Liên quan đến chuyện một nhân viên tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn bán “visa” vào Mỹ, một tòng phạm người Việt tại Hoa Kỳ bị bắt

 

 Tin tc báo chí tiếng Vit va r lên tin bà Hng Võ – mt đng phm – b bt ti M. Thc ra, bà Hng Võ đã b bt vào ngày 8 tháng 5, trước khi ông Michael T. Sestak b bt đến 5 ngày. Bà Hng Võ là mt công dân M, được sinh ra và ln lên ti Colorado, và tng tt nghip đi hc University of Denver vào năm 2008.

Như chúng tôi đã loan tin, ông Michael T. Sestak, 41 tui, mt nhân viên tòa tng lãnh d M ti Sài Gòn đã b bt vào ngày 13 tháng 5 va qua vì ti bán chiếu khán (visa) thu v hàng triu đô la. 

Chuyn này đang tiếp tc bùng n vì nhng tình tiết mi.

 

Michael T. Sestak, 41 tui, mt nhân viên tòa tng lãnh d M ti Sài Gòn đã b bt

– Tin tc báo chí tiếng Vit va r lên tin bà Hng Võ – mt đng phm – b bt ti M. Thc ra, bà Hng Võ đã b bt vào ngày 8 tháng 5, trước khi ông Michael T. Sestak b bt đến 5 ngày. Bà Hng Võ là ch/em ca mt đng phm khác, mà người này hin đang điu hành mt công ty đa quc gia Sài Gòn. Bà Hng Võ là mt công dân M, được sinh ra và ln lên ti Colorado, và tng tt nghip đi hc University of Denver vào năm 2008.

– Bà Võ hin b giam ti nhà tù liên bang mà không được đóng tin ti ngoi hu tra. Lut sư ca bà là Sandi Rhee va np đơn ti Hoa Thnh Đn yêu cu cho bà ti ngoi, nhưng chính quyn đã t chi vì s bà b trn.

– Trong mt email trao đi vào tháng 7 va qua, bà Hng Võ và mt người quen đã bàn đến chuyn kiếm khách hàng mun tr tin 50 ngàn M kim đ được đi M. Email viết là “Đây ch là chiếu khán du lch, ch không phi là công dân, thế nhưng khi bn đã đi, bn có th biến mt (kết hôn) hay tr li Vit Nam và có được ‘đèn xanh’ đ đi bt c lúc nào bn xin visa mi đến M.”

– Các nhà điu tra còn có được lnh truy nã ca tòa án đ lc các emails được gi đến cho Sestak và nhng đng phm. Và t đó, h thu thp nhiu d kin. Các nhà điu tra đã có được nhiu emails gia các đng phm, k c ni dung vì sao h quen biết được Sestak vào tháng 6 va qua. Trong mt email được cho là ca bà Võ có nói đến Sestak là “mt gã đàn ông đc thân, mun có ai đó cùng.” Hay mt email khác viết “Gã này làm vic ti tòa tng lãnh s đây đã ra ngoài và ăn ti vi chúng tôi. Anh y là người phê chun chiếu khán cho người Vit Nam qua M, vì thế ông ta là mt s quen biết rt tt đ có được…” và ri nhiu chuyn xy ra, k c chuyn liên quan đến đàn bà.

– Các điu tra viên ca B Ngoi Giao M t rng ông Sestak quen biết vi gia đình bà Hng Võ ti Vit Nam, vào thi đim ông ta chu trách nhim duyt xét chiếu khán du lch M. T l chp thun ca ông Sestak tăng mt cách đáng k vào mt năm trước đây, vào thi đim chuyn hi l bt đu.

– Theo Văn Phòng Dch V An Ninh ca B Ngoi Giao thì vic điu tra đã bt đu vào tháng 7, 2012. Đó là lúc mà Tòa Tng Lãnh S Hoa Kỳ ti Sài Gòn nhn được thư báo 50 người t mt ngôi làng đã tr 55 ngàn cho mi người đ có chiếu khán đi M. Thư t cáo này có tên tui, ngày sinh và hình nh ca 7 người đã mua chiếu khán đi M, mà trong đó có 5 người do chính Sestak phê chun.

– 4 trong 5 đng phm hin đang sng Sài Gòn.

– Sau khi np đơn 3 ngày hay ngn hơn, khách hàng nhn được giy hn ti tòa tng lãnh s và được Sestak phng vn và phê chun cho chiếu khán.

– Các điu tra viên liên bang nói rng đ nhn tin hi l, Sestak m tài khon mt ngân hàng thương mi Bangkok, Thái Lan vào tháng 5, 2012. Trương mc này đã nhn 35 ln chuyn tin, tng cng 3.23 triu M kim, t ngân hàng Bank of China Bc Kinh. Ông ta đã dùng tin này đ mua ít nht 9 bt đng sn được trang b đy đ Thái Lan.

– Sestak còn phm ti khai gian khi mà ông ta không khai trương mc ti ngân hàng Thái Lan trong đơn Khai Trình Tài Chánh ca Tình Báo M mà ông ta đã khai trình vào tháng 9 va qua trong lúc chun b nhim v mi trong quân đi.

– Ngoài ra, Sestak còn khai gian vi các điu tra viên liên bang trong cuc phng vn vào ngày 19 tháng 10 va qua, khi mà h hi anh ta là liu anh ta có “biết bt c người M nào có tin nhiu khi bn đó, loi tin không bình thường, ngoài lương phn thông thường” hay không? Sestak đã tr li “Tôi không th nghĩ đến ai có bt c điu gì.” Và điu này s thêm nhiu bt li cho anh ta.

– Ngoài ra, Sestak còn chuyn cho người em gái 40 tui, tên là Jennifer ti Yulee, Florida, mt khon tin 150 ngàn, t mt trương mc Bc Kinh đến mt trương mc Texas. Vic chuyn này do mt người v ca mt thương gia tòng phm trong v bán chiếu khán này thc hin. S tin này sau đó được chuyn t Texas đến mt trương mc ti mt nhà băng ca cô em gái ca Sestak. Cô em gái ca Sestak là Jennifer nói “vào thi đim này, tôi không có ý kiến gì c.” Và cô ta đến nay cũng không b t vì sai phm gì c.

Câu chuyn v bán chiếu khán nhp cnh vào M ca Sestak, mt viên chc ca tòa tng lãnh s M ti Sài Gòn chc chưa dng li đây.

Chúng tôi s cp nht khi có tin mi.

Nguyn Dương

(Theo Times Union)

This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to Liên quan đến chuyện một nhân viên tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn bán “visa” vào Mỹ, một tòng phạm người Việt tại Hoa Kỳ bị bắt

  1. Pingback: Liên quan đến chuyện một nhân viên tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn bán “visa” vào Mỹ, một tòng phạm người Việt tại Hoa Kỳ bị bắt | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

  2. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ ba 04-6-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

  3. Pingback: Liên quan đến chuyện một nhân viên tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn bán “visa” vào Mỹ, một tòng phạm người Việt tại Hoa Kỳ bị bắt | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s