chính sách, thành các chương trình hành động cụ thể. Mới đây nhất, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng, đáng chú ý là Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi), nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Hà Nội đã đi đầu cả nước, thí điểm thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy và đối với lãnh đạo một số sở, ngành TP ngay từ đầu năm 2013. Chính phủ đã ban hành chương trình hành động nhằm tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong đó xác định các nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng, lãng phí… Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra đều đang tích cực vào cuộc. Nhiều địa phương đã có chương trình, kế hoạch sửa chữa ngay một số khuyết điểm, khắc phục sớm một số yếu kém…
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó khăn, phức tạp; đó là cuộc đấu tranh cam go ngay trong mỗi con người, mỗi tổ chức, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, bình tĩnh, tỉnh táo. Mỗi cá nhân tốt thì tổ chức sẽ tốt, mỗi tổ chức tốt thì Đảng ta sẽ mạnh, mà Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ mãi trường tồn.
* Nhân dịp xuân mới Quý Tỵ 2013, Tổng bí thư có điều gì nhắn gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài? 
– Năm 2013 bên cạnh những thuận lợi và thành tựu đã đạt được, dự báo tình hình thế giới cũng như ở trong nước sẽ còn tiếp tục khó khăn. Tôi mong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hãy vững một niềm tin, đồng lòng nhất trí, quyết tâm đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục những bước phát triển vững chắc. Mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam có một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Từ niềm vui nhỏ sẽ nhân lên niềm vui lớn, từ thành công nhỏ sẽ làm nên thành công lớn của đất nước, dân tộc.
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s