Daily Archives: 07/07/2013

Xin trình bày vài suy nghĩ nhân đọc bài rất thuyết phục của anh Đặng Chí Hùng.

 Đặng Chí Hùng – Những sự thật cần phải biết (Phần 9) – Tinh thần dân tộc tiếp nối qua lá cờ Trực Ngôn Nhìn lại lòng mình chân thật, chúng ta hãy tự hỏi: Vì sao chúng ta- những người … Continue reading

Posted in Tản mạn | 3 Comments

Diễn Đàn Công Nhân gửi các đại biểu quốc hội nước CHXHCNVN!

  Các vị – dù hiện trạng đang ra sao, và, cho dù không do nhân dân Việt nam trực tiếp bầu lên, thì các vị cũng đang mang danh là Đại biểu của Nhân dân, có trách nhiệm thay … Continue reading

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục | 2 Comments

Cuộc chỉnh lý “Mùa Xuân Ai cập”

Nguồn http://dcvonline.net Spartacus   Cuộc chỉnh lý cách mạng lần này, phế truất ông Morsi, có thể chưa phải là cuộc chỉnh lý cuối cùng trước khi người Ai Cập đạt được mục tiêu cuối cùng: một xã hội tự … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment

Mai Xuân Dũng – Những tử huyệt của dân chủ

Dân chủ thực hành và Dân chủ khẩu hiệu Mai Xuân Dũng – “Dân chủ khẩu hiệu” (Democracy slogan) không phải là một khái niệm mới mà là ngôn từ ước lệ để chỉ thứ Dân chủ ưa dùng cho … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment