Phan Châu Thành – Sự chuyển hướng của 3X: Theo Nga thì còn đảng còn Nước?

Phan Châu Thành (Danlambao) – Theo Mỹ thì mất đảng, theo Tàu thì mất Nước. Đó dường như đã thành câu châm ngôn mới ai cũng biết, thành câu nói cửa miệng của người dân quan tâm đến tương lai gần của đất nước, của dân tộc, cả phe này lẫn phe kia. Đó dường như cũng là nan đề lớn nhất của đảng CSVN nhiều năm nay, ngoài hai nan đề tham nhũng, tức đạo đức, và kinh tế, tức mô hình phát triển mà họ đã và đang thực sự “bó tay chấm cơm”, tức kệ cha đất nước và dân ngu chúng nó, miễn là mình vẫn “vinh thân phì gia”, vẫn “chấm cơm” là được.

Thế là, suốt gần bảy mươi năm nay, đất nước và dân tộc Việt đau thương vẫn đang phải cõng số người “vinh thân phì gia” đông đảo nhất lịch sử đánh nhau của mình, chính là hàng triệu người ăn trên ngồi ngồi trốc trong xã hội là các đảng viên CS có quyền chức và những kẻ vây cánh. Họ vinh thân phì gia chỉ vì giỏi bè phái đánh nhau (nội bộ đảng) và giỏi bè phái tham nhũng (ăn cướp và ăn cắp), và họ đạp cả dân tộc xuống bùn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, để được thế.
Liệu họ có biết là đã quá sức chịu đựng của dân tộc mình, dù có lịch sử đánh nhau mấy nghìn năm, từ lâu rồi?
Tại sao tôi nói đã quá sức chịu đựng của dân tộc ta từ lâu rồi, mà dân tộc ta vần đang “cõng” được họ? Sức chịu đựng của dân tộc là sức chịu đựng của linh hồn và văn hóa dân tộc, của phần người tinh tú và xã hội văn minh của dân tộc, đã bị vượt quá từ lâu. Nỗi nhục dân tộc bị đàn áp và lừa dối đã phơi bày khắp nơi, trong mọi mảnh hồn dân tộc. Tự hào dân tộc đã mất. Cái giúp dân tộc Việt vẫn đang chịu đựng sự đàn áp tàn khốc của CSVN phổ biến chỉ còn nhờ phần “con” trong mỗi con người – nhờ bản năng sinh tồn của “con” trong mỗi “người” mà thôi.
Nếu dân tộc ta có văn hóa mạnh mẽ vĩ đại hơn, ví dụ như dân tộc Nga và các dân tộc Đông Âu chẳng hạn, thì CSVN cũng không thể còn đất sống trên đất VN đến ngày hôm nay được.
Nhưng văn hóa dân tộc Việt ta, dù đã ‘vượt” đi ra xa, thì vẫn yếu hơn dân tộc Tàu (mà tôi cũng chẳng ngưỡng mộ bao nhiêu). Mà dân tộc Tàu vẫn đang phải chịu “cõng” đảng CSTQ, thì đó là cái phần “con” của hơn một tỷ “người” Tàu đang cõng ách đô hộ của đảng CSTQ mà thôi. Dân tộc và văn hóa Trung Hoa cũng quá sực chịu đựng CSTQ từ lâu rồi.
Trở lại với các vấn nạn của VN, đối với đảng CSVN, không có vấn nạn dân chủ, vì họ luôn có “dân chủ trong đảng” rồi, và họ có “dân chủ vạn lần hơn tư bản” cho dân rồi.
Vậy chỉ còn một vấn nan duy nhất: “Theo Mỹ thì mất đảng, theo Tàu thì mất Nước”?
Nhưng cái vế đầu tiên, “Theo Mỹ mất đảng” thì toàn bộ đảng CSVN hơn ba triệu kẻ đã kiên quyết là Trần Ích Tắc, đã xóa đi bằng các đường lối và hành động “kiên trì cách mạng XHCN và đạo đức tư tưởng HCM” của họ bấy nay rồi. Bởi vì, họ không bao giờ muốn mất đảng, tức dời bỏ quyền lợi của mình, cho dù vì tương lai tốt đẹp hơn cho cả dân tộc. Đó cũng là phản xạ tự nhiên từ phần “con” của họ – không “con” nào tự hy sinh mình cho “con” khác cả. Không con nào muốn “tự sát” vì ai hay điều gì cả.
Như vậy, dân tộc Việt Nam, “lãnh đạo” bởi hơn 3 triệu “con” và rất nhiều cừu khác nữa, chỉ còn một tương lai duy nhất chờ đón: Theo Tàu và chịu mất Nước?
Đúng vậy, và còn tệ hơn thế!
CSVN chỉ đang tồn tại bằng phần “con” như trên, thì động lực chính của nó vẫn chính là phần “con” đó: hơn 3 triệu “con” cắn xé nhau tranh ăn. Thế thì đất nước thoát sao khỏi nạn?!
Trong khi nhóm Cả Lú và Tư Sâu và đa số con “đảng viên cs trung kiên” nhất quyết chọn con đường bán nước theo Tàu mà Hồ Râu đã vẽ ra từ đầu, thì “con” 3X không thể cũng chọn con đường đó như của đối thủ được, dù “con” 3X cũng không muôn “tự sát” vì dân tộc như các con Cả Lú và Tư Sâu.
“Con” 3X chọn con đường mới khác: theo Tàu một nửa “lớn”, và theo Nga một nửa “nhỏ”, để vẫn còn đảng và biết đâu còn cả “nước”? Chí ít, cái “nước” ấy là của con 3X, đối với con 3X vẫn còn để tiếp tục được quậy đục nát nữa lên, thì cái “Nước” ấy của dân tộc Việt chắc chắn cũng mất.
Đó là lý do gần đây trên báo chí lề đảng chúng ta thấy nhiều dấu hiệu của sự “chuyển hướng” của VN. Nhưng đó là chuyển hướng của chính phủ con 3X mà thôi.
Tại Shangarila Singapore “con” 3X tuyên bố niềm tin chiến lược sẽ không gửi ở Tàu nữa. Mà gửi ở Mỹ thì họ đã lắc rồi vì VN không chấp nhận dân chủ hóa mà theo Tàu đàn áp dân chủ rồi. Vậy ở đâu? Địa chỉ mới đã lộ ra: nước Nga của Putin “sáng giá” vì mới “tự do”.
3X và chân tay sang Nga nhận 6 tàu ngầm Kilo 636M. 3X và chân tay chuyển lại 14 thỏi Uranium cho Nga, để đổi lại uranium cho vũ khí trên Kilo. 3X và chân tay giao cả 3 nhà máy điện Nguyên tử tương lai của VN cho Nga. 3X và chân tay cho Nga phục hồi một loạt hoạt động quân sự và bán quân sự tại Cam ranh và khắp nơi trên đất S…
Nói chung, hoạt động của người Nga với VN trên đất VN như bừng tỉnh lại. Lũ maphia đỏ từ Nga về làm quan sư và lâu la cho “con” 3X bấy nay bỗng trở thành thế lực ngông nghênh nhất ở VN trong mọi lĩnh vực kinh tế, tài chính, thiết bị quân sự, ngoại giao, và cả văn hóa, chính trị, nhất là an ninh. Chúng được 3X cài, à quên: “bổ”, vào khắp mọi cơ quan của chính phủ, quân đội, an ninh… Đột nhiên, sau nhiều năm bị khinh rẻ, lại thấy nhiều anh hai, anh ba Sài Gòn, nhiều công tử miền Tây – con cháu 3 X bỗng yêu và nói tiếng Nga… Nghe tiếng Nga theo giọng Càu Mau của 3X thật tức cười, cà chớn và nhục nhã!
Nhưng có đúng là đi theo Nga thì sẽ còn Đảng còn Nước?
Còn đảng thì đúng rồi. Đó là cái hơn của con 3X so với các con cả Lú tư Sâu. Cái đảng có thêm Nga “sô viết” bảo trợ vẫn sẽ “hơn” cái đảng chỉ dưới cờ “4 tương nhau” của trên 20 triệu “con” CS Tàu. Nhưng đó là cái đảng gì?
Cái đảng sẽ do tên siêu lưu manh như Putin bảo hộ có phải là đảng cộng sản khi chính Putin gọi và coi cái đảng CS “tổ cụ của các đảng CS khác” là đảng CS Nga là tội đồ của dân tộc Nga? Đó sẽ chỉ là đám maphia Việt của “con” 3X do Putin Nga lợi dụng cho nhà nước độc tài của Putin tại Nga mà thôi. Dân tộc Việt lại sẽ vào cảnh một cổ hai tròng…
Và cái tròng thứ nhất vẫn thế: đô hộ của Tàu lên đất và dân Việt. Vì “con” 3X cũng vẫn theo Tàu triệt để đó thôi – mọi sự khủng bố, đàn áp nhân quyền và dân chủ hầu như do con 3X và lâu la thực hiện.
Đối với Tàu, “con” 3X hay các “con” cả Lú tư Sang cũng “mọi” thế thôi, cũng lũ Trần ÍchTắc cả thôi, miễn là chúng để cái Lưỡi “pò” của “ngộ” xực hết cái China’s Nan Hai (Biển Đông) và IndoChina (Đông dương). Tàu không ngán Putin bằng Nhật và… Việt. Tàu chỉ “ghét” vì ngán ba dân tộc: Mỹ, Nhật và Việt!
Nhưng dân tộc Việt thì đã có tay chân của Tàu là hơn 3 triệu “con” CS Việt tự diệt và dâng lên rồi, ngán chi mấy thằng nhiều “bợ” là Nga, dù sao “bợ” của chúng là “bợ” nguyên tử như Kilo 636M, dù Nga vẫn là lực lương quân sự hạng mạnh thứ hai trên thế giới mà “bợ” Tàu tạm thời chưa vượt được.
Chỉ có dân tộc Việt là sẽ bị kẹt cứng giữa phân Tàu và bợ Nga, Mỹ thì đứng xa nhìn cười, đợi cả 3 cùng tự chết. Mà cũng sẽ sớm thôi… Dân Mỹ đủ kiên nhẫn ngồi nhìn bi hài kịch lớn nhất Lịch sử loài người, có chi một vài nhiệm kỳ tổng thống.
Tóm lại, với phần sau câu hỏi của đầu bài: Theo Nga liệu có còn Nước Việt không?, câu trả lời vần là: Không! Vẫn mất nước vào tay Tàu. Và còn tệ hơn nữa: thêm một cái tròng trên cổ dân Việt dính “bợ” nguyên tử của lưu manh Putin.
Chỉ có cả dân tộc Việt ta, tương lai chết vẫn là chết, mất nước vẫn là mất nước ư?!
Vấn đề là chúng ta có chịu nổi như thế được hay không?
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s