Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia Mời Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Về Hoa thịnh Đốn Biểu Tình

Cộng Đồng VN Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia P.O. Box 5055, Springfield, Virginia 22150 Tel: (877) 263-6109 Email: congdongthudohtd@gmail.com

Số: 5913/CĐTĐ/VT

Ngày 13 tháng 7 năm 2013

Kính thưa quý Chủ Tịch Cộng Đồng, Đoàn Thể, Đảng Phái Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại

Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Nước Cộng Sản  Việt Nam sẽ đến Hoa Thịnh Đốn gặp Tổng Thống Obama. Cộng Đồng Việt Nam  Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia đang chuẩn bị sẳn sàng để đối phó với sự hiện diện của người đứng đầu một chính thể ác với dân và hèn với giặc, nhu nhược trước sự lấn đất, chiếm hải phận Việt Nam của  Trung Cộng. Bờ cõi, lãnh thổ, hải phận của đất nước mà tiền nhân, bậc  cha anh của chúng ta đã chiến đấu không ngừng từ ngàn xưa để bảo vệ, nay không thể để một chế độ độc đảng, phi dân chủ tiếp tục cắt nhượng. Chúng ta phải nói lên sự thật về hiện trạng của đất nước. Người dân, tuổi trẻ  Việt Nam đã dám đứng lên phản đối sự hèn mạt của bọn cầm quyền. Họ đã  bị bắt để khoá miệng tiếng nói đối kháng. Chính quyền Hoa Kỳ đã ghi nhận  đầy đủ các sự kiện này từ khi mới xẩy ra.

Người Việt hải ngoại, những  người cầm lá phiếu xây dựng Dân Chủ tại Hoa Kỳ phải nhắc Tổng Thống  Obama khi gặp Trương Tấn Sang phải đòi hỏi Hà Nội nên tôn trọng quyền tự  do ngôn luận cũa người dân. Chúng ta phải tập họp đông đảo nơi tiếp  Trương Tấn Sang để đồng thanh lên tiếng: không chấp nhận hành động luồn  cúi Trung Cộng của Hà Nội.

Người Việt tại Houston đã ra Thông Báo kêu gọi đồng hương về Hoa thịnh  Đốn để biểu tình. Trong tinh thần đoàn kết, người Việt hải ngoại quyết  đòi: chủ quyền lãnh thổ Việt Nam phải được tôn trọng và một chính thể  phi dân chủ phải cáo chung.

Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia kính  mời các Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn Cộng sản khắp nơi hãy về thủ đô, đến trước Tòa Bạch Ốc bày tỏ lập trường chống Cộng, nói lên tội ác của Hà  Nội hơn nửa thế kỷ qua và nay dâng hiến tài nguyên quốc gia, bán nước  cho Trung Cộng.

Khi có thêm tin tức về các chi tiết cuộc thăm viếng Hoa Thịnh Đốn của  Trương Tấn Sang, chúng tôi sẽ thông báo cho quý Cộng Đồng Người Việt  khắp nơi biết để cùng về đây kết hợp biểu dương sự phản kháng chính thể  Hà Nội và người đại diện một chính quyền bất xứng.

Trân trọng.

Chủ Tịch Cộng Đồng

Đoàn Hữu Định

Bản sao kính gửi – Hội Đồng Cố Vấn ‘Kính trình’ – Hội Đồng Đại Diện – Văn Phòng Thường Trực ‘Kính tường’ – Hội Đồng Chấp Hành ‘Kính thông báo’ – Hồ sơ Lưu trử

This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

4 Responses to Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia Mời Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Về Hoa thịnh Đốn Biểu Tình

 1. Pingback: CĐVN Vùng Washington , D.C , Maryland & Virginia Mời Người Việt Tỵ Nạn CS Về HTĐ Biểu Tình | Thơ Quê Hương

 2. RED says:

  ASK NOT WHAT YOUR COUNTRY CAN DO FOR YOU
  ASK WHAT YOU CAN DO FOR YOUR COUNTRY

  KHÔNG THÍCH CỘNG SẢN VIỆT NAM THÌ CỨ Ở VỚI MỸ. (US)
  ĐANG Ở VỚI MỸ (US) THÌ NHỚ KHAI THUẾ, ĐÓNG THUẾ..
  * PROPERTY (ĐẤT NỀN) TAX
  * CITY (QUẬN) TAX COUNTY (THÀNH PHỐ)TAX
  * SEWERAGE (NƯỚC CỐNG, RÁC) TAX
  * CITY (QUẬN) TAX COUNTY (THÀNH PHỐ)TAX
  * AN SINH XÃ HỘI (SS) TAX
  * THUẾ TIỂU BANG (STATE TAX)
  * THUẾ LIÊN BANG (FEDERAL TAX
  NGƯỜI VIỆT NAM Ở MỸ ĐƯNG TRỐN THUẾ

 3. RED says:

  ĐUỔI THẰNG TẦU ..
  LẠI ĐƯA THẰNG TÂY VỀ .. DẪN CON RẮN CĂN GÀ NHÀ
  ĐUỔI CON CÁO (TẦU)…
  LẠI ĐƯA CON HỔ (MỸ) .. VỀ …

 4. RED says:

  CHÚC MỪNG : ĐIẾU CẦY . ĐẾN ĐỊNH CƯ VỚI CĐ NGƯỜI VIỆT Ở HOA KỲ.
  Ô . NGUYỄN HẢI .
  SANG HOA KỲ , TÊN CỦA Ô, GỌI ĐỌC LÀ :
  MR. HAI NGUYEN > ĐỪNG LẦM VỚI TÊN (Hai lúa )
  Mr HAI NGUYEN SẼ ĐƯỢC NHẬN (WELFARE + FOOTSTAMPS) +CASH
  KHI ĐẾN TUỔI 65 AGE ÔNG CÓ THỂ LÀM ĐƠN XIN TRỢ CẤP (SSI) SSA
  NẾU CÓ VIỆC LÀM , CÓ THU NHẬP NHỚ KHAI THUẾ MỖI NĂM .
  ĐÓNG THUẾ ..
  PROPERTY (ĐẤT NỀN) TAX
  * CITY (QUẬN) TAX COUNTY (THÀNH PHỐ)TAX
  * SEWERAGE (NƯỚC CỐNG, RÁC) TAX
  * CITY (QUẬN) TAX COUNTY (THÀNH PHỐ)TAX
  * AN SINH XÃ HỘI (SS) TAX
  * THUẾ TIỂU BANG (STATE TAX)
  * THUẾ LIÊN BANG (FEDERAL TAX
  NGƯỜI VIỆT NAM Ở MỸ ĐƯNG TRỐN THUẾ
  ****** ASK NOT WHAT YOUR COUNTRY CAN DO FOR YOU
  ASK WHAT YOU CAN DO FOR YOUR COUNTRY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s