Thông Cáo Báo Chí về cuộc họp của một số dân biểu với TT Obama về nhân quyền tại Việt Nam

CUỘC HỌP TẠI NHÀ TRẮNG VỀ VIỆC VI PHẠM NHÂN QUYỀN TRẦM TRỌNG TẠI VIỆT NAM 


Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ, Zoe Lofgren

Địa Hạt 19, Tiểu bang California


THÔNG CÁO BÁO CHÍ:


23 tháng 7 n
ăm 2013

LIÊN HỆ: Duncan Neasham (Lofgren)
202-225-3072, duncan.neasham @ mail.house.gov
Aaron Hunter (Davis)
202-225-2040, aaron.hunter @ mail.house.govKeith Higginbotham (Lowenthal)
202-225-7924, keith.higginbotham @ mail.house.gov

Michael Campbell (Peters)
202-225-0508, michael.campbell @ mail.house.gov

C

ác Dân Biểu – Zoe Lofgren, Susan Davis, Alan Lowenthal & Scott Peters: Tổng Thống Obama đã cam kết giải quyết mối quan tâm về nhân quyền trong thời gian gặp mặt Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam


Washington, DC – Sau cuộc họp ngày hôm nay tại Nhà Trắng v
ới Tổng Thống Obama, các Dân biểu gồm Zoe Lofgren (D-CA), Susan Davis (D-CA), Alan Lowenthal (D-CA), và Scott Peters (D-CA) cho biết họ đã có nhận được cam kết của Tổng thống Obama để giải quyết các mối quan tâm về nhân quyền với chủ tịch Việt Nam, Trương Tấn Sang trong một cuộc họp sắp tới của hai nhà lãnh đạo. Các nhà lập pháp đã hoan nghênh sự bảo đảm của Tổng thống, Ông Obama đã nói với các nhà lập pháp rằng các vấn đề nhân quyền mà họ đưa ra là một ưu tiên cho cuộc họp sắp tới của Tổng Thống Obama với Chủ tịch Sang.

“Tôi hoan nghênh cam kết của Tổng thống Obama bao gồm các quyền con người như một chủ đề ưu tiên trong các cuộc đàm phán sắp tới của ông với Chủ Tịch của Việt Nam là ông Trương Tấn Sang,” Dân Biểu Zoe Lofgren, đồng Chủ tịch một cuộc họp kín của Quốc hội về Việt Nam cho biết. “Theo các nhóm độc lập và những người ủng hộ, đánh giá hồ sơ nhân quyền của Việt Nam đã trở nên tồi tệ hơn trong vài năm qua. Hoa Kỳ có thể đóng một vai trò quan trọng bằng cách làm cho rõ hơn về tương lai của mối quan hệ tốt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam dựa trên cơ bản tôn trọng nhân quyền “
“Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Obama đã cam kết sẽ nêu lên vấn đề nhân quyền trong cuộc họp sắp tới của ông với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang,” Cảm ơn của Susan Davis nói. “Chúng tôi cần phải gửi một thông điệp mạnh mẽ và nói rõ sự vi phạm nhân quyền tại Việt Nam cần phải chấm dứt ngay lập tức. Bình thường về Thương mại trước hết là không được phương hại đến các quyền con người.””Tôi hài lòng khi nghe Tổng thống hôm nay thể hiện mối quan tâm của mình hơn trong điều kiện về nhân quyền tại Việt Nam và chúng ta biết rằng bây giờ là thời gian để đưa lên những vấn đề này với chủ tịch Sang,” Dân Biểu Alan Lowenthal nói. “Tôi cảm thấy rằng bất cứ ai hỗ trợ kết thúc hành động vi phạm nhân quyền tại Việt Nam sẽ có một đồng minh quan trọng là Nhà Trắng. Chúng ta phải tiếp tục nhắc nhở Chủ tịch Sang và chính phủ của Việt Nam hãy để tất cả mọi người được hưởng các quyền con người cơ bản của họ, và rằng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để đảm bảo các quyền này không bị xâm phạm. ”

“Hoa Kỳ không xem nhẹ vấn đề vi phạm nhân quyền ,” Dân Biểu Scott Peters nói. “Tôi khuyến khích rằng Tổng thống đang giữ những vấn đề này trên danh sách ưu tiên của mình và tin tưởng rằng ông sẽ chuyển tải mối quan tâm của chúng tôi cho ông chủ tịch Việt Nam,  Trương Tấn Sang trong những cuộc họp tới.”

Các nhà lập pháp lưu ý rằng sự ngoại giao song phương gia tăng trong trao đổi thương mại và văn hóa đã không giúp cải thiện các quyền cơ bản tại Việt Nam. Trong thực tế, Human Rights Watch (HRW) đã lưu ý rằng chính phủ Việt Nam đã ngày càng nhắm mục tiêu là những người ủng hộ ôn hòa, tôn giáo thiểu số, các bloggers và người dân bị bắt giữ và bỏ tù tùy tiện như các trường hợp tù nhân chính trị. Theo HRW, vào Sáu tháng đầu trong năm nay, nhiều người đã bị kết án về bất đồng chính kiến ôn hòa bằng t

ổng số cho cả năm 2012.


Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế báo cáo của năm 2013 có tên Việt Nam như một “quốc gia hàng đầu quan tâm đặc biệt”, đặt nó trong cùng thể loại chế độ áp bức các nước bao gồm Miến Điện, Iran, Bắc Triều Tiên và Sudan. Tương tự như vậy, Phóng viên Không Biên giới xếp Việt Nam là hạng thứ 172 trên tổng số 179 quốc gia trong Chỉ số tự do báo chí, và các cơ quan giám sát độc lập như tổ chức Freedom House liệt kê Việt Nam là nước “không tự do” cùng với Iran, Syria và Miến Điện vào năm 2012 .
Vào tháng Tư, Dân Biểu Lofgren giới thiệu nghị quyết 1682, Đạo luật đòi hỏi khi tham gia bang giao kinh tế với Việt Nam (“Việt Nam Tự Do”). Dự luật lưỡng đảng sẽ cấm Việt Nam được hưởng ưu đãi thương mại đặc biệt của Hoa Kỳ cho đến khi nào chính phủ cộng sản có biện pháp kiềm chế các hành động đàn áp nhân quyền.


# # #
Dân biểu Zoe Lofgrenđang ở nhiệm kỳ thứ mười trong Quốc hội đại diện cho hầu hết các thành phố San Jose và Santa Clara County. Dân biểu Lofgren là Chủ tịch của các đại diện trong Quốc Hội thuộc đảng Dân chủ tại California, gồm 38 thành viên đảng Dân chủ của Hạ viện Hoa Kỳ từ California và là người giữ trách nhiệm hàng đầu trong Ủy Ban Di Trú Tư pháp và An Ninh Biên Giới .


(*) Ghi Chú: Thùy Trang dịch sang phần tiếng Việt cho những ai không rành Anh Ngữ, các bạn khác muốn rõ hơn xin đọc phần Tiếng Anh phía dưới bài .
 

———————–

U.S. Representative Zoe Lofgren

19th Congressional District, California

For Immediate Release:
July 23, 2013

CONTACT: Duncan Neasham (Lofgren)
202-225-3072, duncan.neasham@mail.house.gov

Aaron Hunter (Davis)
202-225-2040, aaron.hunter@mail.house.gov

Keith Higginbotham (Lowenthal)
202-225-7924, keith.higginbotham@mail.house.gov

Michael Campbell (Peters)
202-225-0508, michael.campbell@mail.house.gov

Reps. Zoe Lofgren, Susan Davis, Alan Lowenthal & Scott Peters: Obama Committed to Addressing Human Rights Concerns during Vietnam President’s Visit

Washington, DC — Following a meeting today at the White House, Reps. Zoe Lofgren (D- CA), Susan Davis (D-CA), Alan Lowenthal (D-CA), and Scott Peters (D-CA) said they had received a commitment from President Obama to address human rights concerns with Vietnam President Truong Tan Sang during an upcoming meeting of the two leaders. The lawmakers welcomed the President’s assurances, and said he told them that the human rights issues they raised were a priority for his upcoming meeting with Sang.

“I welcome President Obama’s commitment to include human rights as a priority topic in his upcoming talks with Vietnam’s President Sang,” said Rep. Zoe Lofgren, the co-Chair of the Congressional Caucus on Vietnam. “According to independent groups and advocates, Vietnam’s deplorable human rights record has only gotten worse in the past few years. The United States can play an important role by making it clear that the future of good relations with our country goes hand in hand with Vietnam affording its citizens their basic rights.”

“I want to thank President Obama for his commitment to raising the issue of human rights during his upcoming meeting with President Truong Tan Sang,” said Rep Susan Davis. “We need to send a strong and clear message that human rights abuses in Vietnam need to end immediately. Trade must not come at the expense of human rights.”

“I was gratified to hear the President today express his concern over human rights violations in Vietnam and his understanding that now is the time to bring up these issues with President Sang,” Rep. Alan Lowenthal said. “I feel that anyone who supports ending human rights violations in Vietnam has an important ally in the White House. We must continue to remind President Sang and the government of Vietnam that all people are entitled to their basic human rights, and that we will continue fighting to make sure these rights are not infringed upon.”

“The United States does not take human rights abuses lightly,” Rep. Scott Peters said. “I am encouraged that the President is keeping these issues on his priority list and am confident that he will convey our concerns to Vietnamese President Sang during their meeting.”

The lawmakers noted that increased bilateral engagement in trade and cultural exchanges have not led to improvements for basic rights in Vietnam. In fact, Human Rights Watch (HRW) has noted that the Vietnamese government has increasingly targeted peaceful advocates, religious minorities, journalists and citizens for arrest and imprisonment as political prisoners. According to HRW, by June of this year, more people had been sentenced for peaceful dissent than in all of 2012.

The U.S. Commission on International Religious Freedom’s 2013 report named Vietnam as a “Tier 1 country of particular concern,” placing it in the same category as oppressive regimes including Burma, Iran, North Korea and Sudan. Similarly, Reporters Without Borders ranks Vietnam as 172nd of 179 countries in its Press Freedom Index, and the independent watchdog organization Freedom House listed the country as “not free” along with Iran, Syria and Burma in its 2012 Freedom on the Net report.

In April, Rep. Lofgren introduced H.R. 1682, the Fostering Rights through Economic Engagement in Vietnam (“FREE Vietnam”) Act. The bipartisan bill would bar Vietnam from enjoying special U.S. trade preferences until the country’s communist government takes serious measures to curb human rights abuses.

# # #

Congresswoman Zoe Lofgren is serving her tenth term in Congress representing most of the City of San Jose and Santa Clara County. Congresswoman Lofgren is Chair of the California Democratic Congressional Delegation consisting of 38 Democratic members of the U.S. House of Representatives from California and serves as the top Democrat on the Judiciary Committee Immigration and Border Security Subcommittee

This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s