Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ:Thư Kêu Gọi Tham Gia Biểu Tình Phản Đối Trương Tấn Sang Đến Hoa Kỳ

                                           Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                     The Vietnamese American Community of USA

                                                P.O. Box 452 Sterling Heights, MI 48311

 Website: www.congdongnvqghoaky.org/vn/www.congdongnvqghoaky.org,

                                                      https://tienggoicongdan.com/

                                                Email : CDNVQGHOAKY@gmail.com

_____________________________________________________

Thư Kêu Gọi Tham Gia Biểu Tình

Phản Đối Trương Tấn Sang Đến Hoa Kỳ

Kính thưa quý cộng đồng thành viên CĐNVQG/HK

và toàn thể quý đồng hương Việt Nam tại Hoa Kỳ,

Trương Tấn Sang, đại diện cho bạo quyền cộng sản VN hiện nay, mặc dù đã phải quy phục toàn diện sau khi ký Thông cáo chung ngày 21 tháng 6 năm 2013 trong chuyến sang Trung Cộng tháng 6/2013; bạo quyền cộng sản VN vẫn cố thực hiện âm mưu đánh lừa dư luận thế giới và làm dịu lòng căm phẫn của người dân qua chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào hạ tuần Tháng 7 tới đây như một hình thức đu giây giữa Trung cộng và Tây phương.

Đã chịu sự khống chế và hoàn toàn thần phục Trung cộng, chắc chắn Trương Tấn Sang không thể có đủ tư thế thảo luận hay quyết định như nguyên thủ một quốc gia độc lập. Về phía Hoa Kỳ, họ cũng chỉ muốn lôi kéo đám cầm quyền VN hiện nay nhằm chống lại âm mưu của Tàu trên biển Thái Bình dương. Vì quyền lợi kinh tế, chính trị như vậy nên chuyện nhân quyền của dân Việt Nam, nếu có đề cập đến, họ cũng chỉ nói nhẹ nhàng qua loa để làm vui lòng cử tri Mỹ và dư luận thế giới thôi.  Nói tóm lại, chuyến viếng thăm nầy sẽ không mang lại lợi ích gì cho sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam hay vấn đề Nhân Quyền cho dân tộc chúng ta.

Vì những lý do đó, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tha thiết kêu gọi quý tổ chức Cộng Đồng các thành phố, tiểu bang, quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và quý đồng hương khắp nơi quy tụ về Thủ Đô Washington vừa để biểu dương lực lượng nhằm phản đối sự có mặt của Trương Tấn Sang, vừa nói lên cho chính phủ Hoa Kỳ biết quyết tâm của người Việt hải ngoại là dứt khoát không chấp nhận ngụy quyền Hà Nội.

Vì sự nghiệp chung chống lại bạo quyền Cộng Sản Việt Nam, chúng tôi tha thiết mong được sự tham gia nhiệt tình của tất cả quý vị.

 Địa điểm và ngày giờ tập trung biểu tình như sau:

Đúng 8:30 sáng ngày 25 tháng 7, năm 2013 trước Toà Bạch Ốc (Địa điểm có thể di chuyển về sau lưng TBO nếu không được cơ quan an ninh cho phép)

Cộng đồng NVQG/HK đề cử Ông Nguyễn văn Tần (Chủ tịch HĐ Giám sát, cư ngụ tại Virginia) và Ông Nguyễn Thanh Minh (Cựu Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Cộng đồng Geogia) sẽ trực tiếp vận động và điều hợp các phái đoàn cộng đồng thành viên về tham dự. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc thường xuyên:

Ông Nguyễn Văn Tần tại điện thoại số: 703-980-9425.

Ông Nguyễn Thanh Minh tại số điện thoại: 404-455-7651 

 Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị.

CT Hội Đồng Đại Biểu       CT Hội Đồng Chấp Hành          CT Hội Đồng Giám Sát

 Nguyễn Ngọc Tiên               Huỳnh Thu Lan                      Nguyễn văn Tần

This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s