VRNs – Nhà cầm quyền xúi giục chức sắc quốc doanh tấn công thánh thất Cao Đài Long Bình, Gò Công Tây

“Có 6 người bị bắt trong đó có ngài Chánh trị sự Lê Văn Ngọc Diệp và 5 đồng đạo.”


VRNs (03.07.2013) – Tiền Giang – Lúc 11:40: Ngài Chánh trị sự Bảy uất ức, nói: “Chúng tôi chỉ tu hành, cầu nguyện cho nhân dân bá tánh được an lạc nhưng chúng nó tàn ác quá và đánh đập dã man quá!”.
VRNs đã liên lạc được với Ngài chánh trị sự Lê Văn Ngọc Diệp. Ngài cho biết: “Chúng nó bắt, trói và đưa tôi lên xe, để đưa đến Thánh thất Cao Đài Vĩnh Bình, huyện Gò Tây, Tiền Giang. Đây là thánh thất của quốc doanh. Tôi đang ngồi ở văn phòng thánh thất của ban cai quản của hội đồng chủ quản huyện Gò Tây và chúng nó đang phỏng vấn tôi đây.”
Ngài chánh trị sự Ngọc Diệp kiên quyết khẳng định: “Chúng tôi không theo hội đồng chủ quản của Nguyễn Thành Tám, là hội đồng Quốc doanh. Dầu cho nhà cầm quyền có lấy thánh thất đi nữa, anh em chúng tôi sẽ về nhà, tu tại gia bảo thủ luật pháp của Đạo Cao Đài. Chúng tôi chỉ biết một Đạo Cao Đài mà thôi chứ không biết đạo Cao Đài quốc doanh. Chúng tôi sẽ tu tại tại gia chứ nhất quyết không theo một phái nào hết.”
Ngài chánh trị sự Ngọc Diệp cho hay: “Nhiều thánh thất đã bị lấy đi, riêng thánh thất này đã giữ được mấy năm nay nên chúng nó dùng thủ đoạn này để lấy thánh thất. Chúng nó muốn chúng tôi đi theo chủ quản quốc doanh để dễ cai trị nên không cho chúng tôi đi theo đạo Cao Đài thuần túy.”
Ngài chánh trị sự Ngọc Diệp cho biết thêm: “Có 6 người bị bắt trong đó có ngài Chánh trị sự Lê Văn Ngọc Diệp và 5 đồng đạo.”
Nhắc lại sự kiện, sáng nay, 8:00 am, những người Cao Đài nhân danh nhà nước đang tụ tập trước của thánh thất Cao Đài Lòng Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, ném đá vào thánh thức làm đổ máu nhiều đồng đạo đang cầu nguyện bên trong, và dùng cưa sắc cưa cổng thánh thất.
Hiền tỷ chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng cho VRNs biết: “Thánh thất Cao Đài Bình Long, Gò Công Tây thuộc cao Đài chân truyền, do hiền huynh chánh trị sự Lê Văn Ngọc Diệp cai quản từ trước đến nay. Nhiều lần những người Cao Đài đi theo nhà nước, được nhà nước phong cho làm chức sắc đến đòi chiếm lấy thánh thất này, nhưng các đồng đào chân truyền không đồng ý. Hiện nay, từ bên ngoài, những người theo đạo quốc doanh, đang tấn công dữ dội”.
Hiền huynh chánh trị sự Hứa Phi, từ Lâm Đồng lên tiếng: “Chúng tôi phản đối việc dùng tôn giáo đánh phá tôn giáo. Nhà cầm quyền phải trả lại quyền tự trị tôn giao cho các tôn giáo”.
Đây là số điện thoại của hiền huynh chánh trị sự Lê Văn Ngọc Diệp: 0162.840.2538, người đang cố thủ bảo vệ thánh thất.
Lúc 09:45 – Ngài Chánh trị sự Bảy, đang có mặt tại thánh thất Long Bình, cho biết: “Hiền huynh chánh trị sự Lê Văn Ngọc Diệp và ông cựu Chánh sự bị công an bắt lên một chiếc xe và không biết đưa đi đâu. Bên ngoài có rất nhiều công an và côn đồ lao vào đánh những người bên trong, 30 anh bị đánh đổ máu và hiện đang băng bó vết thương. Chúng tôi chỉ đối đáp bằng miệng nhưng cũng bị oánh. Họ làm những chuyện quá tồi tệ không thể tưởng tượng được”.
This entry was posted in Tiếng kêu từ địa ngục, Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

1 Response to VRNs – Nhà cầm quyền xúi giục chức sắc quốc doanh tấn công thánh thất Cao Đài Long Bình, Gò Công Tây

  1. Pingback: VRNs – Nhà cầm quyền xúi giục chức sắc quốc doanh tấn công thánh thất Cao Đài Long Bình, Gò Công Tây | Trinhngoctoan's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s