Hiệp Hội Người Việt San Diego thông báo biểu tình

image

This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hiệp Hội Người Việt San Diego thông báo biểu tình

  1. Vũ Bất Khuất says:

    Hãy mang theo thật nhiều hình ảnh của các tù nhân lương tâm như Điếu Cày, Uyên Kha, Tạ Phong Tần, Đỗ Minh Hạnh, Tr H Duy Thức … Tất nhiên phải có một rừng cờ tổ quốc Việt Nam.

  2. Pingback: Hiệp Hội Người Việt San Diego Thông Báo Biểu Tình | Thơ Quê Hương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s