Daily Archives: 17/07/2013

Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia Mời Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Về Hoa thịnh Đốn Biểu Tình

Cộng Đồng VN Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia P.O. Box 5055, Springfield, Virginia 22150 Tel: (877) 263-6109 Email: congdongthudohtd@gmail.com Số: 5913/CĐTĐ/VT Ngày 13 tháng 7 năm 2013 Kính thưa quý Chủ Tịch Cộng Đồng, Đoàn Thể, Đảng Phái Người … Continue reading

Posted in Tin tức thời sự | 4 Comments

Châu Hiển Lý – Cả nước đã bị lừa.

Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn … Continue reading

Posted in Bình luận | 1 Comment

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ:Thư Kêu Gọi Tham Gia Biểu Tình Phản Đối Trương Tấn Sang Đến Hoa Kỳ

                                           Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ                                      The Vietnamese American Community of USA                                                 P.O. Box 452 Sterling Heights, MI 48311  Website: http://www.congdongnvqghoaky.org/vn/http://www.congdongnvqghoaky.org,                                                       … Continue reading

Posted in Tin tức thời sự | Leave a comment