VRNs – Tiếp tục thông tin sự thật về Hiệp định Paris (27.01.1973)

 

VRNs (30.01.2013) – Washington DC, USA – Những ngày này, nhân sự kiện kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris, đình chiến tại Miền Nam Việt Nam, nhiều hãng tin và ngay cả VRNs cũng đã có những bình luận và nhận định một chiều kích nào đó về biến cố này.

Nhân đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng xem video, cuộc trao đổi giữa nhà báo Phạm Trần, SBTN vùng Hoa Thịnh Đốn với ông Hoàng Đức Nhã, bí thư của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Video do nhà báo Phạm Trần cung cấp.

This entry was posted in Tài liệu. Bookmark the permalink.

1 Response to VRNs – Tiếp tục thông tin sự thật về Hiệp định Paris (27.01.1973)

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ tư 30-01-2013 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s