Phim “Việt Nam! Việt Nam!” có phụ đề Việt ngữ

Nguồn http://www.buudoan.com/

Hôm trước TL có post bộ phim tài liệu của John Ford. Hôm nay nhận được bộ phim này có phụ đề của một đọc giả là Nguyễn Hùng. Mời bạn bè ai quan tâm thì xem lại. Xin chân thành cám ơn anh Nguyễn Hùng

This entry was posted in Tài liệu. Bookmark the permalink.

1 Response to Phim “Việt Nam! Việt Nam!” có phụ đề Việt ngữ

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ năm 31-01-2013 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s