Lão Nông – Thư ngỏ gửi Tổng thống Hoa Kỳ, ngài Barack Hussein Obama

Bác Lão Nông, tác giả của bài thơ VỤ ÁN ĐẦM VƯƠN . (http://chimkiwi.blogspot.com/2013/04/bai-tho-ve-vu-am-vuon-cua-bac-lao-nong.html)
có bài thơ mới nhờ tôi đăng trên blog từ mấy hôm trước. Nhưng vì bận rộn, mấy hôm liền không vào hộp thư. Mong bác Lão Nông thứ lỗi vì sự chậm chễ này .

Dear Mr. President,
Có câu “con dại cái mang”
Thằng con tôi nó sắp sang chơi ngài
Thôi thì ngài hãy nể tôi
Có gì xin cứ lựa nhời bảo ban!

Con tôi tính thích nồng nàn
Cứ ham đàn đúm “Bạn Vàng” đâu đâu
Nói nhiều cũng rức cả đầu
Con hư tại mẹ, bào hao xiết chừng!

Bây giờ nó dửng dừng dưng
Ốm đau nó cũng chẳng từng hỏi han!
Nhà tôi đánh cá thuyền nan
Ngoài khơi chính lũ “Bạn Vàng” nó “xin”(!)

Biết, ngài còn nhớ như in,
Tôi cưng một thứ, gọi tên Điếu Cày?
Thế là nó giấu đi ngay
Hỏi thì chối biến chối bay, chối bừa!

Người ngoài nghe tưởng tôi đùa
Tôi còn bị mấy vố lừa nữa kia!
Nói ra chỉ tội người chê
Càng đay nghiến nó, càng tê tái lòng!

Tôi ngài một thuở song song
Chẳng nên “đầu bạc răng long” cũng hờn(!?)
“Đôi ta như cá thờn bơn,
Nằm trên bãi cát gặp cơn mưa rào”(!?)

Tôi giờ tuổi tác đà cao
Môi son đã lạt, má đào đã phai!
Ngài thì phong độ thêm oai
Dám đâu mong chút đoái hoài người sang(!?)

Thì thôi, con dại cái mang
“Tình xưa nghĩa cũ” bảo ban, tôi nhờ!
Bao giờ phượng tới cành ngô?
Mà mong bắc lại cầu Ô, thưa ngài(!?)

Vietnam, 05:55 PM 23-Jul-13,
Ký tên : Vietnam People.
(Lão Nông chấp bút)

This entry was posted in Tản mạn, Thơ văn đấu tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s