Daily Archives: 27/01/2013

Trần Nhu – Lê Đức Thọ : Tội phạm chiến tranh

TGCD : Nhân 40 năm ngày ký Hiệp định Paris chúng tôi xin đăng lại bài “Lê Đức Thọ : Tội phạm chiến tranh” của tác giả Trần Nhu để nói lên cái gian manh xảo quyệt của người cộng sản điển hình là … Continue reading

Posted in Tài liệu | 1 Comment

Thông báo Đại hội kỳ 12 của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam/ Hải Ngoại

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM Federation Of Associations Of Former Vietnamese Political Prisoners 4032 Stonefield Dr, Orlando, Fl 32826 . Phone : (407)250-4978, E Mail: Tonghoictnctvn@yashoo.com Số__027__/BCH/THCTNCT/VT     

Posted in Tin tức thời sự | 1 Comment

CTV Danlambao – Công nhân Hậu Giang đình công, chủ tịch tỉnh ‘giải vây’, dọa bắt người

CTV Danlambao – Liên tục trong hai ngày 26 và 27/1/2013, 3000 công nhân công ty TNHH Minh Phú (Châu Thành, Hậu Giang) đã đình công để đòi quyền lợi chính đáng. Cuộc đình công 2 ngày liên tục đã … Continue reading

Posted in Tin tức thời sự | Leave a comment

Huỳnh Thục Vy – Tản mạn về trí thức và thời cuộc

Huỳnh Thục Vy (Danlambao) – Trước nay, trước mỗi kỳ đại hội đảng CS, thiên hạ hay bàn chuyện ông này, ông kia có tư tưởng cải cách, có khả năng thay đổi thể chế để dân chủ hóa đất … Continue reading

Posted in Tản mạn | 1 Comment