Hình ảnh Đồng Bào Cao Đài tại Thánh Thất Long Bình bị Cộng Sản Tấn Công

 


Hình ảnh những Chức Việc và Tín Hữu Đạo Cao Đài Bảo Vệ Chơn Truyền Chánh Pháp bị Chánh Quyền địa phương họp tác với bọn giả Đạo bàn môn HĐCQ (Hội Thánh Trá Hình Toà Thánh Tây Ninh) tấn công đánh đập tàn sát người Đạo tại Thánh Thất Long Bình, Châu Đạo Gò Công (Đông), tỉnh Tiền Giang vào lúclúc 8g30 sáng ngày 26 – 05 Quý Tỵ (dl 03 – 07 – 2013)
Hình ảnh sau đây: Chúng dùng gậy , ba trắc , roi điện ,đá ,tấn công những tín đồ trung kiên gìn giữ thánh thất .

Hình ảnh
Hiền Huynh PTS nguyễn Văn EM bị chọi đá lủng đầu máu chảy dầm dề

Hình ảnh

Hình ảnh
Công an và côn đồ cầm gậy gộc, dùi cui đen của cảnh sát 113, chuẩn bị tấn công

Hình ảnh
Công an mặc thường phục cầm dùi cui đen của cảnh sát 113 đang leo rào tấn công Thánh Thất Long Bình

Hình ảnh
Con một vị cựu chức việc HĐCQ dùng len xắn vào chân cùa một em Ban Lễ

Hình ảnh

Hình ảnh
Hiền Huynh PTS Nguyễn Văn Em bị thương nặng máu chảy dầm dề

Hình ảnh

Hình ảnh
Đồng Đạo nầy bị dùi cui đánh vào chân

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Cao Đài quốc doanh, CA mặc thường phục và côn đồ xã hội đen, đi trên 10 chiếc xe từ 7 đến 25 chỗ ngồi và rất nhiều xe gắn máy, tiến chiếm TT Long Bình

Hình ảnh

Hình ảnh
[highlight=#e1ebf2]Công an mặc thường phục và côn đồ cầm gậy gộc, dùi cui đen của cảnh sát 113, chuẩn bị tấn công

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hiền Tỷ nữ PTS Lê Thị Kẹt bị những người mặc thường phục dùng dây dù trói chặt hai tay gây thương tích trầm trọng cho H/Tỷ

Hình ảnh
Hiền Tỷ nữ PTS Lê Thị Kẹt bị những người mặc thường phục dùng dây dù trói chặt hai tay gây thương tích trầm trọng cho H/Tỷ

Hình ảnh
Thương tích của H/Tỷ PTS Lê Thị Kẹt

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh những Chức Việc và Tín Hữu Đạo Cao Đài Bảo Vệ Chơn Truyền Chánh Pháp bị Chánh Quyền địa phương họp tác với bọn giả Đạo bàn môn HĐCQ (Hội Thánh Trá Hình Toà Thánh Tây Ninh) tấn công đánh đập tàn sát người Đạo tại Thánh Thất Long Bình, Châu Đạo Gò Công (Đông), tỉnh Tiền Giang vào lúclúc 8g30 sáng ngày 26 – 05 Quý Tỵ (dl 03 – 07 – 2013)
Hình ảnh sau đây: Chúng dùng gậy , ba trắc , roi điện ,đá ,tấn công những tín đồ trung kiên gìn giữ thánh thất .

Hình ảnh
Hiền Huynh PTS Nguyễn Văn Em bị chọi đá lủng đầu máu chảy dầm dề

Hình ảnh

Hình ảnh
Công an và côn đồ cầm gậy gộc, dùi cui đen của cảnh sát 113, chuẩn bị tấn công

Hình ảnh
Công an mặc thường phục cầm dùi cui đen của cảnh sát 113 đang leo rào tấn công Thánh Thất Long Bình

Hình ảnh
Con một vị cựu chức việc HĐCQ dùng len xắn vào chân cùa một em Ban Lễ

Hình ảnh

Hình ảnh
Hiền Huynh PTS Nguyễn Văn Em bị thương nặng máu chảy dầm dề

Hình ảnh

Hình ảnh
Đồng Đạo nầy bị dùi cui đánh vào chân

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Cao Đài quốc doanh, CA mặc thường phục và côn đồ xã hội đen, đi trên 10 chiếc xe từ 7 đến 25 chỗ ngồi và rất nhiều xe gắn máy, tiến chiếm TT Long Bình

Hình ảnh

Hình ảnh
Công an mặc thường phục và côn đồ cầm gậy gộc, dùi cui đen của cảnh sát 113, chuẩn bị tấn công

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh
Hiền Tỷ nữ PTS Lê Thị Kẹt bị những người mặc thường phục dùng dây dù trói chặt hai tay gây thương tích trầm trọng cho H/Tỷ

Hình ảnh
Hiền Tỷ nữ PTS Lê Thị Kẹt bị những người mặc thường phục dùng dây dù trói chặt hai tay gây thương tích trầm trọng cho H/Tỷ

Hình ảnh
Thương tích của H/Tỷ PTS Lê Thị Kẹt

This entry was posted in Tiếng kêu từ địa ngục. Bookmark the permalink.

1 Response to Hình ảnh Đồng Bào Cao Đài tại Thánh Thất Long Bình bị Cộng Sản Tấn Công

  1. Pingback: Hình ảnh Đồng Bào Cao Đài tại Thánh Thất Long Bình bị Cộng Sản Tấn Công | Trinhngoctoan's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s